logo
top

Temat
2007-06-20
20.06.2007r
Komunikat

W imieniu Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy wzięli udział we wczorajszej manifestacji w Warszawie za solidarną postawę i wsparcie.
Nasza obecność na manifestacji organizowanej przez OZZPiP miała na celu spotkanie z Premierem i przekazanie mu petycji z postulatami.
Wszyscy, którzy brali udział w manifestacji widzieli jej przebieg – do godziny 15-tej miała ona chara pokaż więcej


Temat
2007-06-13
Warszawa 13.06.2007r.

Komunikat
Po spotkaniu Prezydium Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia

1.Prezydium Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia omówiło przesłany w dniu12.czerwca 2007r kolejny [trzeci] projekt zmiany ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.
Przypominamy, ze ustawa ta na mocy, której nastąpił od 01.10.2006 wzrost wynagrodzeń wygasa z dniem 31.12.2007r.
Rada Sekcji Krajowej podjęła, więc działa pokaż więcej


Temat
2007-05-30
30.05.2007r.

STANOWISKO RADY KRAJOWEJ SEKCJI SŁUZBY ZDROWIA I KONWENTU PRZEWODNICZACYCH NSZZ „SOLIDARNOŚC”

Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Konwent Przewodniczących NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” na spotkaniu w dniu 30. 05.2007r oceniły aktualną sytuację w ochronie zdrowia oraz propozycje strony rządowej przedstawione przez Premiera Gosiewskiego.
Rada Sekcji domaga się od Rządu i Parlamentu ustawowego zapewnienia kroczącego wzrostu wynagrod pokaż więcej


Temat
2007-05-29
29.05.2007r
Wczoraj wieczorem odbyło sie kolejne spotkanie przedstawicieli "Solidarności" i pozostałych
związków zawodowych, w tym OZZL z Premierem Gosiewskim. Do przedstawionych propozycji zgłoszono
uwagi oraz żądania doszczegółowienie i podanie terminów realizacji tych zapisów.
Przedstawiciele "S" w sposób szczególny domagają sie przedłużenia Ustawy z dnia 22-lipca dot.
płac oraz ustawowego zagwarantowania wzrostu wynagrodzeń w latach następnych.
pokaż więcej


Temat
2007-05-26
26.05.2007r
Wczoraj odbyło sie spotkanie strony związkowej z Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ. Po kilku
minutach zwiazkowcy z OZZL wyszli ze spotkania.
Ministerstwo przedstawiło propozycje w zakresie min wynagrodzeń na rok 2008. Wobec mało
konkretnych deklaracji przedstawiciele związków zawodowych zażądali pisemnych gwarancji i
spotkania z Premierem. Od godziny 16 w URM po kilku godzinach negocjacji Premier Gosiewski
przedstawił propozycje dot pokaż więcej


Temat
2007-05-18
18.05.2007r
Z ostatniej chwili :

Po wczorajszym wspólnym posiedzeniu Rad Sekcji i Sekretariatu, w dniu dzisiejszym spotkanie Premiera Jarosława Kaczyńskiego, Ministra Zdrowia Zbigniewa Religi i Sekretarza Stanu Bolesława Piechy z 4 związkami zawodowymi, na którym ustalono iż:
- ustawa o przekazaniu środków na wzrost wynagrodzeń [zwana ,,Wedlowską” bo uchwalona 22 lipca] będzie nowelizowana zarówno w części dotyczącej czasu obowiązywania pokaż więcej


Temat
2007-05-17

17.05.2007r.Warszawa

Komunikat
Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia

W czwartek 17 maja odbyło się w Warszawie wspólne posiedzenie Rad Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej Sekcji Służby Zdrowia z udziałem Przewodniczącego KK kol. Janusza Śniadka. Po wysłuchaniu sprawozdania z bieżących działań Sekretariatu [M.Ochman], Przewodniczący Sekcji Krajowych zapoznali zebranych z aktualnymi problemami dotyczącymi ich Sekcji. Po przedstawieniu sprawozdań zebrani jednoznacznie negatywnie ocenili stan dialogu ze stroną rządową a za nie zadawalający uznali obecny stopień realizacji zapisów porozumień zawartych przez Sekcje Krajowe. Z oburzeniem przyjęto także informacje o planowanym na 18.05. dwustronnym spotkaniu Premiera RP z nie reprezentatywnym w myśl zapisów ustawy o Związkach Zawodowych Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy – zobowiązano Przewodniczącego KK do interwencji w tej sprawie.
Przewodnicząca zaproponowała, aby w związku z powyższymi faktami doprowadzić do spotkania wszystkich stron zawartych wcześniej porozumień w celu bieżącej analizy ich zapisów i podjęcia dalszych pilnych działań. Spotkanie miałoby się odbyć najpóźniej do końca maja br.
W tej części obrad zebrani w formie uchwał [ Rada SOZ 9-0-0, Rada KSSZ 7-0-0] wstępnie zaakceptowali propozycję, aby tegoroczne WZD Sekcji Krajowej oraz Kongres Sekretariatu odbyły się w Gdańsku jesienią tego roku [prawdopodobnie 16-17.10.07r.] m.in.jako integralna część obchodów 5-tej rocznicy śmierci ś.p. Aliny Pieńkowskiej.
Dalszej części obrad wysłuchano wystąpienia przybyłego na obrady Wiceministra Zdrowia P. Bolesława Piechy, który stwierdził m.in.:
- iż nie jest zwolennikiem prowadzenia dialogu wyłącznie z jednym związkiem zawodowym, tym bardziej że nie ma możliwości podniesienia płac tylko jednej grupie zawodowej.
- w będącej w przygotowaniu kolejnej wersji projektu ustawy o sieci szpitali znajdzie się zapis o programach osłonowych {!!!}[ projekt z tym zapisem dotarł do Sekretariatu w trakcie obrad!] dla pracowników przekształcanych placówek, będzie to zapis ramowy tak aby ostateczny kształt osłon został wypracowany w konkretnych jednostkach.
- jest zgoda Ministra Finansów na wdrożenie programu oddłużenia szpitali, poprzez realne rozłożenie w czasie spłaty zadłużenia [sekurytyzacja], marszałkowie sejmików wojewódzkich zostaną zobligowani do składania rocznych raportów o stanie finansowym podległych im szpitali, tak, aby w porę zapobiegać gigantycznym wzrostom zadłużenia –patrz szpital w Gorzowie Wielkopolskim.
- należy bezwzględnie bronić publicznych placówek ochrony zdrowia, prywatne, działające bez całodobowych dyżurów stanowią tylko niewielki procent usług na rynku medycznym, stąd nie ma zgody na mechaniczne przekształcanie SPZOZ-ów w spółki wyłącznie z powodów ekonomicznych, ani na uwłaszczanie się środowiska lekarskiego na majątku publicznym.

Maria Ochman po wysłuchaniu ministra Piechy zwróciła uwagę na konieczność pilnego spotkania w celu omówienia realizacji porozumień rządu z Sekcjami Krajowymi NSZZ ,,S” z udziałem wszystkich podmiotów sygnujących te porozumienia. Minister Bolesław Piecha uznał tą inicjatywę za konieczną do realizacji i zobowiązał swojego obecnego na spotkaniu asystenta do jej technicznego przygotowania.
Rada SOZ w dalszej części obrad zobowiązała Prezydium Rady do merytorycznego przygotowania spotkania oraz upoważniła Prezydium do podjęcia koniecznych decyzji w wypadku gdyby strona rządowa zignorowała tą inicjatywę [patrz uchwała nr 07/7 w załączeniu].Uchwała nr 07/2007

Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia

ws. realizacji porozumień z rządem RP zawartych przez Sekcje Krajowe

Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia wyraża stanowcze zaniepokojenie opóźnieniem realizacji zawartych z Sekcjami Krajowymi porozumień oraz praktycznym ustaniem dialogu społecznego w ochronie zdrowia.

Po wysłuchaniu w dniu 17.05.07r. informacji Sekretarza Stanu, Ministra Bolesława Piechy, Rada SOZ zobowiązuje Prezydium Rady, do zorganizowania spotkania z udziałem Ministra Zdrowia, Ministra Skarbu Państwa, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w terminie do końca maja br. w celu merytorycznej analizy i oceny realizacji zapisów zawartych w porozumieniach.

Jednocześnie w wypadku nie przygotowania przez stronę rządową powyższego spotkania lub kolejnego rażącego naruszenia zasad dialogu społecznego, Rada SOZ zobowiązuje Prezydium Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia do podjęcia decyzji o ogłoszeniu pogotowia strajkowego w strukturach zrzeszonych w Sekretariacie Ochrony Zdrowia.


Temat
2007-03-01
01.03.2007r
Wczoraj w Ministerstwie Zdrowia podpisano porozumienie pomiędzy Sekcja Krajową Sanepidu a
Ministerstwem Zdrowia. Tekst Poniżej:
Strony porozumienia ustalają co następuje:

1. W terminie do dnia 31 maja 2007 roku zostanie opracowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych – w części dotyczącej jasnego określenia struktur organi pokaż więcej


Temat
2007-02-14
14.02.2007r
Zgodnie z ustaleniami na Konwencie Przewodniczących i Radzie SOZ w dniu 09.02.2007r
podpisano kierunkowe porozumienie w Ministerstwie Zdrowia, niezbędne do naprawy systemu ochrony
zdrowia.Tekst poniżej:
Porozumienie
Dotyczące realizacji postulatów zgłaszanych przez Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ,,Solidarność”
W dniu 14 lutego 2007 r. Strony reprezentujące:
I. Ministerstwo Zdrowia reprez pokaż więcej


Temat
2007-02-09
09.02.2007r
KOMUNIKAT
Spotkanie w dniu dzisiejszym Konwentu Przewodniczących Regionalnych Sekcji Służby Zdrowia i Rady
Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” spowodowane było napięta sytuacją w szpitalach
jaka powstała po :
-orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego umożliwiającego komornikom zajmowanie pieniędzy placówkom
medycznym.,
-deklaracji Ministra Zdrowia o przeznaczeniu pokaż więcejPlakatKalendarz

Kwiecień 2021
PnWtSrCzPtSbNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
bottom