Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 440092
Start No images

16 czerwca odbyło się w formule wideokonferencji seminarium EKZZ dotyczące prawa pracowników do informacji i konsultacji.
W wystąpieniu wprowadzającym, Isabelle Schömann, sekretarz konfederalna EKZZ podkreśliła, że okres pandemii Covid-19 pokazał, że prawo to bardzo często jest naruszane podczas narastającej fali restrukturyzacji i zwolnień grupowych. Dzieje się tak mimo, że prawo do informacji i konsultacji jest silnie zakorzenione w prawie ponadnarodowym (przykładowo na prawo to wskazuje art. 21 Europejskiej Karty Społecznej czy art. 8 Europejskiego Filaru Praw Socjalnych  oraz art. 27 Karty Praw Podstawowych UE) oraz w krajowych porządkach prawnych, oczywiście nie w sposób jednolity w poszczególnych państwach członkowskich. 

W czasie spotkania głos zabrali przedstawiciele europejskich federacji branżowych. Aline Conchon reprezentująca IndustriAll podkreśliła, że mamy do czynienia z coraz większą skalą restrukturyzacji w których prawo pracowników do informacji i konsultacji zostaje całkowicie złamane.  Mówiąc o restrukturyzacjach, wskazała przede wszystkim na branżę samochodową i przemysłu stalowego. Jako przykład złamania prawa do informacji i konsultacji podała niedawną decyzję Nissana zamknięcia zakładu w Barcelonie. Widać także w ostatnich miesiącach ograniczanie spotkań (w tym online ) ERZ, które na skutek tego nie są prawidłowo zaangażowane w proces zmian. Pewne nadzieje można łączyć z powstającą unijną strategią przemysłową która powinna wyznaczać średniookresowe cele związane z przejściem do gospodarki niskoemisyjnej i przekształceń związanych ze transformacją cyfrową gospodarki. 
Następnie głos zabrał Enrico Somaglia (EFAT) który odniósł się do nowej „normalności” w której jedyną pewną sprawą jest to, że nic nie jest pewne, co w szczególny sposób dotyczy branży hotelarskiej czy restauracji. Thilo Janssen (reprezentujący EFBBW) podkreślił, że Covid-19 w szczególny sposób pokazał zagrożenia dla pracowników delegowanych czy pracowników sezonowych z państw trzecich w branży budowlanej. Myriam Chaffart (ETF) odniosła się do szczególnej sytuacji branży lotniczej przechodzącej w chwili obecnej narastającą falę restrukturyzacji. 
– Prawo do informacji jest słabo zakorzenione w polskiej praktyce stosunków przemysłowych. Z jednej strony, art. 28 ustawy o związkach zawodowych, formalnie gwarantujący szeroki zakres informacji, które winny być udzielone związkowi zawodowemu, często jest naruszany przez pracodawców. Brakuje trybu sądowego w którym można by podważyć decyzje pracodawcy o odmowie udostępnienia określonych informacji. Z drugiej strony, inne kanały informacji  (rady pracowników czy udział przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych lub zarządach) bardzo rzadko występują w praktyce- komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność. – Równocześnie w działaniach Komisji Europejskiej mających na celu wdrożenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych nie pojawia się w chwili obecnej kwestia prawa do informacji, konsultacji i partycypacji pracowników, stąd obecne działania EKZZ mające na celu opracowanie propozycji zmian w prawie unijnym, które prawo to by wzmocniły – dodaje ekspertka.

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................