Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 581608
Start No images

Nasza Matko i Królowo – Matko Boża Robotników Solidarności,
Ziemia Przemyska i jej mieszkańcy witają Ciebie z wielką radością, z sercami pełnymi wiary i chrześcijańskiej ufności. Przybywasz do nas w symbolu tej Częstochowskiej ikony. Jakże bliską jest nam Twoja matczyna twarz znaczona bliznami. Jednak na tym obrazie otulona jesteś naszymi narodowymi barwami i znakami naszej solidarnej walki o wolną Ojczyznę. Królowo Polski! Ty jako nasza Matka i Królowa wiesz, jak długą i trudną drogę przyszło nam przejść przez ostatnie dziesięciolecia. 

Witając Ciebie w tej świątyni najpierw dziękujemy za Twoją opiekę nad naszym narodem i dar wywalczonej wolności.
Dziękujemy Ci za duszpasterską posługę bł. ks. Jerzego Popiełuszki - Patrona „Solidarności”, który uczył wszystkich jak zwyciężać z różańcem w dłoni. Świadectwem swojego życia pokazał nam, że autentycznie przeżywana wiara rodzi postawę zatroskania o dobro innych ludzi. 
Dziękujemy Ci za niezłomnego ducha polskich robotników. Robotników gotowych do poświęceń w imię poszanowania godności człowieka i ludzkiej pracy: robotników z Poznania, Gdańska, Radomia, ze Śląska, robotników całej Polski. 
Maryjo, w Twym przecudownym obrazie Matki Bożej Robotników Solidarności nawiedzasz nasze świątynie rozsiane po przemyskiej ziemi - zapraszamy Ciebie do naszych rodzin i naszych miejsc pracy. Niech serca nasze radują Twoje Matczyne serce, które zawsze
wskazuje na Zbawiciela. Pragniemy wpatrywać się w Twoją Matczyną, pełną miłosierdzia twarz i prosić o Twoją szczególną opiekę i orędownictwo. Z ufnością będziemy wypowiadać nasze prośby, nasze troski i dziękować za tak wiele dobra. 
Matko Boża, prosimy, wypraszaj u Twego Syna potrzebne nam łaski w czynieniu dobra. Wypraszaj światu pokój, wspieraj Kościół i naszą Ojczyznę w trudach zmagania się ze złem. Wlej w nasze serca szczery patriotyzm i umiłowanie ewangelicznego życia. Wspieraj związkowy trud „Solidarności” w staraniach przywracania szacunku dla Boga i Ojczyzny. Uproś nam łaskę jedności i zgody, abyśmy tak, jak w początkach rodzącej się „Solidarności” stanowili jedno. Abyśmy z naszej przynależności do Chrystusa mogli czerpać siłę do rozwiązywania codziennych problemów. Wspomagaj nasze rodziny, zachowaj nasze dzieci od zgorszenia, a młodzieży daj światło rozeznawania co miłe Bogu. 
Matko Boża Robotników Solidarności, Tobie oddajemy te piękne dni modlitwy przed Twoim Obrazem i krzyżem Twojego Syna. Niech będzie to czas naszego wzrastania i umocnienia dla dobra przyszłości naszej Ojczyzny i naszego regionu. Bądź nam na zawsze Matką na drodze naszego zbawienia i weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością do Ciebie się zwracamy.
Królowo Polski !  Matko Boża Robotników Solidarności módl się za nami !!!

Uroczystą mszą świętą w Archikatedrze Przemyskiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Adama Szala rozpoczęliśmy w naszym Regionie peregrynację Obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności. W imieniu NSZZ "Solidarność" zawierzyliśmy Matce Bożej nasze prośby i problemy. Dzięki tej wspólnej modlitwie chcemy nie tylko przygotować się duchowo do 38. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, ale wzmocnić się i przypomnieć, że tak jak w chwili powstania Związku, tak i teraz kierujemy się wiarą i modlitwą. Dziękujemy wszystkim uczestnikom sobotniej mszy świętej, gościom, którzy przyjęli nasze zaproszenie, licznie przybyłym pocztom sztandarowym, mieszkańcom Miasta Przemyśla i związkowcom. Zachęcamy do uczestnictwa w uroczystościach w kolejnych parafiach, do których Obraz Matki Bożej zawita.

 


Bogumiła Stec - Świderska Zastępca Przewodniczącego Regionu Rzeszowskiego,
Szymon Wawrzyszko Przewodniczący Regionu Ziemia Przemyska (fot.)


Przed główną uroczystością złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicz po obeliskiem upamiętniającym bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.

Poczet obrazu: Tadeusz Bednarski, Edward Kroczek, Piotr Rosołowski, Zygmunt Zachara
- Organizacja Podzakładowa NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki Żurawica (fot)


Następnie w procesji pocztów sztandarowych udano się po Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności, który od czasu przywiezienia z Jasnej Góry przebywał w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Przemyślu. Składamy serdeczne Bóg zapłać m. Janinie Wołoszyn przełożonej prowincjalnej i całej wspólnocie za opiekę i modlitwę.Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Adam Szal w asyście ks. proboszcza Mieczysława Rusina oraz księży koncelebrujący mszę św. powitał Matkę Bożą Robotników Solidarności w progach Archikatedry Przemyskiej i wspólnie w uroczystej procesji wprowadzono obraz Matki Bożej Robotników Solidarności, relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki Patrona "Solidarności" i replikę Krzyża z Nowej Huty. 

W wygłoszonej homilii Metropolita Przemyski powiedział:
"Patrzymy na ten wizerunek i patrzymy na Maryję okiem wiary, jako tę która była zasłuchana w słowo. Do niej Słowo Boże docierało jeszcze przed Zwiastowaniem […] A kiedy nastąpiło to szczególne wylanie Bożego Słowa poprzez usta Archanioła Gabriela przyjęła to słowo w duchu wiary. Przyjęła to słowo i żyła tym słowem.
Możemy powiedzieć właśnie dzisiaj w kontekście św. Mateusza i peregrynacji obrazu Matki Bożej i jej osoby, że Kościół daje nam nauczycieli wsłuchania się w Boże Słowo. Słowo Boże Maryja przyjmowała, rozważała w swoim sercu, starała się je zachowywać w swoim sercu i starała się według tego słowa żyć […] Matka Najświętsza jest także i dla nas wzorem. Wzorem właściwej relacji do Bożego Słowa […] w Kannie Galilejskiej, kiedy Matka Boża też przedłożyła Słowo Boże zachęcając nas do wierności Bożemu Słowu „cokolwiek Syn mój wam powie to czyńcie”.
I dzisiaj z tego wizerunku Matki Bożej Solidarności Robotników Maryja to samo do nas mówi, byśmy Słowo Boże, które do nas dociera podczas katechezy, podczas misji, rekolekcji, podczas homilii, niedzielnych, świątecznych, podczas chwili natchnień, podczas lektury Pisma Świętego, żeby to słowo do nas przychodziło, żeby ono zostało wsiane jak ziarno pszenicy w glebę naszego serca, żeby to słowo Boże było przez nas rozważane właśnie w tym kontekście co Pan Bóg chce do mnie powiedzieć, żeby to Słowo Boże przynosiło zbawienne owoce.
W przypadku bł. ks. Jerzego Popiełuszki to Słowo Boże pomagało mu przepowiadać, pomagało mu realizować swoje powołanie, powołanie kapłańskie, powołanie, do tego aby być świadkiem wiary. Dzięki jego nieugiętej postawie niektóre sformułowania polegające na cytowaniu Pisma Świętego przetrwały do dzisiaj. Pamiętamy dobrze, że tak często powtarzał „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.
To przecież fragment listu św. Pawła do Rzymian, tak bardzo aktualne nie tylko wtedy kiedy Solidarność stawiała pierwsze kroki, ale także i dzisiaj kiedy obserwujemy wokół siebie tyle kryzysów słowa, tyle także nieporozumień,  waśni, czy kłótni, czy wręcz nienawiści. Drodzy bracia i siostry, kiedy patrzymy na peregrynację, kiedy patrzymy na różne uroczystości religijne, spróbujmy
potraktować je jako pewne wyzwanie i okazję do wytrwania w dobrym […]
Myślę, że Region Ziemia Przemyska i Ziemia Rzeszowska gorliwie będą przyjmować obraz Matki Bożej i że z tego przyjmowania zrodzą się jakieś dobre owoce."

Jego Ekscelencja zasugerował, abyśmy spróbowali rzeczy bardzo trudnej - spróbowali przekazać ideały Solidarności i zaznajomić z nimi naszą młodzież. 

 Procesja darów: Teresa Kroczykowska, Beata Giżycka, Donald Krzysik

Na zakończenie uroczystości zabrał głos Przewodniczący Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność", który m.in. powiedział:
"Patrząc na obraz mamy przed sobą wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, na biało czerwonym tle, na którym widnieją miejsca i daty zrywów ku wolności. To jednoznaczny symbol i przesłanie dla nas skąd się wywodzimy, czym kierujemy i dokąd zmierzamy.
Nasi poprzednicy, ojcowie silni wiarą, kierujący się dobrem swoim i przyszłych pokoleń podejmowali walkę o prawdę, wolność i sprawiedliwość. To nasz fundament i nasze przesłanie.
Przed tym wizerunkiem modlił się ksiądz Jerzy Popiełuszko. Kapłan, który głosił prawdę i nawoływał do niej. Najważniejszym darem dzisiejszej mszy świętej jest nasza wspólna modlitwa, która niech się stanie początkiem drogi jednoczenia sił ku osiągnięciu wspólnego dobra."


Pani Teresa Paryna napisała na tą wyjątkową okoliczność wiersz pt.
"Przed obrazem Matki Bożej Robotników Solidarności"
Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe wystawione przez:

Rolników Indywidualnych "Solidarność"
Region Ziemia Sandomierska NSZZ "Solidarność"
Region Rzeszowski NSZZ "Solidarność"
Region Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność"
Oddział Regionu Ziemia Przemyska Jarosław
Oddział Regionu Ziemia Przemyska Lubaczów


Organizacje związkowe NSZZ "Solidarność" przy:
PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki Żurawica (dwa sztandary),
PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o. Żurawica
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Przemyśl
Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio Przemyśl
„Sanwil” Polska Sp. z o.o. Przemyśl
OGP Gaz-System S.A. O/Tarnów

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................