Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 411853
Start No images

W trakcie uroczystej mszy pogrzebowej śp. Księdza Prałata dr Stanisława Krzywińskiego Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przekazał na ręce Marka Kamińskiego oraz Szymona Wawrzyszko Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Księdzu prałatowi Stanisławowi Krzywińskiemu przyznał to odznaczenie Prezydent Lech Kaczyński za działalność opozycyjną na rzecz wolnej Ojczyzny. Z pokorą, ale i jednocześnie z dumą staliśmy się depozytariuszami tego odznaczenia. Z pokorą wobec drogi życiowej i osiągnięć Księdza Prałata, a z dumą, że taka osoba tworzyła i wspierała do ostatnich swoich dni NSZZ „Solidarność” i jego ostatnią wolą było przekazanie właśnie nam tego szczytnego odznaczenia.  Dziękujemy ludziom, a nade wszystko Panu Bogu za postawienie na naszych drogach księdza Stanisława Krzywińskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: www.katedra-przemyśl.pl

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................