Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Wyszukiwarka
Odsłon : 440028
Start Kalendarz No images


... Spraw, by wstała o własny wielki trud oparta,
Biała z naszego żaru, z naszej krwi czerwona,
By drogo kosztowała, drogo zapłacona,
Żebyśmy już wiedzieli, jak wiele jest warta.
By już na zawsze była w każdej naszej trosce
I już w każdej czułości, w lęku i rozpaczy,
By wnuk, zrodzon w wolności, wiedział,
co to znaczy Być wolnym, być u siebie –
Być Polakiem w Polsce. 
                      ("Modlitwa" Marian Hemar, fragment)

W Archikatedrze Przemyskiej odprawiona została uroczysta msza św. koncelebrowana, której przewodniczył J.E. Abp Józef Michalik. Kazanie arcybiskupa Józefa Michalika nawiązywało do Ewangelii – o skarbonce, do której m.in. uboga wdowa wrzuciła 1 grosz. Było ono wstępem do rozważań o miłości do Ojczyzny, która powinna przejawiać się w czynach, angażowaniu się w pracy dla jej dobra. Arcybiskup przypomniał o działalności wybitnych Polaków, których mimo różnić światopoglądowych łączył wspólny cel – wolność Ojczyzny.

 

Józef Piłsudski – prowadził działalność wojskową, usiłował wyzwolić aktywność całego narodu, by doprowadzić do wybuchu powstania. Po powrocie z więzienia w Magdeburgu - 10 listopada- został ogłoszony naczelnikiem państwa. Już 16 listopada rozesłał do wszystkich państw noty dyplomatyczne z informacją o odrodzeniu się państwa polskiego.
Roman Dmowski - prowadził działalność dyplomatyczną.
Ignacy Paderewski – zabiegał o poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych-Wilsona- dla  sprawy polskiej.  Był pierwszym premierem odrodzonej Polski. 
Arcybiskup wspomniał o roli Kościoła, który  nie może być obojętny  na sprawy państwa. Unia Europejska powinna być oparta na tradycyjnych dla Europy wartościach chrześcijańskich, należy zachować kulturę narodową.  Obecnie  nie przestrzega się zasad chrześcijańskich i etycznych.

 Po mszy św. uczestnicy uroczystości - wojsko, harcerze, ”Solidarność”, przedstawiciele władz miasta i powiatu, stowarzyszeń, młodzież szkolna, kibice Czuwaju i Polonii oraz mieszkańcy Przemyśla -  przeszli ulicami Przemyśla pod pomnik  J. Piłsudskiego oraz pod pomnik Orląt Przemyskich, pod którymi złożono kwiaty i oddano cześć bohaterom walk o niepodległość.

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................