Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Wyszukiwarka
Odsłon : 427314
Start No images

27 września 2012 r. w Tuczempach odbyło się XVII Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Przemyska. Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Obrady WZD poprzedziła o godz. 9.00 msza św. w Kolegiacie Jarosławskiej pod przewodni-ctwem ks. bpa Adama Szala, który wygłosił do zgroma-dzonych Słowo Boże. W homilii ks. biskup podkreślił rolę jaką mają dziś do spełnienia związki zawodowe i  nawiązał do postaci ks. Piotra Skargi – kaznodziei, wielkiego syna narodu polskiego i patrioty, którego 400. rocznica śmierci przypada właśnie 27 września.

Region Ziemia Przemyska składa serdeczne podziękowania ks. bp. Adamowi Szalowi za przyjęcie zaproszenia i przewodniczenie mszy św., ks. Stanisławowi Zarychowi, ks. Marianowi Bocho oraz pozostałym księżom za koncelebrę i wspólną modlitwę u stóp Matki Bożej Śnieżnej.

 

Walne Zebranie Delegatów otworzył przewodniczący Zarządu Regionu Andrzej Buczek, który powitał przybyłych gości oraz delegatów. Podniosłym punktem porządku obrad było wręczenie tytułów Zasłużony dla Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”, które odebrali: ks. Tadeusz Gramatyka, Czesława Mazur, Zbigniew Turek, Bronisław Beńko, Jarosław Pagacz, Tomasz Petry i Jerzy Sobień.
W punkcie wystąpienia zaproszonych gości głos zabrali: Tadeusz Majchrowicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji Krajowej, Andrzej Wyczawski – Burmistrz Miasta Jarosławia, Wojciech Buczak – Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego, Marek Kamiński, Andrzej Ćwierz i  Senator RP – Andrzej Matusiewicz.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami: Regionalnej Komisji Wyborczej, Regionalnej Komisji Rewizyjnej i sprawozdaniem z działalności Zarządu Regionu, delegaci dokonali wyborów uzupełniających na wakujące funkcje związkowe w Zarządzie Regionu – 1 mandat w Okręgu Nr 2 – Jarosław oraz na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
W wyniku tajnych wyborów członkiem Zarządu Regionu został wybrany kol. Piotr Miazga – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Lear Corporation  Poland II Sp. z o.o. w Jarosławiu, zaś delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów – kol. Andrzej Gwóźdź – członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Wybranym życzymy sukcesów i wytrwałości w pełnieniu tych odpowiedzialnych funkcji.
Walne Zebranie Delegatów podjęło dwie uchwały: ws. liczby tur głosowania i ws. wyjazdu na manifestację do Warszawy 29 września 2012 r. oraz cztery stanowiska: ws. likwidacji Spółki Gazowniczej w Jarosławiu, ws. bieżącej sytuacji w oświacie, ws. działania sekretariatów, ws. restrukturyzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Podkarpackiego.

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................