Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 436316
Start No images

Region Ziemia Przemyska uczcił pamięć ofiar stanu wojennego podczas regionalnych uroczystości w Jarosławiu i Przemyślu. Dni Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Regionie Ziemia Przemyska pozwoliły przypomnieć bohaterów wielkiego wolnościowego zrywu Solidarności oraz podziękować im za odwagę, bohaterstwo w walce za Solidarność oraz wolną i niepodległą Ojczyznę.

 

 ~ Jarosław ~ 
(11-12.12.2011) Podczas pierwszego dnia obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu wręczono Krzyż Semper Fidelis przyznany przez Kapitułę Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Gdańsku: ks. prałatowi Marianowi Rajchel, siostrze Jadwidze Sobela ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, Edwardowi Szczurko, Elżbiecie Wałczyńskiej i Tadeuszowi Słowik oraz tytuł „Zasłużony dla Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”: Wandzie i Józefowi Świdnickim, Felicji Olszańskiej, ks. Władysławowi Drewniakowi, Romanowi Żurawskiemu oraz śp. Tadeuszowi Wrońskiemu – tytuł odebrała córka Anna Hajnus.

 
Poraz kolejny artyści MOK w Jarosławiu przygotowali  okolicznościowe przedtawienie, tym razem pt. "Widziałem wolności anioła".
 
„Widziałem wolności anioła” w reżyserii Pawła Sroki i Wiktora Maruta.

 Na zakończenie pierwszego dnia Ewa Stankiewicz i Jan Pospieszalski zaprezentowali swój film pt. „Wolność, Solidarność 30 lat później”, w którym przedstawili bohaterów Solidarności z lat 80-tych. Autorzy filmu w komentarzu do filmu m.in. podkreślili ogromną rolę zachowania pamięci o tamtych wydarzeniach i ludziach. Dzień drugi Dni Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w MOK Jarosław rozpoczął się od prezentacji pracy multimedialnej Wioletty Wywrót z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - "skromność działaczy Solidarności to ich dewiza, ale czyny i ich męstwo jest ogromne" - podkreśliła autorka. Uczestnicy uroczystości mogli również wysłuchać referatów: dr Dariusza Iwaneczko pt. „Represje stanu wojennego w woj. przemyskim z uwzględnieniem Jarosławia i mgr Artura Brożyniaka pt. „Konspiracja w Jarosławiu w stanie wojennym” oraz wspomnień działaczy Solidarności. W intencji ojczyzny i ofiar stanu wojennego została odprawiona uroczysta msza św. w kościele Św. Stanisława i Mikołaja w Jarosławiu pod przewodnictwem ks. bpa Jana Niemca w . Homilię wygłosił ks. prałat Władysław Drewniak- Zasłużony dla Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”. W swojej homilii ks. Władysław wspomniał czas wprowadzenia stanu wojennego, jego aresztowanie, przesłuchiwania i skazania na 3 m-ce aresztu oraz karę grzywny - " największym bólem była niemożność odprawiania mszy św., ale też darem, bo siedział w więzieniu z skazanymi długoletnimi wyrokami, którzy się u niego spowiadali" - powiedział. 


Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: Solidarności, harcerzy i jarosławskich szkół oraz miejska orkiestra dęta z Jarosławia.

 ~ Przemyśl ~
(13.12.2011) Dni Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Przemyślu rozpoczęły się otwarciem wystawy pt. „Zdeptane nadzieje” w Archiwum Państwowym. Zarząd Regionu przyznał tytuł "Zasłużony dla Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” Stanisławowi Baranowi, Andrzejowi Jędruch oraz śp. Annie Ojak – tytuł odebrał mąż Ziemowit Ojak.


 Na sesji popularno-naukowej okolicznościowe referaty wygłosili: dr Dariusz Iwaneczko (IPN) – Represje stanu wojennego w Przemyślu i Jarosławiu, mgr Artur Brożyniak (IPN) – Konspiracja w stanie wojennym w Przemyślu, dr Grzegorz Szopa (MNZP) – Na drodze 13 grudnia – działania MSW i MON w czasie stanu wojennego. Mieliśmy również okazje wysłuchać wspomnień z okresu stanu wojennego: ks. prałata Stanisława Czenczka, Ziemowita Ojaka - wspominał swoje internowanie, Marka Kamińskiego - mówił o podziemnej działalności Solidarności w stanie wojennym. W kościele Św. Trójcy uczestnicy Dni Pamięci modlili się na mszy św. pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala, a homilię wygłosił ks. prałat Włodzimierz Janiga, który mówił o bohaterskiej walce Solidarności o wolność naszej Ojczyzny, wspomniał, że mimo upływu tylu lat nie ma wyroków rozliczających zbrodnie stanu wojennego oraz zwrócił uwagę na istniejące dziś zagrożenie utraty suwerenności przez Polskę. Po mszy pod tablicą bł. ks. Jerzego Popiełuszki odmówiono modlitwę, złożono wiązanki kwiatów i odśpiewano pieśń „Boże coś Polskę”. Uroczystość w Przemyślu uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe Solidarności.


 
W ramach Dni Pamięci Ofiar stanu wojennego przeprowadzono konkurs plastyczny szkolny i miejski pt. „Stan wojenny – smutna historia mojej ojczyzny” w Przemyślu, konkurs plastyczny pt. „Stan wojenny w Polsce” w kategorii przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz konkurs historyczny pt. „Polska droga do demokracji, czyli od czerwca 1956 do czerwca 1989 r.” w kategorii szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Jarosławiu. Fundatorzy nagród: Dyrektor IPN O/Rzeszów, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,  Prezydent Miasta Przemyśla i Burmistrz Miasta Jarosławia.
 
 

 Ponadto w ramach Dni Pamięci Szkoły Podstawowe Nr 11 i Nr 10 w Jarosławiu zorganizowały akademie poświęcone 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, podczas których Andrzej Buczek i Jadwiga Piątek wręczyli nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego na poziomie szkolnym.   

 

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................