Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 434817
Start No images

W związku z nowym „Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podkarpackiego”, który uwzględnia funkcjonowanie jedynie czterech stanowisk dyspozytorskich w Rzeszowie, Krośnie, Sanoku i Mielcu, Region Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” wystąpił do Wojewody Podkarpackiego o zmianę planu działań tego systemu i utrzymania stanowiska dyspozytora medycznego w Pogotowiu Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Obowiązujący od 1 lipca br. nowy plan ratownictwa medycznego dla naszego województwa wywołał ogromny niepokój wśród różnych środowisk, w tym środowiska ratownictwa medycznego, NSZZ „Solidarność”, władz Miasta i Powiatu Przemyskiego, a przede wszystkim wśród lokalnej społeczności. Związki zawodowe Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu uważają, że powinna zostać wypracowana koncepcja polegająca na wdrażaniu nowego systemu powiadamiania ratunkowego oparta na bazie czterech miast regionu: Rzeszów, Przemyśl, Tarnobrzeg i Krosno. Obecnie wybór lokalizacji stanowiska dyspozytorskiego dokonany został wg kryterium poniesionych, rzekomo, nakładów finansowych oraz stanu technicznego obiektów. Związki zarzucają również to, że ustalona przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie lokalizacja nie była poprzedzona merytorycznymi konsultacjami ze stronami w celu wypracowania optymalnych kryteriów wyboru lokalizacji, a przed zatwierdzeniem planu nie była poddana powszechnej konsultacji społecznej, co w konsekwencji doprowadziło do poważnych niepokojów społecznych i sprzeciwów. Wyrazem tego jest zawiązanie Społecznej Inicjatywy w Obronie Stanowiska Dyspozytora Medycznego w Przemyślu oraz zebranie ponad 15 tys. podpisów pod petycją obrony tego stanowiska. 5 października br. ma odbyć się pikieta pod siedzibą Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie.

Problemy z ratownictwem medycznym pojawiły się również w Jarosławiu i Przeworsku. Region Ziemia Przemyska wystąpił do NIK o przeprowadzenie kontroli w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie w sprawie odrzucenia ofert SP ZOZ w Przeworsku i COM w Jarosławiu przy rozstrzygnięciach ofert na ratownictwo medyczne. W odpowiedzi zostaliśmy poinformowani, że Delegatura NIK w Rzeszowie na przełomie września i października br. podejmie postępowanie kontrolne w tej sprawie. Region zawiadomił również na początku lipca br. Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie przy rozstrzygnięciu w trybie konkursu ofert na ratownictwo medyczne, Prokurator Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszowa zarządził postępowanie w tej sprawie. Prezes NFZ w Warszawie decyzją z dnia 26 sierpnia 2011 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz uwzględnił odwołanie COM w Jarosławiu od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rejonie Jarosław z NZOZ Centrum Ratownictwa Medycznego w Przemyślu. Natomiast decyzja w sprawie Przeworska ma zostać dopiero podjęta. W związku z powyższym Region Ziemia Przemyska wystąpił do Oddziału NFZ w Rzeszowie o natychmiastowe rozwiązanie umowy z NZOZ Centrum Ratownictwa Medycznego z siedzibą w Przemyślu i zabezpieczenie świadczeń ratownictwa medycznego w rejonie Jarosławia.

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................