Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 410490
Start No images

(17.09.11) 280 członków „Solidarności” z Regionu Ziemia Przemyska wzięło udział w Euromanifestacji we Wrocławiu  zorganizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum. Euromanifestacja rozpoczęła się o godz. 13:00 na Stadionie Olimpijskim, a zakończyła się około godz. 17:00 na wrocławskim rynku. W tym samym dniu w Hali Stulecia we Wrocławiu odbywał się szczyt ministrów finansów UE, którzy wcześniej zakończyli swoje spotkanie i uciekli przed uczestnikami manifestacji.

  
Razem ze związkowcami z całej Europy protestowaliśmy przeciwko: dyktatowi rynków finansowych i agencji ratingowych, polityce ustawicznych cięć socjalnych i obniżania wynagrodzeń, brakowi bezpieczeństwa socjalnego i bezrobociu, zwłaszcza wśród młodzieży, deregulacji standardów pracy i płacy oraz degradacji standardów społecznych, nieprzestrzeganiu zapisów układów zbiorowych i demontażowi dialogu społecznego, rozwarstwieniu społecznemu. Żądaliśmy: natychmiastowego wycofania się z pakietu klimatyczno-energetycznego jako ekonomicznie nieuzasadnionego, społecznie szkodliwego i nieskutecznego, stabilnego i bezpiecznego zatrudnienia, realnego dialogu społecznego, działań na rzecz wzrostu i ochrony siły nabywczej płacy, poszanowania autonomii partnerów społecznych w sporach i negocjacjach, gwarancji godziwego wynagrodzenia, stabilnego systemu ochrony socjalnej gwarantującego rozwój społeczny i solidarność społeczną, powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, gwarancji wyższych emerytur, wdrożenia mechanizmów ograniczających spekulacje i wspierających europejski plan odbudowy gospodarczej, wprowadzenia podatku od transakcji finansowych i wykorzystania dostępnych instrumentów budżetowych na rzecz wzrostu inwestycji i zrównoważonego rozwoju, likwidacji rajów podatkowych i przeciwdziałania fiskalnym oszustwom i defraudacjom, rozwoju polityki przemysłowej opartej na technologiach niskoemisyjnych oraz harmonizacji podstawy opodatkowania przedsiębiorstw z ustaleniem minimalnej stopy opodatkowania. Z naszego Regionu w Euromanifestacji najwięcej członków wzięło udział z następujących organizacji związkowych: Przemyśl - PKP Cargo S.A. Południowy Zakład Spółki, Astra, MZK, Spółdzielnia Niewidomych „Start”, 4OWT Żurawica, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio; Jarosław – Lear Corporation, PSSE, Centrum Opieki Medycznej, Spółdzielnia Inwalidów „Praca”, Rejonowy Zakład Energetyczny; Przeworsk - SP ZOZ; Lubaczów - Fabryka Maszyn, SP ZOZ, POiW.
Po przyjeździe do Wrocławia zwiedziliśmy nowo wybudowany na EURO 2012 Stadion Wrocław na Al. Śląskiej, wrocławski rynek oraz Ostrów Tumski.

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................