Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 572137
Start No images

Wykaz sztandarów związkowych w Regionie

1.  Region Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”:
   - sztandar z 1981 r. z napisem Region Południowo-Wschodni,
   - sztandar z 2007 r. z napisem Region Ziemia Przemyska.
2.  Odział Zarządu Regionu w Jarosławiu – sztandar MKZ z 1981 r.
3.  Odział Zarządu Regionu w Lubaczowie – sztandar Ziemi Lubaczowskiej z 1981 r.
4.  PKP „CARGO” SA Podkarpacki Zakład Spółki:
  - sztandar z 1981 r. Lokomotywownia Żurawica,
  - sztandar z 1981 r. Wagonownia Żurawica,
  - sztandar z 1981 r. Lokomotywownia Pozaklasowa Przeworsk,
  - sztandar z 1981 r. Lokomotywownia Dębica,
  - sztandar z 1981 r. Pozaklasowa Stacja Żurawica,
  - sztandar z 1981 r. Pozaklasowa Stacja Medyka.
5.  Zakłady Automatyki „Polna” SA Przemyśl.
6.  FIBRIS SA (d. Zakłady Płyt Pilśniowych) Przemyśl poświęcony w 1982 r.
7.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Przemyśl.
8.  Zakłady Wyrobów Powlekanych „Sanwil” SA Przemyśl.
9.  Szpital Wojewódzki Przemyśl: - sztandar szpitala, - sztandar byłej Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego. 
10.  Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. Przemyśl. 
11.  FURNEL SA Przemyśl – zakład nie istnieje. 
12.  Zamojska Korporacja Energetyczna – Rejonowe Zakłady Energetyczne w Jarosławiu

Sztandar Regionu Południowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”
- następnie Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”

Od 1980 roku Region w Przemyślu funkcjonował jako Region Południowo-Wschodni.
W 1989 r przyjął nazwę Region Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”.
Sztandar został wykonany w 1981 roku przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Przemyślu.     


Rewers
: tło białe z wizerunkiem Matki Bożej Zbaraskiej, otoczony liściem laurowym z flagami biało-czerwonymi. Pod wizerunkiem Matki Bożej srebrny orzeł z koroną na czerwonym tle. Na dole w półkole widnieje wyhaftowany złotą nicią napis: BÓG · HONOR ·  OJCZYZNA.
Awers: tło białe z napisem Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Region Południowo-Wschodni Przemyśl. W czterech rogach umieszczono liście dębowe.
Fundator: Zarząd Regionu Południowo-Wschodni w Przemyślu.
Poświęcony: 22.XI.1981 r. w Archikatedrze Przemyskiej przez ks. biskupa Tadeusza Błaszkiewicza.
13 kwietnia 1989 r. podczas comiesięcznej mszy św. za ojczyznę w kościele Świętej Trójcy w Przemyślu nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru Regionu Południowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, ukrywanego od 13 grudnia 1981 r. przez państwa Annę i Stanisława Sęków z Przemyśla na ręce przewodniczącego RKW NSZZ „Solidarność” Marka Kamińskiego. Sztandar odznaczony został krzyżem Semper Fidelis.
Obecnie sztandar znajduje się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu po przekazaniu go 08.02.2008 r. przez Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”.

 Sztandar Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”

Sztandar Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” został wykonany przez siostrę Michalitkę Wiesławę z Miejsca Piastowego w 2007 r.

Rewers:
tło biało czerwone. W tle białym Matka Bożą Jackowa - patronka Przemyśla otoczona po bokach liśćmi laurowymi i dwoma flagami biało czerwonym. W górnych rogach liśćmi złotymi dębowymi. Na tle czerwonym orzeł ze srebrną koroną i głową położoną na sukience Matki Bożej, napis złoty: Bóg, Honor, Ojczyzna. W dolnych rogach liście złote. Sztandar obszyty złotą nitką i na dole złoty pompon.
Awers: tło białe - napis złoty Niezależny Samorządny Związek Zawodowy, kolor czerwony Solidarność (złoty) – Region Ziemia Przemyska.
Drzewce: wykonał przemyski artysta p. Stanisław Czajka z Przemyśla. Drzewiec zakończony napisem: Solidarność i orłem w koronie.
Poświęcony: 17.01.2007 r. w Archikatedrze Przemyskiej przez ks. biskupa Adama Szala podczas uroczystości 23. rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
Fundatorzy sztandaru: Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ  „Solidarność” oraz organizacje związkowe w n/w zakładach: Zakład Przewozów Towarowych i Przeładunku w Przemyślu, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Nadleśnictwo Oleszyce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Jarosławiu, Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu, Pracownicy Oświaty i Wychowania w Przemyślu, Spółdzielnia Niewidomych „Start” w Przemyślu, Wojewódzki Szpital w Przemyślu, Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu, „Fibris” S.A. w Przemyślu, Fabryka Mebli Forte S.A. O/ Przemyśl, 4 Okręgowe Warsztaty Techniczne w Żurawicy, Straż Ochrony Kolei w Przemyślu, Zakład Weterynarii w Przemyślu, Pracownicy Oświaty i Wychowania w Jarosławiu, Nadleśnictwo Radymno, P owiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lubaczowie, Podkarpacki Zakład Przewozów Regionalnych w Rzeszowie, Nadleśnictwo Sieniawa, Powiatowa Straż Pożarna w Przeworsku, Telekomunikacja Polska S.A. O/ Przemyśl.

Sztandar Oddziału Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”
w Lubaczowie

Sztandar wykonano w 1981 roku przez Spółdzielnię Pracy Jedność Krawiecko – Galanteryjną w Jarosławiu, ul. Grodzka 3.
Fundator: członkowie NSZZ „Solidarność” Oddziału Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Lubaczowie.

Rewers
: na białym tle Matka Boża Łaskawa, przed którą Jan Kazimierz składał śluby i koronował ją na królową Polski. Czerwone maki mówiące o miłości do ojczyzny, odwadze, bohaterstwie i wierności Polsce. Słowa pod obrazem Matki Bożej Łaskawej:  Bóg, Honor, Ojczyzna – hasło, którym kierowały się pokolenia w walce i zwyciężały. Obraz Matki Boskiej Łaskawej namalował prof. Wiktor Śliwiński z Liceum Plastycznego w Jarosławiu.
Awers: na białym tle orzeł z koroną na sztandarze, symbol wolnego niepodległego państwa.
Napis pod godłem: NSZZ Solidarność Ziemi Lubaczowskiej podzielony kłosami zbóż z napisem w środku: 1980,  symbolizującym rok powstania NSZZ „Solidarność”.
Drzewiec zakończony orłem z koroną.
Poświęcony: 29.11.1981 r. przez ks. bp. Mariana Rechowicza, Administratora Archidiecezji Lwowskiej w siedzibą w Lubaczowie.  

Sztandar Oddział Zarządu Regionu  Ziemia Przemyska  NSZZ „Solidarność”
w Jarosławiu

Został wykonany przez Spółdzielnię Pracy Krawiecko–Galentaryjną „Jedność” w Jarosławiu.

Rewers:
na białym tle niebieski krzyż, na którym  wkomponowano złotą kotwicę z Matką Bożą Częstochowską i rok 1980. Na lewym ramieniu krzyża daty: 1956`68, a na prawym 1970`76. Pod krzyżem niebieski napis: „Spraw niech Ojczyzna stanie się nam niebem, potężna Bogiem i bogata chlebem.
Awers: na białym tle polskie barwy narodowe w półkolu u dołu zakończone czerwonym napisem Solidarność, w środku na biało-szarym tle srebrną nicią wyhaftowane kontury orła, nad jego głową widnieje złota korona i złoty napis: NSZZ. Pod napisem Solidarność napis Jarosław – srebrny w niebieskich konturach.
Sztandar obszyty złotymi frędzlami.
Drzewiec zakończony krzyżem maltańskim oraz orłem w koronie i napis 1980.
Poświecony:  20.11.1981 r. w Kolegiacie Jarosławskiej przez ks. bp Tadeusza Błaszkiewicza.
W stanie wojennym został 14.12.1981 r. wyniesiony przez Pawła Niemkiewicza i prze-chowywany w Kolegiacie Jarosławskiej u ks. Janeczki, później u sióstr Niepokalanek, a następnie przechowywany przez Ryszarda Bugryna z Jarosławia. Sztandar został odznaczony krzyżem Semper Fidelis w 2007 roku.

Sztandar  Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Stacji Żurawica

W Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Pozaklasowej Stacji w Żurawicy w 1980 r. narodziła się idea ufundowania sztandaru. Jej inicjatorami byli: Bogdan Dąbrowski, Andrzej Kiełtyka, Jan Kiełtyka i Edward Kroczek. Idea trafiła na podatny grunt. W dniu 13.09.1981 r. w kościele parafialnym w Żurawicy sztandar został poświęcony przez ks. biskupa Bolesława Toborskiego oraz ks. proboszcza Stanisława Burczyka.

Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Stacji Medyka

 
Również w 1980 r. Komisja Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pozaklasowej Stacji Medyka postanowiła ufundować sztandar. Głównymi inicjatorami byli: Józef Tokarz, Gustaw Repich oraz Tadeusz Harapiński. W dniu 29.11.1981 r. w kościele parafialnym w Medyce sztandar został poświęcony przez ks. proboszcza Jerzego Rojka.

 Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Przeładunkowym PKP Żurawica


Po wznowieniu działalności, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Przeładunkowym PKP Żurawica rozważała możliwość ufundowania sztandaru. Dzięki inicjatywie Bronisława Beńko, Piotra Radochońskiego, Henryka Ochalskiego i Czesławy Mazur, a także poparciu całej załogi marzenia o sztandarze przybrały realny wymiar. W dniu 25.11.1995 r. sztandar został poświęcony przez ks. arcybiskupa Józefa Michalika i ks. prof. Mieczysława Szostaka w Archikatedrze Przemyskiej. 
 

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................