Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 572145
Start No images

HONOROWY  KOMITET  OBCHODÓW
XXV – lecia  NSZZ  „Solidarność”  w Regionie 

*  Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik – Przewodniczący Komitetu
*  Janusz Śniadek – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
*  Ksiądz Tadeusz Gramatyka – Regionalny Duszpasterz Ludzi Pracy
*  Ksiądz Franciszek Nucia – Kapelan Solidarności Oddziału Lubaczów
*  Marek Kamiński – członek Zarządu Regionu w 1981 roku, działacz Solidarności Podziemnej, Przewodniczący Zarządu Regionu w latach 1990 – 1992
*  Adam Kantor – członek Zarządu Regionu od 1981 do 1995 roku, delegat na II - VII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
*  Elżbieta Karaś – skarbnik Zarządu Regionu od 1992 do 2002 roku
*  Tadeusz Siedlec – lekarz medycyny z Przeworska, działacz związkowy od 1980 roku

UCHWAŁA
Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”
z okazji 25-tej rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

   Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał dwadzieścia pięć lat temu na fali niezadowolenia społecznego z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej ludzi pracy oraz ze sposobu sprawowania władzy przez komunistyczne rządy. Masowe wystąpienia robotnicze przybrały formę strajków. Rozpoczęły się w lipcu 1980 roku a zakończyły się podpisaniem ze stroną rządową porozumień w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu.
   1
7 września, przedstawiciele Komitetów Strajkowych utworzyli NSZZ „Solidarność” i powołali Krajową Komisję Porozumiewawczą z przewodniczącym Lechem Wałęsą na czele.
   Idee Solidarności porwały miliony Polaków, symbolizowały bowiem sprzeciw wobec reżimu komunistycznego. Poczuliśmy, że razem możemy zmienić tamtą szarą rzeczywistość. 
   W 25-tą rocznicę powstania Związku potwierdzamy wierność wartościom, które są fundamentem Solidarności: prawdzie, patriotyzmowi, szacunkowi dla ludzkiej godności. Potwierdzamy wolę budowania stosunków społecznych w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną Kościoła i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II oraz obowiązek obrony interesów pracowników i ich rodzin.
   Po dwudziestu pięciu latach sierpniowe postulaty pozostają aktualne, bowiem nie wszystkie zostały zrealizowane, gdyż postkomunistyczne elity polityczne a także te, które doszły do władzy dzięki rewolucji Solidarności nie realizują, zrodzonej w tamtych dniach, solidarności międzyludzkiej.
   Pamiętamy o tych, którzy oddali życie, doznawali cierpień i byli prześladowani za Ojczyznę i Solidarność: o internowanych, więzionych i wyrzucanych z pracy. W tych rocznicowych obchodach oddajemy im hołd i cześć za utworzenie i przetrwanie Solidarności w okresie stanu wojennego.
   Wobec coraz bardziej pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju i regionie, wzrasta liczba bezrobotnych i zubożenie rodzin pracowniczych i rolniczych. Bez wypracowania przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej i Unię Europejską programu polityki regionalnej, uwzględniającej pomoc dla najuboższych regionów kraju, nie będzie możliwe zmniejszenie bezrobocia i polepszenie życia lokalnego społeczeństwa. Nie można dopuścić do tworzenia się nowych podziałów ekonomicznych i społecznych, których źródłem jest brak solidarności międzyludzkiej. 
Przemyśl, dnia 1 sierpnia 2005 r.

OBCHODY  ROCZNICY  POWSTANIA  SOLIDARNOŚCI 
   Główne uroczystości z okazji 25. rocznicy powstania Solidarności odbyły się 20 sierpnia w Przemyślu. Rozpoczęły się Mszą świętą w Archikatedrze odprawioną przez bpa Adama Szala. W wygłoszonym kazaniu ks. biskup nawiązał do znaczenia dla Związku słowa „solidarność”, do związanej z nim nadziei na zrealizowanie zawartej w nim treści. Solidarność i nadzieja powinny zawsze być związane ze sobą w trudnych obecnie czasach dla ludzi pracy.
   W sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu.  Zarząd podjął okolicznościową uchwałę związaną z obchodzoną rocznicą oraz przyznał wyróżnienia 25 działaczom związkowym, które odebrali na tej uroczystości oraz wyróżnił też 100 innych na wnioski organizacji zakładowych.
   Po podniosłych uroczystościach, na stadionie sportowym MKS Polonia, odbył się festyn urozmaicony zawodami sportowymi, występami zespołów artystycznych, atrakcjami dla dzieci i kiermaszem rozmaitości. Finał obchodów należał do kabaretu „Pod Egidą” Jana Pietrzaka. Pan Janek przypomniał swoje piosenki i żarty, które towarzyszyły nam przez 25. lecie.

 Legenda  „Solidarności”  

W poezji pamięci proza strajku –
dwadzieścia jeden postulatów
w tle brama Stoczni pełna kwiatów
i krzyż i mur ...
Za chwilę ludzi zwarty szereg
ustawi się w pochód literek –
to solidarny znak sprzeciwu.
Pękają mury i układy
systemu narodowej zdrady –
w zdumieniu cały świat !
Lecz już generał czołgi liczy
brygady ZOMO zbiera ćwiczy
by wypowiedzieć wojnę prawdzie.
Krwawi poezja z kulą w plecach
dławi się prawda za kratami
tylko ulotki gdzieś z podziemia
krzyczą, że się nie damy.

A Biały Pielgrzym na Watykanie
modli się wciąż o zmartwychwstanie
podeptanej wolności.
Uczy dobroci kapłan Jerzy
i w jej zwycięstwo ciągle wierzy
tymczasem – śmiertelna pętla ...
Potem stół co ukrywał „kanty”
sprytnie poplątał prawdę z kłamstwem
wymieszał dobro ze złem.
I z „grubej kreski” mroczna wstęga
i „lewa noga” i ... Wałęsa
lecz nie skończyła się legenda
„Solidarności”.
W układzie czerwonych literek
wciąż idzie ludzi zwarty szereg
po prawdę i sprawiedliwość.

Teresa  Paryna


ZWIĄZKOWCY  Z  UKRAINY  NA  ŚWIĘCIE  SOLIDARNOŚCI 

   Na zaproszenie przewodniczącego Zarządu Regionu Andrzeja Buczka i Prezydenta Przemyśla Roberta Chomy, na obchody rocznicy powstania Solidarności przyjechała delegacja związkowców z Ukrainy. Złożyli wizytę Prezydentowi oraz gościli w naszym Regionie, gdzie zapoznali się ze statutem, strukturą, działalnością i budżetem Związku. Mówili o swojej działalności. Najbardziej zdziwiło nas, że 60% swoich składek oddają pracodawcy.
   Po spotkaniu w Regionie związkowcy z poszczególnych branż udali się odpowiednio: lekarze do Szpitala Wojewódzkiego, gdzie kol. Artur Lewicki zapoznał ich z działalnością Oddziału Ratunkowego i całego szpitala. Nauczycieli w II Liceum Ogólnokształcącym gościła kol. Halina Róg. Kolejarzami „zaopiekował” się kol. Bronisław Beńko. Zwiedzili węzeł kolejowy Żurawica – Przemyśl – Medyka a także zamek w Krasiczynie.
   Dwudniowy pobyt zakończyli uczestnicząc w uroczystościach obchodów rocznicy zakończonych festynem na stadionie MKS Polonia.

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................