Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 572088
Start No images

ROK 1989 
WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKOWEJ

NSZZ „Solidarność”
RKW – Przemyśl

KOMUNIKAT nr 1 i nr 2
(wypis)

Z uwagi na wznowienie działalności przez NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy: KPKS Przemyśl, SI „Praca” w Przemyślu, PGR – Stadnina Koni Stubno, Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ZA „Mera – Polna” w Przemyślu, PKP Parowozownia Żurawica, PKP Stacja Żurawica, PKP Stacja Medyka, Zakład Opieki Zdrowotnej w Przemyślu, Szpital Wojewódzki w Przemyślu, Szkoła Zawodowa Mechaniczna w Przemyślu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Przemyślu, Szkoła Podstawowa nr 13 w Przemyślu, Technikum Mechaniczne w Przemyślu, dotychczasowa niejawna Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” w Przemyślu postanowiła rozpocząć działalność jawną w składzie: Zbigniew Bortnik, Marek Kamiński, Zygmunt Majgier, Stanisław Trybalski. Przewodniczącym RKW w Przemyślu został wybrany kol. Marek Kamiński, zaś do składu RKW, w dniu 22 lutego, dokooptowano: Edwarda Opalińskiego – przedstawiciela służby zdrowia, Ryszarda Buksę – przedstawiciela oświaty i Stanisława Barana – przedstawiciela kolejarzy. Działania RKW Przemyśl będą podporządkowane Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” oraz przewodniczącemu Związku Lechowi Wałęsie. Działalność ta będzie obejmować:
1. Pomoc prawną i organizacyjną dla powstających grup inicjatywnych NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy, instytucjach, służbie zdrowia i szkolnictwie etc.
2. Informację o sytuacji Związku i rozwoju jego struktur.
Przygotowania do wyborów związkowych w regionie, z chwilą przeprowadzenia, których Komisja ustąpi na rzecz nowo wybranych władz Związku.
Tymczasowa siedziba Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” znajduje się w salce katechetycznej Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele M. B. K. P. w Przemyślu (Kmiecie). RKW NSZZ „Solidarność” w Przemyślu powołała na swych doradców:
-   w sprawach organizacyjnych – inż. Stanisława Żółkiewicza,
-   w sprawach prawnych – mec. Andrzeja Matusiewicza.


Przemyśl, 10 lutego 1989 r.

Komunikat nr 4
(wypis)

W dniu 6.04.89 odbyło się wspólne posiedzenie RKW Przemyśl z Tymczasowym Międzyzakładowym Komitetem Organizacyjnym „Solidarność” w Jarosławiu.
1. Uzgodniono miejsca mandatowe do Senatu (Przemyśl i Jarosław po jednym) oraz do Sejmu (po jednym: NSZZ RI „S” i KKW).
2.  Zobowiązano przewodniczących RKW i NSZZ RI „S” do powołania Komitetu Obywatelskiego „S” w Przemyślu.
TMKO „S” Jarosław podporządkował się aktualnie Stalowej Woli.

Komunikat nr 5

Zgodnie z uchwałą KKW NSZZ „Solidarność” z 7.IV.1989 r., RKW NSZZ „Solidarność” w Przemyślu, na posiedzeniu, w rozszerzonym składzie, w dniu 10.IV.br. upoważniła swojego przewodniczącego Marka Kamińskiego do powołania (w porozumieniu z Janem Kurasiem – przewodniczącym NSZZ RI „Solidarność”) Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Przemyślu oraz wydelegowania Stanisława Żółkiewicza na posiedzenie wyborczej komisji organizacyjnej Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Warszawie.

13 kwietnia 1989 r., podczas comiesięcznej Mszy Św. za Ojczyznę w kościele Św. Trójcy w Przemyślu nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru Regionu Południowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność”, ukrywanego od 13 grudnia 1981 r. przez państwa Annę i Stanisława Sęków z Przemyśla na ręce przewodniczącego RKW NSZZ „Solidarność” Marka Kamińskiego.

15 kwietnia ukonstytuował się wstępnie Komitet Obywatelski „Solidarność” w Przemyślu w oparciu o następujące organizacje związkowe, kluby, stowarzyszenia i środowiska: RKW NSZZ „S” w Przemyślu, ZW NSZZ RI „S” woj. Przemyskiego z siedzibą w Jarosławiu, MKW NSZZ „S” w Jarosławiu i Lubaczowie, przedstawiciele Kościoła Katolickiego, Kluby Inteligencji Katolickiej w Przemyślu i Lubaczowie, Stowarzyszenie Pamięci Orląt Przemyskich, Towarzystwo Miłośników Lwowa, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, przemyskie środowisko twórcze. Przewodniczącym wybrano Stanisława Żółkiewicza z Przemyśla, jego zastępcami M. Argasińskiego z Lubaczowa, I. Lewandowską z Przeworska, J. Niemkiewicza z Jarosławia. Sekretarzem został Waldemar Wiglusz z Przemyśla. Wytypowano przedstawicieli RKW i KO „S” do wojewódzkiej i okręgowej komisji wyborczych.

17.IV.1989 r. na skutek rezygnacji S. Żółkiewicza z funkcji przewodniczącego, Komitet Obywatelski „S” w Przemyślu postanowił utrzymać vacat na tej funkcji i poddać się współprzewodniczeniu dotychczasowych zastępców. KO „Solidarność” dokonał wyboru kandydatów na solidarnościową listę wojewódzką kandydatów do Sejmu i Senatu. Sejm: Janusz Onyszkiewicz z Warszawy i Tadeusz Trelka z Tuczemp. Senat: Tadeusz Ulma z Jarosławia i Jan Musiał z Przemyśla.

RKW NSZZ „S” wespół z Komitetem Obywatelskim „S” wydelegowały do Warszawy na kolejne posiedzenie wyborczej komisji organizacyjnej Komitetu Obywatelskiego „S” kol. Zbigniewa Bortnika.

Andrzej Celiński,
Sekratarz KKW NSZZ „Solidarność”

Z a ś w i a d c z e n i e

Zaświadczam, że Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” w województwie przemyskim reprezentowana przez jej przewodniczącego kol. Marka Kamińskiego została wprowadzona do rejestru Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez jej przewodniczącego Lecha Wałęsę i uznana jako tymczasowa struktura regionalna NSZZ „Solidarność” województwa przemyskiego.

-  wydaje się celem przedstawienia odpowiednim władzom administracyjnym

Warszawa, 22 kwietnia 1989 r.

Przemyśl, dnia 9.06.1989 r.

Krajowa Komisja Wykonawcza w Gdańsku

Informujemy KKW NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, że 10 lutego br. Tajna Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” w Przemyślu powołała Jawną RKW NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Przemyślu. W skład RKW wchodzą:
Ryszard Buksa, Zbigniew Bortnik, Marek Kamiński, Zygmunt Majgier, Edward Opaliński, Stanisław Trybalski. Przewodniczącym RKW został wybrany jednogłośnie Marek Kamiński. Do dnia dzisiejszego wznowiły działalność 118 Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” na terenie woj. przemyskiego (bez Jarosławia). Na wniosek zakładów pracy powiększono skład RKW o 9 przedstawicieli zakładów pracy.

26 czerwca 1989 r. w Przemyślu odbyło się pierwsze posiedzenie przedstawicieli organizacji NSZZ „Solidarność” województwa przemyskiego. Ukonstytuowało się Prezydium i Regionalna Komisja Wykonawcza. 

Prezydium RKW: 
Przewodniczący - Marek Kamiński - Przemyśl
W
iceprzewodniczący - Wiesław Bek - Lubaczów
Wiceprzewodniczący - Jan Sołek - Przeworsk
Wiceprzewodniczący - Andrzej Wyczawski - Jarosław
Sekretarz - Zbigniew Bortnik - Przemyśl
Członek Prezydium - Bronisław Niemkiewicz - Jarosław
Członek Prezydium - Stanisław Trybalski - Przemyśl

Zarząd RKW:
Bogdan Dąbrowski, Maria Podolec, Józef Świdnicki, Franciszek Łuc, Jerzy Czekalski, Adam Kantor, Krzysztof Kłak, Władysław Madej, Edward Opaliński, Stanisław Baran, Ryszard Buksa, Helena Chudzio, Krzysztof Dąbrowski, Teresa Kroczykowska, Teresa Kurkiewicz, Barbara Prokop, Jan Szot, Adam Piecuch.

Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Gdańsk

Prezydium Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Przemyślu na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 1989 roku w Jarosławiu podjęło decyzję w sprawie wydelegowania w skład Krajowej Komisji Wykonawczej kolegi Marka Kamińskiego – przewodniczącego tutejszego RKW.

Przemyśl, 23.01.1990 r.

UCHWAŁA nr 2/90
(wypis)

Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” zatwierdza skład Regionalnej Komisji Wyborczej w następującym składzie:
1. Jerzy Broź (Lubaczów) -  przewodniczący
2. Stanisław Kędziora ( Przeworsk)
3. Edward Balawender (Przemyśl)
4. Bronisław Ruchała (Przeworsk)
5. Mariusz Stojowski (Przemyśl)
6. Zdzisław Tucki (Jarosław)
7. Jan Wiśniowski (Przemyśl)
8. Marian Wojakowski (Jarosław)
9. Mieczysław Zygarlicki (Lubaczów).

II WALNY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
REGIONU PRZEMYSKIEGO
27 stycznia 1990  r. w Przemyślu - kadencja 1990 – 1992 r.

sala widowiskowa Zakładów Płyt Pilśniowych w Przemyślu

LISTA DELEGATÓW

Podokręg nr 1 Jarosław:

Brenkacz               Jan                    -  Oświata i Wychowanie
Bielecki                 Bronisław         -  Okr. P-stwo Przemysłu Zbożowego
Bartnik                  Tadeusz            -  Jarlan
Botwina                Andrzej             -  Jarlan
Czarny                  Zbigniew           -   Okr. P-stwo Przemysłu Zbożowego
Cyroń                    Jan                    -  Jarlan
Chwasta                Zdzisław           -  Jarlan
Dukacz                  Kazimierz         -  Zakład Komunikacji Miejskiej
Dudek                    Józef                 -  P-stwo Budowlane
Gajewski                Jerzy                -  PKS
Dominik                 Stanisław          -  Jarlan
Flakowicz              Edward              -  Okr. P-stwo Przemysłu Zbożowego
Górski                    Stanisław           -  Huta Szkła
Jasiejko                  Adam                 -  Huta Szkła
Głowa                    Irena                   -  ZOS
Herman                  Andrzej              -  Zakłady Mięsne
Janusz                    Marian                -  Oświata i Wychowanie
Jurkiewicz             Urszula              -  P B Rol.
Jagoda                    Łucja                 -  Jarlan
Kołakowski           Tadeusz             -  Huta Szkła
Klimczak               Mieczysław       -  Oświata i Wychowanie
Kostka                   Stanisław           -  Oswiata i Wychowanie
Kołcz                     Jerzy                  -  Zakłady Mięsne
Kłak                       Józef                  -  P B Rol.
Kaczor                   Maria                 -  ZOZ
Łuc                         Franciszek         -  San
Lachawiec              Mieczysław       -  Zakłady Mięsne
Marek                    Józef                  -  P-stwo Budowlane
Malawski               Adam                 -  PKS
Międlar                  Adam                 -  Oświata i Wychowanie
Makarski               Florian               -  Zakłady Mięsne
Mielniczek            Wiesław             -  Jarlan
Ocalewicz              Jan                     -  PPZ
Mac                       Wacław               -  Huta  Szkła
Pałys                     Józef                   -  Huta Szkła
Pieniążek               Stanisław            -  P B Rol.
Podolak                 Zdzisław             -  Jarlan
Rygiel                    Wiesław              -  Huta Szkła
Strzałko                 Jerzy                   -  Karpackie Zakłady Gazownicze
Sobień                    Jerzy                   -  ZOZ
Stochmański          Józef                    -  Jarlan
Świdnicki               Józef                  -  Karpackie Zakłady Gazownicze
Świętyniowska      Krystyna             -  Okr. P-stwo Przemysłu Zbożowego
Śliwa                      Wojciech            -  Okr. P-stwo Przemysłu Zbożowego
Suwała                   Eugeniusz          -  Jarlan
Steczyszyn            Zdzisław             -  Jarlan
Tucki                     Zdzisław            -  Igloopol
Trojnar                   Stanisław           -  ZOZ
Uksik                     Ryszard              -  Jarlan
Wyczawski            Andrzej              -  San
Wasyliszyn            Ryszard              -  Huta Szkła
Wojakowski           Marian               -  Igloopol
Wolantkowska       Halina                -  P B Rol.
Żołyniak                Maria                  -  P B Rol. 
Żuk                        Mieczysław        -  Jarlan
Kaczor                   Andrzej              -  Jarlan
Machnica               Stanisław            -  Jarlan
Marycki                 Zdzisław             -  Jarlan
Krupa                    Barbara                -  Jarlan

Podokręg nr 2 Lubaczów:

Antonik                  Marian               -  Zakłady Wyrobów Galanteryjnych
Bek                         Wiesław            -  Oświata i Wychowanie
Broź                       Mieczysław       -  Zakłady Wyrobów Galanteryjnych
Broź                       Jerzy                  -  Zakłady Wyrobów Galanteryjnych
Chudy                    Zdzisław            -  Zakład Maszyn Budowlanych
Czekalski               Jerzy                  -  SZGNiG
Fircowicz               Piotr                   -  STW
Gudz                     Adam                  -  Zakład Maszyn Budowlanych
Kulesza                 Jerzy                   -  Rejon Dróg Publicznych
Kędzior                 Zbigniew             -  Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kurdziel                Adam                  -  Zakłady Wyrobów Galanteryjnych
Kornafel                Jerzy                   -  Zakł. Rol. Przem.
Kowal                   Jan                       -  POM
Kantor                  Adam                   -  Zakład Rolny
Mazurkiewicz       Jerzy                   -  STW
Mazurek               Lesław                 -  Zakłady Wyrobów Galanteryjnych
Magoła                 Marek                  -  Spółdzielnia Mleczarska
Małech                  Jan                       -  P B Rol.
Pietrzycki             Janusz                 -  Zakład Maszyn Budowlanych
Pachołek               Stanisław             -  GS SCh.
Sobieraj                 Zbigniew            -  Zakład Maszyn Budowlanych
Urban                    Zbigniew             -  Zakład Maszyn Budowlanych
Uchman                 Józef                   -  Zakłady Wyrobów Galanteryjnych
Ważny                   Jan                      -  Zj. Zakł.
Żołyniak                Marek                 -  Rej. Dróg Publ.
Jamiński                Włodzimierz       -  P-stwo Przemysłu Drzewnego

Podokręg nr 3 Przemyśl:

Balawender            Edward              -  KPKS
Baran                      Stanisław          -  PKP
Buksa                     Ryszard             -  MKPO i W
Banicki                   Edward              -  ZPP
Bolanowska           Helena                -  Woj. Szpital Zespolony
Blicharz                 Ryszard              -  SI Praca
Bester                    Józef                   -  PKP
Borowski               Andrzej              -  Sanepid
Czemerda              Rudolf                 -  KPKS
Cichy                    Ryszard               -  Plasomat
Charatonik             Krystyna             -  Sanepid
Cieszkowski         Stanisław             -  MKPO i W
Cichocki                Stanisław            -  ZPP
Dziukiewicz          Wojciech            -  WOPR
Dąbrowski             Bogdan               -  PKP
Daraż                     Piotr                   -  Polna
Dziedzic                Witold                -  PSM
Duda                      Bronisław           -  ZPP
Dawnis                  Bogusław            -  ZOZ
Dałhun                   Bolesław             -  Woj. Szpital Zespolony
Depczak                 Andrzej              -  PKP
Dubiel                    Julian                  -  PKP
Frey                       Andrzej               -  Woj. Szpital Zespolony
Galanty                  Józef                   -  Sanwil
Gajewski                Wiesław              -  PKP
Gorczyński             Jerzy                  -  Plasomat
Hataś                      Leszek                -  PKP
Harpula                   Zbigniew            -  ZPP
Hryń                       Leszek                -  Wod. Kan.
Harań                      Stefania              -  ZOZ
Igielski                    Stanisław            -  PKP
Jaworski                 Zygmunt             -  PKP
Janik                       Jadwiga               -  MKPO i W
Kamiński                Marek                 -  SI Praca
Kozyra                  Barbara               -  MKPO i W
Kroczykowska      Teresa                 -  Astra
Kapitan                 Andrzej               -  Fanina
Kurysz                  Franciszka           -  Fanina
Kołeczek              Urszula                -  Sanwil
Konowalik            Mieczysław         -  Sanwil
Lary                     Andrzej                -  Sanwil
Lewicka                Renata                 -  ZDZ
Łuszczyszyn        Zbigniew              -  Polna
Łoziński               Adam                   -  MKPO i W
Łabudzka              Anna                    -  SIN Start
Markowski           Adam                   -  PKP
Miś                       Janusz                  -  PKP
Molter                   Otto                    -  SI Praca
Makiel                  Andrzej               -  SI Praca
Motowidło           Józef                    -  Elbud
Opaliński             Edward                -  Kolejowa Służba Zdrowia
Ojak                     Ziemowit             -  Zakład Weterynarii
Opacki                 Eugeniusz            -  PKP
Prokop                 Krzysztof             -  Polna
Pomajda               Hilary                  -  Polna
Pierz                     Antoni                 -  Polna
Przytuła               Mieczysław          -  PKP
Pękala                  Marian                  -  ZPP
Praizner               Henryk                 -  Transbud
Piecuch                 Maria                   -  Woj. Szpital Zespolony
Pawłucki               Marek                  -  Woj. Szpital Zespolony
Pisz                      Jan                        -  Zakład Weterynarii
Ryfiak                  Adam                    -  KPKS
Radymska            Halina                   -  WKTS
Stopa                    Marek                   -  PKP
Siatecki                Marian                  -  PKP
Szot                      Jan                        -  Polna
Stec                       Alicja                   -  ZOZ
Saturczak              Dorota                 -  Woj. Szpital Zespolony
Szymański            Tadeusz               -  Woj. Szpital Zespolony
Sierańska              Janina                   -  PCK
Sendor                   Jerzy                   -  WKTS
Srogi                     Stanisław             -  WPKM
Stołowski              Adam                  -  PKP
Sowiński                Marian                -  SI Start
Sęk                         Stanisław            -  SI Start
Skofleg                   Wacław              -  PSS
Stoszyńska             Anna                   -  Furnel
Szczepaniec           Czesław              -  PPB
Sitarz                      Tadeusz              -  PKP
Tokarz                    Józef                   -  PKP
Tworzydło              Wiesław              -  PPB
Urban                      Józef                   -  PKP
Uchman                   Wiesław              -  PKP
Wata                        Zdzisław             -  PKP
Węcław                   Zbigniew             -  Polna
Wiśniowski            Jan                     -  Sanwil
Wąsik                     Elżbieta             -  Woj. Szpital Zespolony
Wiech                     Andrzej             -  PKP
Wołk                      Michał               -  PKP
Zazula                    Marek                -  MKPO i W
Zielski                    Jan                     -  ZPP
Ziemniak                Andrzej             -  Zakłady Mięsne
Zielski                   Józef                  -  Polna
Żurawski               Kazimierz          -  MKO i W
Chudzio                 Helena               -  Sanwil
Kruszyński            Andrzej              -  Sanwil
Kawalec                 Artur                  -  Furnel
Błaszczyk              Stefan                 -  SI Start
Kłyż                     Stanisław           -  SI Start
Broda                   Ryszard              -  POM
Kusiński               Henryk               -  Woj. Szpital Zespolony
Karnaś                 Adam                  -  WPKM
Kurysz                 Andrzej               -  Elbud
Kikiela                 Kazimierz           -  PPB
Miciak                 Józef                   -  PKP
Kmak                   Czesław              -  PKP
Sobejko                Piotr                    -  PKP
Dugiełło               Mirosława           -  PKP

Podokręg nr 4 Przeworsk:

Araszczuk             Janusz                 -  OSM
Botwina                Marian                 -  Vistula
Błażewski             Jerzy                    -  ZOZ
Prokop                  Leonard               -  Respan
Siwulec                 Andrzej               -  Igloopol
Cuniak                   Ryszard              -  SI Zgoda
Domka                   Stanisław            -  Vistula
Dzieniewicz           Andrzej              -  PNTL
Fusek                     Piotr                   -  ZOZ
Sobina                    Henryka             -  PKP
Jagustyn                Kazimierz           -  ZOZ
Kłak                       Krzysztof           -  ZNTK
Kukla                     Władysław         -  PR i M
Krupa                     Zofia                  -  ZOZ
Stącel                      Krzysztof          -  PKP
Leja                         Henryk              -  Vistula
Madej                     Władysław         -  Vistula
Mazur                     Tadeusz             -  ZNTK
Perykasza               Marian               -  Vistula
Pilek                        Jan                     -  ZNTK
Rusinek                   Tadeusz             -  Oświata
Religa                      Wiesław            -  PKP
Świtalski                 Andrzej              -  PKP
Szozda                     Jan                     -  ZNTK
Skwarko                   Jan                     -  PR i M
Sołek                        Jan                     -  PGK UM
Wojtas                     Krzysztof           -  PKP
Zwolak                    Zbigniew            -  PR i M
Siedlec                     Tadeusz              -  ZOZ
Jagiełło                     Jan                      -  POM
Jurkiewicz               Barbara               -  Cukrownia
Goń                          Tadeusz             -  Cukrownia

PROTOKÓŁ
z obrad II Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Przemyskiego
odbytego w dniu 27 stycznia 1990 r. w Przemyślu
(wypis)

Przewodniczący Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Przemyślu Marek Kamiński powitał delegatów i gości Zjazdu: ks. Biskupa Stefana Moskwę, ks. Prałata Tadeusza Końskiego, ks. Józefa Srokę, senstora Tadeusza Ulmę, przewodniczącego RKW Rzeszów Zbigniewa Sieczkosia, członka Zarządu RKW Rzeszów Józefa Kątela, przedstawiciela Krajowej Komisji Wyborczej Antoniego Maciejczuka, przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego Zbigniewa Bortnika, przewodniczącego Przemyskiego Komitetu Obywatelskiego Mieczysława Napolskiego, przewodniczącego Jarosławskiego Komitetu Obywatelskiego Bronisława Niemkiewicza oraz panów: M. Wajdę, Z. Majgiera, M. Kuchcińskiego, J. Połocha, dyrektora Zakładu Płyt Pilśniowych w Przemyślu J. Ozimka, i Zakładów Mięsnych W. Jaszczyszyna.

Wybrano Prezydium Zjazdu w składzie:
-         Przewodniczący Jerzy Czekalski
-         Wiceprzewodniczący Stanisław Baran
-         Wiceprzewodniczący Jan Sołek
-         sekretarze: Jan Szot i Tadeusz Kołakowski
-         członek Marian Janusz.

Wybory komisji zjazdowych:
1. Komisja Wyborcza: Antoni Pierz, Jan Mełech, Henryka Sobina, Tadeusz Mazur, Józef Galanty, Andrzej Herman, Teresa Kroczykowska.
2. Komisja Skrutacyjna: Marek Żołyniak, Mieczysław Klimczak, Mieczysław Żuk, Zdzisław Marecki, Janusz Araszczuk, Piotr Fusek, Adam Markowski, Marek Magoła, Łucja Jagoda.
3. Komisja Uchwał i Wniosków: Wiesław Bek, Jan Kowal, Krzysztof Prokop, Tadeusz Rusinek, Tadeusz Siedlec, Stanisław Trojnar Kazimierz Żurawski.

Sprawozdanie z działalności ustępującej Regionalnej Komisji Wykonawczej złożył jej przewodniczący Marek Kamiński. Dotyczyło ono działalności podziemnej i jawnej od 10 lutego 1989 r. Działalność podziemną podjęto pod koniec grudnia 1981 r., gdyż po 14 grudnia, po strajkach w zakładach pracy, działalność związkową przerwały represje wobec działaczy związkowych.

Tymczasowa Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” w Przemyślu sporządziła listę internowanych i ukrywających się działaczy związkowych obejmując pomocą materialną ich rodziny. Od stycznia 2002 r. wydawała pismo „Nie” oraz okazjonalne ulotki w czasie rocznicowych uroczystości.

Powołano Kasę Pomocy Koleżeńskiej. Finanse jej stanowiły darowizny (w tym również materialne) i ze zbiórek prowadzonych w kościołach. Wydano ogółem ponad 2,5 mln zł, między innymi na opłacenie grzywien zasądzanych przez kolegia, utrzymanie rodzin represjonowanych, pożyczki dla zwalnianych z pracy, zakup sprzętu i materiałów dla wydawnictw drugiego obiegu, koszty przejazdów kolporterów wydawnictw podziemnych z innych regionów.

10 lutego 1989 r. powołano Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność”, która udzielała porad powoływanym organizacjom związkowym w zakładach pracy. Od kwietnia prowadziła działalność związkową na terenie całego województwa przemyskiego oraz wraz z Solidarnością Rolników Indywidualnych współtworzyła Komitet Obywatelski do wyborów parlamentarnych.

17 czerwca 1989 r. RKW została zarejestrowana w Krajowej Komisji Wykonawczej uzyskując osobowość prawną.

Sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej za okres od kwietnia do 31 grudnia 1989 r. złożył jej przewodniczący Edward Reiter. Komisja działała w składzie: Edward Reiter, Barbara Kalnicka i Urszula Kołeczek. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi.

Na dzień 26 stycznia 1990 r. zrzeszonych jest w Solidarności 15 700 członków Związku w 136 Komisjach Zakładowych.

W Regionie zatrudnionych jest 6 osób:
- Marek Kamiński – przewodniczący,
-
Jan Sołek – zastępca przewodniczącego,
- Bogusław Słoniak – radca prawny,
- Jan Jarosz – kasjer – kierowca – drukarz,
- Beata Thier – sekretarka,
- Władysław Chruszcz – palacz c. o. (sezonowo).
Dokumentacja finansowo- księgowa prowadzona jest społecznie przez Barbarę Prokop.Kontrolą objęto również Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu, który prowadził oddzielną działalność związkową. Dokładnej kontroli nie można dokonać ze względu na niedokładne rejestrowanie obrotów finansowych.
Komisja Rewizyjna wydała zalecenia i wnioski pokontrolne zalecając udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi przez II Walny Zjazd Delegatów. Nie znalazł poparcia wniosek o powołanie specjalnej komisji do zbadania działalności podziemnej TRKW. Odrzucono go 83 głosami, przy 78 za powołaniem i przy 27 głosach wstrzymujących się. Za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi głosowało 137 delegatów, przeciw było
7 delegatów, wstrzymało się od głosu 32 delegatów.

Protokolanci: 
Klementyna Pyra, Dorota Mech, Maria Smalejus,  Artur Wilgucki

Protokół
Komisji Wyborczej

Komisja Wyborcza stwierdza:
- liczba delegatów uprawnionych do głosowania wg załączonej listy wynosi – 226 delegatów,
- liczba delegatów obecnych na Walnym Zebraniu wynosi – 189delegatów, co stanowi – 83 %.
Wobec powyższego Komisja stwierdza ważność Walnego Zebrania Delegatów.

Na funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu zostało zgłoszonych dwóch kandydatów: Stanisława Barana – pracownika PKP i Marka Kamińskiego – dotychczasowego przewodniczącego RKW. Przewodniczącym został wybrany Marek Kamiński – uzyskując 96 głosów;  Stanisław Baran – uzyskał 77 głosów, 11 delegatów skreśliło na karcie do głosowania obydwu kandydatów.

Członkami Zarządu Regionu, na kadencję 1990 – 1992 r., zostali wybrani:

 

 1. Bek                          Wiesław           -   Lubaczów
 2. Kantor                     Adam               -   Lubaczów
 3. Kurdziel                   Adam               -   Lubaczów
 4. Bielecki                    Bronisław        -   Jarosław
 5. Chwasta                   Zdzisław          -   Jarosław
 6. Dukacz                     Kazimierz        -   Jarosław
 7. Łuc                            Franciszek       -   Jarosław
 8. Międlar                     Adam               -   Jarosław
 9. Wasyliszyn               Ryszard           -   Jarosław
 10. Wojakowski              Marian             -   Jarosław
 11. Wyczawski               Andrzej            -   Jarosław
 12. Banicki                      Edward            -   Przemyśl
 13. Baran                         Stanisław         -   Przemyśl
 14. Buksa                        Ryszard            -   Przemyśl
 15. Chudzio                    Helena               -   Przemyśl
 16. Czemerda                  Rudolf               -   Przemyśl
 17. Frey                          Andrzej              -   Przemyśl
 18. Harpula                     Zbigniew           -   Przemyśl
 19. Kołeczek                   Urszula              -   Przemyśl
 20. Kusiński                    Henryk              -   Przemyśl
 21. Łoziński                     Adam                -   Przemyśl
 22. Miciak                        Józef                 -   Przemyśl
 23. Prokop                       Krzysztof           -   Przemyśl
 24. Srogi                           Stanisław           -   Przemyśl
 25. Kłak                            Krzysztof          -   Przeworsk
 26. Krupa                         Zofia                   -   Przeworsk
 27. Siwulec                       Andrzej              -   Dynów
 28. Stącel                          Krzysztof           -   Przeworsk

 

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 1. Błaszczyk                        Stefan
 2. Chudy                              Zdzisław
 3. Cichy                               Ryszard
 4. Kaczor                             Andrzej
 5. Madej                               Władysław
 6. Mazurkiewicz                  Jerzy
 7. Radymska                        Halina
 8. Rygiel                               Wiesław
 9. Sierańska                          Janina

Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów zostali wybrani:

Baran                                Stanisław
Chwasta                           Zdzisław
Kantor                              Adam
Wyczawski                       Adam

PROTOKÓŁ
Komisji  Uchwał  i  Wniosków
II Walnego Zjazdu Delegatów Regionu Przemyskiego

Uchwała nr 2


II Walny Zjazd Delegatów wyraża poparcie dla starań środowiska nauczycielskiego o przeprowadzenie gruntownych zmian w funkcjonowaniu oświaty. Zmian, które będą zmierzać do odzyskania przez społeczeństwo autentycznego wpływu na szkołę, przed którą stoi dziś trud wychowania młodego pokolenia
i przygotowania go na wyzwania nadchodzącej przyszłości.
Niezbędne staje się oczyszczenie oświatowej administracji z ludzi skompromitowanych i nieudolnych oraz zaprzestanie praktyk lokowania na stanowiskach kierowniczych ludzi odchodzących z aparatu partyjnego.
Delegaci przychylają się do stanowiska Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Przemyślu żądającej odwołania kierownictwa przemyskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania w związku  z jego opieszałością w przeprowadzeniu zmian w szkolnictwie. 
(uchwała została odrzucona)

Uchwała nr 3

II Walny Zjazd Delegatów wyraża serdeczne podziękowanie hierarchii Kościoła Katolickiego i wszystkim księżom Diecezji Przemyskiej i Archidiecezji Lubaczowskiej za pomoc i opiekę nad internowanymi, po 13 grudnia 1981 r., członkami Solidarności i ich rodzinami w najtrudniejszych dla nich dniach stanu wojennego, za materialne i duchowe wsparcie naszej walki o wolną, demokratyczną Ojczyznę.
(uchwała została przyjęta)

Rezolucja

Delegaci na II Walny Zjazd Delegatów popierają żądania KPN o przekazanie budynku KW PZPR na potrzeby oświaty lub przeznaczenie go na inne cele społeczne. Domagamy się również wywłaszczenia innych obiektów użytkowanych przez partię a zwolnione lokale udostępnić powstającym partiom politycznym
i stowarzyszeniom społecznym.

(rezolucja nie została uchwalona, gdyż tą sprawą ma zająć się komisja rządowa)

Na wniosek przewodniczącego M. Kamińskiego została uchwalona nazwa Regionu. Z trzech wniosków:
- Region Południowo – Wschodni,
- Region Ziemia Przemyska,
- Region Województwa Przemyskiego,
wybrano, nieznaczną większością głosów, nazwę Region „Ziemia Przemyska”.

13.08.1990 r. Kalwaria Pacławska

W uroczystościach pogrzebu Matki Boskiej w Kalwarii Pacławskiej, wraz z pocztami sztandarowymi Zarządu Regionu i Zakładów Płyt Pilśniowych, udział wzięli: przewodniczący Marek Kamiński, wiceprzewodniczący Józef Miciak oraz sekretarz Krzysztof Prokop i Członek Prezydium Edward Banicki.
Z inicjatywy Związku, uroczystości uświetniła kompania honorowa i orkiestra Bieszczadzkiej Brygady WOP, oddając honory wojskowe podczas Mszy Świętej, w czasie procesji, kończąc oddaniem salwy honorowej przy grobie Matki Bożej.
Pięćdziesiąt lat czekała nasza kresowa „Jasna Góra” na włączenie się całej społeczności w uroczystości ku czci Pani Kalwaryjskiej poczynając od zawsze niezawodnych pielgrzymów poprzez związek zawodowy „Solidarność”, przedstawicieli władzy, którą reprezentował Wojewoda Przemyski Jan Musiał, Wojsko Polskie
i obsłudze ruchu drogowego przez Policję.

24.08.1990 r.

Uchwała nr 14/90

Nadrzędnym celem naszego Związku jest „Ochrona praw, godności i interesów pracowników” – statut § 6. Jako związek zawodowy cel ten realizujemy przez obronę członków przed bezrobociem, dlatego:
1. Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw nie może być rozumiana jedynie jako zmniejszenie zatrudnienia.
2. Związek nasz, wykonując statutowy obowiązek ochrony interesów pracowniczych, bronić będzie swoich członków przed nieuzasadnionymi zwolnieniami z pracy.
3. Zarząd Regionu odbiera niepokojące sygnały o wykorzystywaniu restrukturyzacji i przekształceń zakładów
i instytucji do pozbywania się wartościowych a niewygodnych pracowników.
Częstym zjawiskiem jest pozorowanie zmian służących jako powód do zwolnienia grup pracowników produkcyjnych, bez ograniczania zatrudnienia w sferze pracowników nieprodukcyjnych.
4. Komisje Zakładowe, przed rozpatrzeniem wniosku dyrekcji o zmniejszenie zatrudnienia, winny żądać od kierownictwa zakładu i rady pracowniczej planu przekształceń przedsiębiorstwa i upewnić się, że zmniejszenie załogi jest celowe i ekonomicznie uzasadnione.
5. Dyrektor zakładu nie może jednoosobowo decydować o losach zakładu. Winien, w porozumieniu z radą pracowniczą i związkami zawodowymi, rozpatrzyć możliwość restrukturyzacji czy przekształcenia zakładu a następnie kompletny plan z wariantami różnych rozwiązań przedstawić załodze.
W przypadku decyzji o przekształceniu własności przedsiębiorstwa, związek powinien dążyć do akcjonariatu pracowniczego.
6. Przekształcenie własności lub restrukturyzacja mogą być okazją do tworzenia nowych stanowisk pracy.
Przy tworzeniu nowych stanowisk pracy, zakład może korzystać z funduszu pracy, który powstaje przy urzędach wojewódzkich i miejskich.
7. Komisje Zakładowe winny inicjować zmiany struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Powszechnie zdarza się, że zakładami pracy zarządzają dyrektorzy z rekomendacji byłej PZPR.
W przypadku, gdy dyrekcja postępuje wbrew interesom załogi należy zarządzić zebranie i poprzez uchwalenie votum nieufności zwrócić się do rady pracowniczej o odwołanie dyrektora.
Jeżeli rada pracownicza bezpodstawnie staje po stronie dyrektora, należy dążyć do wyboru nowej rady – korzystać tu należy z pomocy sekcji interwencji przy Zarządzie Regionu – aby nie podjąć niewłaściwych kroków.
8. Komisje Zakładowe muszą znać ustawę „o grupowych zwolnieniach” i zapoznać się z przepisami wykonawczymi, aby nie dopuszczać do zwolnień etapami czy indywidualnych pomijających uprawnienia zwalnianych pracowników.
Apelujemy, aby opiniować pozytywnie wnioski o zmniejszenie zatrudnienia, tylko i wyłącznie po wnikliwym ich rozpatrzeniu i konsultacji z załogami a nawet z Zarządem Regionu.
9. Przypominamy stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. „Związek nie będzie się godził na zwalnianie pracowników do czasu uruchomienia przez administrację państwową przewidywanych ustawą zabezpieczeń socjalnych, w tym funduszów na przekwalifikowanie lub podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej”.

28.09.1990 r.

Uchwała nr 16

Do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska uznaje, że stan wojenny wprowadzony przez władzę komunistyczną dla zdławienia ruchu społecznego, jakim jest „Solidarność” był nielegalny, niezgodny
z prawem i wymierzony przeciw narodowi.
Zwracamy się do posłów i senatorów Rzeczpospolitej Polskiej o uchwalenie ustawy potwierdzającej nasze odczucia i wolę, dając satysfakcję i moralne zadośćuczynienie wszystkim tym, którzy doznali jego skutków.
Żądamy pełnej likwidacji konsekwencji ustawodawstwa stanu wojennego wymierzonego przeciwko prawom człowieka i obywatela.

Uchwała nr 17

Pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej gen. Wojciech Jaruzelski

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska zwraca się do Pana z żądaniem o natychmiastowe ustąpienie z piastowanego Urzędu.Nie życzymy sobie aby następny Prezydent przejmował insygnia władzy od człowieka odpowiedzialnego za stan wojenny. Uważamy, że Pański czas minął i dalsze sprawowanie godności Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest symbolem przynoszącym ujmę narodowi polskiemu.

2.10.1990 r.

Uchwała nr 19

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska zwraca się do Rady Miejskiej Miasta Przemyśla o usunięcie pomnika gen. Karola Świerczewskiego. Pomnik ten nie przynosi chluby naszemu miastu, ponadto został odlany z krzywdy i niesprawiedliwości cząstki naszego społeczeństwa.

21.11.1990 r.

Uchwała nr 25

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Przemyślu, na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 21.11.90 r. związanym ze strajkiem w MPK deleguje negocjatorów w osobach:
- Marek                    Kamiński           -  przewodniczący Regionu
- Józef                      Miciak                -  zastępca przewodniczącego Regionu
- Franciszek              Łuc                    -  zastępca przewodniczącego Regionu
- Adam                     Kantor                -  członek Zarządu Regionu
- Bronisław               Bielecki              -  członek Zarządu Regionu
na spotkanie z komitetem strajkowym MPK.
W/w osoby upoważnione są do przeprowadzenia rozmów mających na celu zawieszenie strajku z równoczesnym negocjacji przez zainteresowane strony.

W przypadku kontynuacji strajku Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” stwierdza, że zgodnie ze statutem – Rozdz. VI § 33 poz. 3 – nie może poprzeć strajku.

25.11.1990 r.

Wyniki prezydenckich wyborów w woj. przemyskim

I tura:
1. L.  Wałęsa                       -  48,17 %
2. S.  Tymiński                   -  16,74 %
3. R.  Bartoszcze                -  15,95 %
4. T.  Mazowiecki               -  10,42 %
5. W.  Cimoszewicz            -   6,48 %
6. L.  Moczulski                 -   2,22 %

Lech Wałęsa został wybrany na Prezydenta RP w II turze wyborów.

17.12.1990 r.

Uchwała nr 28

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska, z okazji 25–lecia sakry biskupiej ks. Ignacego Tokarczuka zakupi, jako dar użyteczny, ornat przewidując wydatek w kwocie ok. 1 200 000 zł.

22.02.1991 r.

Uchwała nr 41

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” zbulwersowany decyzjami podjętymi w sprawie klasztoru i kościoła O.O. Karmelitów prosi o zaprzestanie akcji protestacyjnych, ponieważ trwają intensywne rozmowy w tej sprawie. Zarząd Regionu podjął dialog z Nuncjaturą Apostolską w Warszawie.

Nuncjusz Apostolski
J. E. Kardynał Józef  Kowalczyk
Warszawa

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Przemyślu jest zbulwersowany faktem oddania kościoła i klasztoru O.O. Karmelitów w Przemyślu obrządkowi bizantyjsko – ukraińskiemu. W odczuciu mieszkańców regionu jest to krzywdą dla polskiej racji stanu. Sprawa jest pilna, ponieważ liczne organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność” nie mogąc pogodzić się z w/w faktami podejmują decyzje o strajkach głodowych na terenie kościołów.
Prosimy o pilne spotkanie w celu wyjaśnienia konfliktu.
Informujemy, że strajki głodowe zaostrzą w sposób niebezpieczny sytuację społeczną w regionie. Oczekujemy terminu spotkania.

Przewodniczący
Marek Kamiński

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................