Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 609287
Start No images
Spis treści
Solidarność w Regionie
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Wszystkie strony

 

I N F O R M A C J A

12 października br. odbyła się narada Komisji ds. Żywności Regionu Południowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność” z wice-wojewodą Decem. Dokonano następujących ustaleń:
1. Od 1 listopada br. dzieci w wieku 1 – 18 lat będą otrzymywały 400 gramów słodyczy – wyłącznie galanterii czekoladowej.
2. Lizaki, groszek, dropsy itp. przeznacza się do sprzedaży bezkartkowej, głównie w sklepikach szkolnych – od 1 listopada.
3. Za 0,5 l alkoholu przysługuje zamiennie 500 g słodyczy zwykłych z wyłączeniem galanterii czekoladowej – od 1 listopada.
4. Od listopada do grudnia br. dzieci od 1 – 9 lat będą otrzymywać na kartki po 100 g kakao.
5. Wojewoda Przemyski wystąpi z wnioskami do władz centralnych o:
a) zwiększenie dostaw kakao w ilości zabezpieczającej przynajmniej 100 g na miesiąc dla dzieci od 1 – 18 lat,
b)
zwiększenie jednorazowo na okres przedświąteczny norm przydziału masła do 0,5 kg na uprawnionego,
c) zwiększenie normy cukru do 2 kg dla posiadaczy karty C – 2, 
d) zwiększenie cukru dla potrzeb socjalnych.
6. Wojewoda wystąpi z wnioskiem do Ministra Rolnictwa o zaniechanie produkcji szkodliwego dla zdrowia wina owocowego.
7.
WKKS przeprowadzi kontrolę w GS Radymno w zakresie sprzedaży wina poza reglamentacją.
8.
Od 1 listopada wprowadza się dodatkowy zamiennik za 12 paczek papierosów – 400 g słodyczy bez galanterii czekoladowej.
9
. Wprowadza się zakaz sprzedaży artykułów przemysłowych ( RTV, gospodarstwa domowego, mebli, obuwia, konfekcji skórzanej ) mieszkańcom spoza województwa. Sprzedaż tylko za dowodem osobistym. 
10. Przedłuża się wartość kartek mięsnych do końca października br. 
11. Handel artykułami sezonu zimowego rozpoczyna się od godzin otwarcia sklepu.

U C H W A Ł A

o powołaniu Tymczasowego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” z siedzibą w Lubaczowie na posiedzeniu członków Komitetu Założycielskiego w dniu 27.10.80 r.


W posiedzeniu udział wzięli:
1) Ob. Roman  Dobrzański - przewodniczący ZKZ przy Kopalni Siarki w Smolince
2) Ob. Stefan Zacharski - wiceprzew. ZKZ przy Kopalni Siarki w Smolince
3) Ob. Grażyna Połoch - wiceprzew. ZKZ przy Kopalni Siarki w Smolince
4) Ob. Tadeusz Mrzygłód - przewodniczący ZKZ przy ZMB w Lubaczowie
5) Ob. Paweł Nepelski - wiceprzew. ZKZ przy ZMB w Lubaczowie
6) Ob. Adam Węgierak - wiceprzew. ZKZ przy ZMB w Lubaczowie
7) Ob. Tadeusz Michalik - członek ZKZ przy ZMB w Lubaczowie
8) Ob. Lesław Pietrasiewicz - członek ZKZ przy ZMB w Lubaczowie
9) Ob. Jan Połoch - członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego przy ZWG w Lubaczowie
10) Ob. Henryk Baranowski - - -
11) Ob. Zbigniew Woszczak - - -
12) Ob. Władysława Urban - przewodn. ZKZ przy Zakładzie Mleczarskim w Lubaczowie
13) Ob. Stanisław Tkaczyszyn - wice – przew. ZKZ przy ZM w Lubaczowie
14) Ob. Zofia Kuterbach - członek ZKZ przy ZM w Lubaczowie.

Niżej podpisani członkowie – założyciele działając na podstawie:
1) Art.. 84 Konstytucji PRL (Dz. U. Nr 7 poz. 36 z dnia 21 lutego 1976 r.)
2) Art. 2 Konwencji Nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. Nr 29 poz. 125) oraz
3) powołując się na porozumienie zawarte między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 1980 r. ( zwane dalej porozumieniem gdańskim)
4) działając na podstawie ustaleń zawartych między Wojewodą Przemyskim Zdzisławem Cichockim a Komitetem Założycielskim NSZZ „Solidarność” Regionu Południowo – Wschodniego z siedzibą w Przemyślu z dnia 11 października 1980 r.

P o w o ł u j e m y:


Tymczasowy Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Lubaczowie. Będziemy rozwijać naszą działalność w ramach NSZZ „Solidarność” przestrzegając ściśle zasad określonych w Porozumieniu Gdańskim w sprawie tych Związków. Zgodnie z zasadami Porozumienia Gdańskiego organizacja nasza nie należy do struktury związkowej reprezentowanej przez CRZZ i nie podlega żadnemu z Zarządów Głównych, które ostatnio wystąpiły ze struktury CRZZ.
Organizacja nasza działać będzie w ramach obowiązujących norm prawnych zgodnie z Konstytucją PRL. Ma ona charakter świecki i nie ma celów politycznych.
Niniejszym deklarujemy wstąpienie do NSZZ „Solidarność” Regionu Południowo – Wschodniego z siedzibą w Przemyślu.

Podpisy członków założycieli: (...)


Po półrocznym istnieniu MZK Przemyśl, liczbowe dane statystyczne przedstawiały się następująco:

1. Ogólne zatrudnienie 53 113 
2. Liczba członków Solidarności (bez emerytów i rencistów) 42 102
3. Liczba członków związków branżowych i autonomicznych 6 934
4. Liczba pracowników nie zrzeszonych w żadnym związku 4 077
5. Liczba chłoporobotników 10 118
6. Liczba kobiet 19 924
7. Liczba emerytów, członków Solidarności                                     1 250
8. Liczba rencistów, członków Solidarności 925


W rejestrze Komisji Zakładowych zarejestrowanych było 194 Komisje. Największe z nich to między innymi: Woj. Szpital Zesp. – 1685 członków, Komisja Międzyszkolna – 1477, ZA „Mera – Polna” – 1448, Wagonownia PKP – 1028, ZPP – 885, WSS – 815, SIN „Start” – 773, Lokomotywownia PKP – 743, „Sanwil” – 710, Stacja PKP Przeworsk – 708, ZWG Lubaczów – 706. 
W rejestrze Komisji Zakładowych MKZ Jarosław znajdowało się 114 Komisji zrzeszających 31 798 członków.

O CO WALCZYMY !


1. Brutalna napaść na działaczy naszego Związku w Bydgoszczy pokazała raz jeszcze, że najwyższy czas, aby rząd dał społeczeństwu odpowiedź na kilka podstawowych pytań:1) czy aparat bezpieczeństwa nie wymyka się spod jego kontroli?
2) czy MO i SB nie są państwem w państwie, poza i ponad prawem?
3) czy rzeczywiście rząd chce współpracy ze związkiem „Solidarność”, jeżeli nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa nawet jego przywódcom, a co dopiero szeregowym członkom?
2. Prowokacja bydgoska jest wymierzona nie tylko w „Solidarność”, lecz także w rząd gen. Jaruzelskiego, który ma wrogów wewnętrznych i zewnętrznych – przede na szczeblu władz wojewódzkich, które panicznie boją się demokratycznych zmian w Polsce, gdyż w ich wyniku poddane zostałyby większej kontroli społecznej i utracili swoje przywileje. W wydarzeniach bydgoskich chodziło o to, żeby pokazać światu – a głównie naszym sąsiadom – że rządowi gen. Jaruzelskiego nie uda się utrzymać 90 dni spokoju. Wybrano metodę skuteczną: napaść i przemoc fizyczną, gdyż wiadomo było, że „Solidarność” zareaguje ostro i zdecydowanie. Rząd gen. Jaruzelskiego zachwiał się – „Solidarność” chce go podtrzymać.
3. Strajk jest ostatecznością, ale to co dzieje się w naszym kraju – zupełna bezkarność aparatu bezpieczeństwa i absolutny brak reakcji władz centralnych na łamanie praworządności przez tych, którzy mają jej strzec – jest rzeczą niesłychaną.
Pamiętajmy też, że „Solidarności” nie daje się żadnej możliwości przedstawienia własnego stanowiska wobec ostatnich wydarzeń. Wzmaga to ogromnie napięcie i dezorientację społeczeństwa. Zamiast je rozładować, karmi się nas – zwłaszcza w Dzienniku TV – kłamstwami i pogróżkami. 
Obecny kryzys raz jeszcze potwierdził, jak ważny jest dla pokoju społecznego w Polsce dostęp „Solidarności” do radia i TV. Niestety, władze nie chcą tego dostrzec, a pomogłoby to bardzo. W rozmowach, przedstawiciele rządu zajęli stanowisko twarde i nieprzejednane, nie wykazując chęci porozumienia. Przeciwnie: wcześniej dano Związkowi do zrozumienia, że gdyby poświęcił niektórych swych działaczy i pozwolił ich aresztować, wszystko wróciłoby do normy. Czy można rozmawiać na takich warunkach? NIKOGO NIE POŚWIĘCIMY na ołtarzu „Solidarności”. Nie pozostaje nic innego tylko strajk! Oczywiście, złagodzenie stanowiska rządu (delegacji rządowej) pozwoli dojść do porozumienia i zrezygnować ze strajku, ale musimy mieć gwarancję, że Bydgoszcz już się nie powtórzy. 
4. Walczymy o swoje istnienie. Walczymy o lepsze jutro każdego Polaka, bo to jest główny cel „Solidarności” – najpotężniejszej zorganizowanej siły społecznej w 1000 – letnich dziejach Polski. Musimy dać odpór tym, którzy myślą, że się przestraszymy, ugniemy i cofniemy przed pałką i kastetem. Nie jesteśmy bezbronni – mamy za sobą naród i cały wolny świat.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” w PrzemyśluMultimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................