Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 609288
Start No images
Spis treści
Solidarność w Regionie
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Wszystkie strony

P R O T O K Ó Ł 
z zebrania MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu z dnia 2.10.1980 r
(wypis)

W skład Rady MKZ weszło po dwóch przedstawicieli z każdego zakładu uczestniczącego w zebraniu: 
1. Strzałko Jerzy KZG
2. Świdnicki Józef
3. Wroński Tadeusz ZRM
4. Kordas Władysław
5. Kowal Jerzy Jarlan 
6. Łuczkiewicz Tadeusz
7. Stepańczak Jerzy PKS
8. Pinkowski Leszek
9. Ziobro Kazimierz HSJ
10. Szewczyk Andrzej
11. Kisiel Ryszard MKS
12. Warzocha Władysław       
13. Stysiał Jan OPT-D
14. Bojarski Tadeusz
15. Świdnicka Wanda JZM 
16. Janusz Jan

Wybrano następujący skład Prezydium:
1. Ziobro Kazimierz -   przewodniczący
2. Wroński Tadeusz -   zastępca
3. Świdnicki Józef -   zastępca
4. Steczyszyn Zbigniew -   zastępca
5. Strzałko Jerzy

Jednomyślnie przyjęto uchwałę o wstąpieniu do NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”
w Jarosławiu z dnia 9.10.1980 r.    
(
wypis)

1. W skład MKZ przyjęto: 
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „San” 
Pracownię Konserwacji Zabytków – Oddział Jarosław 
Oddział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2. W skład Rady MKZ przyjęto następujące osoby:
1) Adam Bigas - ZPC „San”  
2) Roman Osada 
3) Janina Stażewska - PKZ   
4) Wacław Żurawski
5) Józef Lechończak - OGKiM 
6) Władysław Bugryn
3. Po przedyskutowaniu sprawy przystąpienia MKZ w Jarosławiu do Regionalnego Komitetu Założycielskiego z siedzibą w Przemyślu przyjęto uchwałę:

U C H W A Ł A 
Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” postanawia:
1) utrzymać działalność MKZ w Jarosławiu,
2) przystąpić do współpracy w ramach działalności Regionalnego Komitetu Założycielskiego z siedzibą w Przemyślu,
3) po uprzednim porozumieniu z RKZ dokonać rejestracji MKZ – Jarosław w Gdańsku.

Jarosław, dnia 11.10.1980 r.

U C H W A Ł A
Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” z siedzibą w Jarosławiu

zrzeszającego następujące zakłady:  
Zakłady Remontowo – Montażowe PZZ w Jarosławiu
Huta Szkła „Jarosław”
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Jarlan”
Państwowa Komunikacja Samochodowa
Zakład Komunikacji Miejskiej
Karpackie Zakłady Gazownicze
Oddział Transportu Drogowego w Jarosławiu
Jarosławskie Zakłady Meblarskie
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „San”
Pracownie Konserwacji Zabytków
Oddział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Na podstawie Uchwały z dnia 2.10.1980 r. Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” w Jarosławiu – Prezydium zgłasza akces do NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i wnosi o dokonanie wspólnej rejestracji.
Do reprezentowania naszego związku upoważniono następujących przedstawicieli:
1) Kazimierz   Ziobro
2) Tadeusz Wroński
3) Jerzy Strzałko
4) Józef Świdnicki
5) Tadeusz Łuczkiewicz
6) Zbigniew Steczyszyn

(podpisy członków Prezydium ...)

Z przesłanego do Krajowej Komisji porozumiewawczej wykazu zakładów pracy i liczby członków NSZZ „Solidarność”:
- w MKZ w Jarosławiu zarejestrowanych było 40 zakładów pracy,
- najwięcej członków było w zakładach:  ZPDz „Jarlan” – 3500,  Huta Szkła „Jarosław” – 1360,  Zakłady Mięsne – 943, ZPC „San” – 890, PKS – 668, PGR Makowisko – 655, PZZ-M – 584, ZOZ Przeworsk – 533.Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................