Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 636835
Start Szkolenia No images

2019 r.

Szkolenie SIP

Region Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” planuje przeprowadzić szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy.
Termin będzie podany po zgłoszeniu się odpowiedniej grupy chętnych. Zgłoszenia przyjmowane są przez Przewodniczących Oddziałów.

Szkolenie skarbników i KR

Planowane szkolenia Skarbników i Komisji Rewizyjnych przez Region Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” odbyły się 3-4 czerwiec 2019 r. w Przemyślu i 10-11 czerwiec 2019 r. w Jarosławiu.
Zajęcia prowadziła kol. Barbara Staszczak z Regionu Rzeszowskiego. W szkoleniu brało udział 18 osób.

Szkolenie podstawowe

W Regionie Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” odbyły się szkolenia podstawowe dla członków związku:
- 24-25 kwietnia w Przemyślu
- 8-9 maja w Jarosławiu
- 14-15 maja w Przeworsku
Zajęcia prowadziła pani Grażyna Mierzwa z  Regionu  Rzeszowskiego przekazując informacje oraz materiały pomocne do pracy związkowej.
W szkoleniu brało udział ogółem 50 osób i jak  twierdzą  zainteresowani zajęcia były prowadzone profesjonalnie i organizacja takich szkoleń jest zasadna.

2018 r.

Praktyczny Rozwój Związku

W Regionie odbył się cykl szkoleń, które prowadził kol. Ireneusz Pszczoła z Działu Szkoleń KK NSZZ "Solidarność":

22-23 września - Organizacja Zakładowa Owens Illinois Produkcja Polska S.A. w Jarosławiu

6-7 grudnia - Oddział Zarządu Regionu Przemyśl- udział dziewięciu organizacji związkowych

10-11 grudnia - Organizacja Międzyzakładowa Lear Corporation Poland II Sp.z.o.o. Oddział w Jarosławiu

 

 

 

 

I półrocze 2016 r.

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

12 kwiecień - Oddział Przemyśl, ul. Barska 15
II etap szkolenia dla SIP z zakładów produkcyjnych z zakresu:
- metody kontroli zagadnień technicznej i prawnej ochrony pracy
- czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy i związane z tym ryzyko zawodowe
- postępowanie w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej oraz przysługujące z tego tytułu świadczenia
- wypadki w drodze do i z pracy


15 kwiecień - Oddział Jarosław, ul. Grodzka 6/3
Szkolenie dla kandydatów i Społecznych Inspektorów Pracy z zakresu:
- ustawy o SIP
- dział X kodeksu pracy


Profesjonalizm i rozwój Związku
5 - 6 maj

II półrocze 2014 r.

Szkolenie w zakresie ustawy o SIP oraz wypadków przy pracy i postępowania powypadkowego
3 grudzień - Oddział Przemyśl, ul. Barska 15
4 grudzień - Oddział Jarosław, ul. Grodzka 6/3

II półrocze 2012 r.

Rozwój związku
10-11 październik - Dąbrówka k/Łańcuta

I półrocze 2012 r.

Komunikacja w negocjacjach związkowych
8-9 maj - Przemyśl
10-11 maj - Jarosław

Patologie w miejscu pracy, stres, mobbing
12-13 czerwiec - Przemyśl
14-15 czerwiec - Jarosław

II półrocze 2011 r.

Rozwój Związku
5-6 wrzesień - Przemyśl
7-8 wrzesień - Jarosław

 

I półrocze 2011 r.

BHP - wypadki przy pracy i choroby zawodowe
14 czerwiec
W siedzibie Regionu  Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” miało miejsce szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz zainteresowanych członków  NSZZ ” Solidarność” na temat: wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe. Wykłady z zakresu wypadków przy pracy prowadzili inspektorzy Okregowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie p.Małgorzta Mastelarczyk oraz p. Marek Gołaś, natomiast problematykę chorób zawodowych przedstawił  p. Roman Sielski z  Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przemyślu. Wszyscy uczestnicy z uwagą wysłuchali wykładów oraz zadawali wiele pytań, na które odpowiedzi udzielali prowadzący. Na koniec wszyscy uczestnicy szkolenia zostali poproszeni o przedstawienie lub wysłanie do Regionu  propozycji tematów następnych szkoleń.
Seminarium informacyjno-promocyjne w ramach projektu "Odpowiedzialne Podkarpacie"

Wykład na temat:
- społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
- elastycznych form zatrudnienia
- idei zwiększenia elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy
26 maj - Jarosław27 maj - Lubaczów
4 lipiec - Przemyśl
5 lipiec - Przeworsk
Skarbników Organizacji Związkowych
3-4 luty - w siedzibie Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" w Przemyślu


Zarządzanie wiekiem
w siedzibie Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" w Przemyślu
20-21 styczeń
17-18 luty
17-18 marzec
14-15 kwiecień

 

Seminarium informacyjno-promocyjne w ramach projektu "Odpowiedzialne Podkarpacie"
4 lipiec - Przemyśl
5 lipiec - Przeworsk
Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................