Szacunek dla kierowców zawodowych!

9 października 2012 roku w Brukseli przed siedzibą Parlamentu Europejskiego odbyła się międzynarodowa manifestacja kierowców zawodowych zrzeszonych w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF),  do której należy również Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”. Do stolicy Unii Europejskiej zjechało się około 1000 przedstawicieli związków zawodowych z 9 krajów europejskich.

Związkowcy protestowali w obronie godności i szacunku dla zawodu oraz domagali się poprawy warunków pracy, życia i płacy kierowcy zawodowego.
- Chcemy zwrócić uwagę unijnych polityków na stale pogarszającą się sytuację kierowców zawodowych w Europie. Mamy wiele problemów do rozwiązania, a do najważniejszych z nich należą: rzeczywiste a nie fikcyjne wynagrodzenie za pracę, rozliczenie godzin nadliczbowych  i nocnych,  dodatki za załadunek i rozładunek towarów , diety z tytułu podróży służbowej i ryczałty za noclegi – powiedział Tadeusz Kucharski, Przewodniczący KSTD NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzony przez ETF: 95% kierowców uczestniczących w przewozach międzynarodowych nocuje w swoich samochodach, ponieważ pracodawcy nie chcą płacić za hotel i parking strzeżony, a 85% nie otrzymuje wynagrodzenia za załadunek i rozładunek towarów. Zdecydowana większość z nich nie ma regularnego dostępu do gorących posiłków czy też możliwości skorzystania z toalety ze względu na bardzo niską wysokość diety. W obawie o utratę pracy często pracują po 80-85 godzin tygodniowo .
- Sytuacja polskich kierowców jest jedną z najgorszych w Europie. Zarabiają oni tylko część płac francuskich i holenderskich kierowców. Można powiedzieć, że jesteśmy dyskryminowani tylko dlatego, że jesteśmy Polakami. I to wszystko się dzieje w UE, która gwarantuje równe prawa dla wszystkich! Musimy położyć temu kres! –  dodał Tadeusz Kucharski.
Akcja w Brukseli zapoczątkowała kampanię przygotowaną przez ETF, która ma na celu wymuszenie na decydentach politycznych niezwłoczną poprawę warunków pracy i płacy kierowców zawodowych w Europie. Więcej akcji przewidziano na grudzień tego roku w Brukseli, jak również w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Zdjęcia