Niemiecko – Polska wymiana

W dniu 15.03.2013r. we Frankfurcie odbyło się kolejne spotkanie niemieckiego związku zawodowego Ver.di oraz NSZZ „Solidarnośc” pod nazwą: „Deutsch – Polnischer Austausch zu Arbeitsbedingungen in der Grenzregion im Verkehrsbereich“ / „ na temat warunków pracy w branży transportu drogowego w regionie przygranicznym”.

„Solidarność” reprezentowana była przez cztery organizacje: PKS Zielona Góra oraz wchodzące w skład Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ ”Solidarność”: PEKAES S.A. Słubice (Andrzej Grontkowski – Przewodniczący), Raben Transport (Michalak Tomasz- Przewodniczący) i Międzyzakładową Organizację Związkowa Kierowców Zawodowych (Florian Rogoziński- Skarbnik).Raben Transport Sp. z o.

Podczas spotkania zostały poruszone następujące tematy:

- Kryzys w Europie – tło i rozwój

- Reakcje związków zawodowych na kryzys europejski

- Możliwość działania na płaszczyźnie związkowej i regionalnej w obliczu kryzysu europejskiego.

W toku dyskusji doszliśmy do wniosków, że choć trudno jest doszukiwać się przyczyn kryzysu i winnych za taki stan rzeczy jedno jest pewne, zawsze cierpi człowiek pracy i najubożsi. Rządy krajów dotkniętych kryzysem wspomagały za pieniądze podatników prywatne przedsiębiorstwa, tnąc tym samym koszty na politykę socjalną. Każdy kryzys rozluźnia przepisy, szczególnie prawa pracy – co widać ostatnio bardzo wyraźnie w Polsce, obniża się wartość pracy i odbiera prawa pracownicze.

Przedstawiciele strony niemieckiej (Holger Roessler – Ver.di, Frank Huhner – KOWA – Biuro Współpracy Świata Pracy i Gospodarki) przedstawili nam zarys propozycji działań, które proponują niemieckie związki zawodowe. Konfederacja Związków Zawodowych (DGB) w Niemczech nalega na wprowadzenie ich w życie. Przede wszystkim ma być to odejście od polityki cięcia kosztów na rzecz polityki inwestycyjnej, m.in.: w sektor energetyczny, infrastrukturę dla starzejącego się społeczeństwa, edukację, rozwój i kształcenie ustawiczne, skracanie czasu pracy – 30 godzinny tydzień, lepsze wykorzystanie zasobów wodnych, rozwijanie produkcji dóbr w Niemczech.

Każdy z nas członków związku (również osoby niezrzeszone) może brać aktywnie udział w działaniach zmierzających ku poprawie warunków życia w Unii Europejskiej. Przykładem tego jest akcja zbierania głosów pod petycjami blokującymi zamiary Komisji Europejskiej:

  1. http://www.right2water.eu/ – przeciwko prywatyzacji wody
  2. https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000010/public/index.do?lang=pl – Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE

Wystarczy tylko zebrać 1 mln głosów w 7 krajach UE, aby taki wniosek był ważny.

Tomasz Michalak, Przewodniczący K

Z „S” w Raben Transport Sp. z o.o.