Zwalczanie dumpingu socjalnego i nieuczciwej konkurencji- Deklaracja Warszawska

Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) i jej organizacje członkowskie wzywają Komisję Europejską, Parlament Europejski i Państwa Członkowskie UE do przyjęcia Inicjatywy Drogowej uwzględniając uwagi związków zawodowych w celu skutecznego zwalczania dumpingu socjalnego i nieuczciwej konkurencji w sektorze transportu drogowego w UE - napisano w Deklaracji Warszawskiej, przyjętej na pierwszym warsztacie organizowanym w ramach projektu finansowanego przez UE pt „ Budowanie przyszłości sektora drogowego przy zaangażowaniu pracowników transportu („Projekt”), który odbył się w dniach się 4-5 kwietnia 2017 r. w Warszawie, Polska.

Warsztat obejmował trzy najważniejsza zagadnienia:
- przewóz pasażerów / prezentacja i dyskusja na temat wstępnych wyników prac badawczych dotyczących modeli biznesowych i problemów pracowniczych w sektorze. Prace badawcze są prowadzone przez jednego z ekspertów Projektu wybranych w styczniu 2017 r.
- transport towarowy / ogólna dyskusja dotycząca wyzwań związanych z rynkiem drogowych przewozów rzeczy oraz przyszłej inicjatywy drogowej Komisji Europejskiej;
- agendę cyfrową / przegląd inicjatyw europejskich dotyczących agendy cyfrowej w transporcie drogowym oraz wstępne dyskusje na temat oddziaływania cyfryzacji i zautomatyzowanej jazdy na jakość pracy i kwalifikacje pracowników. Do udziału w tej debacie zostanie oddelegowany drugi ekspert Projektu, który będzie wspierał Sekcję Transportu Drogowego ETF w opracowywaniu jej stanowiska w tej sprawie.
Europejscy związkowcy omówili strategie działania na 2017-2018 rok, przyjęli deklarację w sprawie Europejskiej Inicjatywy Drogowej oraz podjęły decyzję o zorganizowaniu akcji protestacyjnej, która ma się odbyć 26 kwietnia br. przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Deklarację podpisały związki zawodowe afiliowane w strukturze ETF w tym Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”.
- Porządek posiedzenia był podyktowany pracami Komisji Europejskiej nad rozszerzeniem dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych o branże transportu drogowego - wyjaśnia Tadeusz Kucharski, przewodniczący KSTD NSZZ „Solidarność”. - Przyjęcie tego dokumentu stworzy warunki do poprawy warunków pracy, płacy i świadczeń socjalnych dla kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym. Niestety lobby pracodawców domaga się wyłączenia z dyrektywy 96/71/WE pracowników transportu drogowego, na co związki zawodowe nie wyrażają zgody. Dlatego będziemy protestować pod Parlamentem Europejskim i przekażemy posłom postulaty zawarte w naszej Deklaracji Warszawskiej – W Europie Socjalnej konkurencyjność na rynku wewnętrznym nie może być budowana poprzez wyzysk jej obywateli! - tłumaczy Tadeusz Kucharski.
W przyjętym dokumencie związkowcy wzywają m. in. Komisję Europejską do przestrzegania zobowiązań i zapoczątkowania Inicjatywy Drogowej, której celem będzie uproszczenie i doprecyzowanie unijnych przepisów dotyczących transportu drogowego (m.in. czasu jazdy i odpoczynku, zapewnienia uczciwej konkurencji i bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy warunków pracy kierowców). Ponadto ETF żąda od Komisji Europejskiej zaproponowania inicjatywy, która zakończy konkurowanie oparte na nielegalnym wykorzystywaniu różnic płacowych w Europie oraz do zwalczania fałszywego samozatrudnienia, co oznacza zapewnienie samozatrudnionym kierowcom takich samych praw i warunków pracy, jak tym pracującym na umowę o pracę.

ZDJĘCIA

Załączniki:
PlikRozmiar 
Pobierz plik (Europejska Federacja Pracowników Transportu.pdf)Europejska Federacja Pracowników Transportu.pdf924 kBUaktualnij plik (Europejska Federacja Pracowników Transportu.pdf) Usuń plik (Europejska Federacja Pracowników Transportu.pdf)