Spotkanie związkowców z komisarz ds. transportu Komisji Europejskiej w Brukseli.

W dniu 24 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Parlamentu Europejskiego z Violeta Bulc Komisarz ds. transportu Komisji Europejskiej w Brukseli zainicjowane przez ETF – Europejską Federację Pracowników Transportu, w skład której wchodzi także Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”.

Polskich Kierowców reprezentowali : Tadeusz Kucharski – Przewodniczący KSTD oraz Tomasz Michalak – Zastępca.

Tematy poruszone:

1.       Pakiet Drogowy - planowana modyfikacja 10 aktów prawnych.

2.       Pojazdy do 3.5 tony – warunki pracy, odpoczynek , dokumenty, nadzór.

3.       Przewozy pasażerskie – odstępstwo 12 dni (odłożony wypoczynek).

4.        Odpoczynki w kabinach pojazdów, odpoczynki tygodniowe.

5.        Umowy o pracę, zatrudnienie i wynagradzanie.

6.        Nieuczciwe praktyki, w tym "fałszywe zatrudnienie", "letter box", nagminne niestosowanie się do Rozporządzenia   561.

7.         Kabotaż, pracownicy delegowani, dumping cenowy.

8.        Dumping Socjalny.

Komisarz zadeklarowała przyjrzeć się szczegółowo przedstawionym  tematom oraz poddać konsultacjom społecznym proponowane zmiany w „pakiecie drogowym”.