Finałowa konferencja ETUC poświęcona zagadnieniu firm skrzynek pocztowych.

We środę 16.11.2016 r. Została zorganizowana finałowa konferencja ETUC poświęcona zagadnieniu firm skrzynek pocztowych - „letter box”. Z ramienia Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” brał w niej udział Tomasz Michalak – Zastępca Przewodniczącego Rady KSTD oraz Barbara Surdykowska – ekspert z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, zakończona została opublikowaniem raportu, z którego jasko wynika, że proceder jest nagminnie stosowany, oraz zawierał wykaz firm, które dopuściły się nadużyć i w których branżach.

W raporcie przedstawiono cztery podstawowe główne branże, w których zjawisko przerejestrowywania firmy występuje najczęściej:
- transporcie,
- budownictwie,
- branży mięsnej,
- oraz firmach rozliczeń podatkowych.
We wszystkich wymienionych branżach przeprowadzono badanie choćby pojedynczego przypadku, aby udokumentować logikę działania tych firm.
To co jest dla nas interesujące a jednocześnie nie stanowi zagadki, to branża transportowa Oczywiście zjawisko ma miejsce także w Polsce – jesteśmy tego świadomi, ale także warto podkreślić, że nie wszystkie zachodnie firmy prowadzące działalność w Polsce mogą być podpięte pod „letterbox”.
 
Wśród zagranicznych Firmy, które są zarejestrowane w Polsce, mają samochody na polskich numerach rejestracyjnych, są również takie, które wymagają szczególnej uwagi organów kontrolnych ponieważ w okresie technicznych przesyłają do kraju tylko dowody rejestracyjne. Takie firmy powinny być zamykane z urzędu!
Inna sprawą jest „Social dumping” – czyli zaniżanie standardów płacowych i socjalnych. Zarówno kierowcy w transporcie krajowym jak i międzynarodowym zarabiają za mało i to jest główną przyczyną niezadowolenia tej grupy pracowników.
Raport zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej.