Spotkanie pomiędzy brandenburskim oddziałem niemieckiego związku transportowców Ver.di i polskim związkiem NSZZ „Solidarność”.

W dniach 10-11 czerwca 2016 roku w miejscowości Gronowo (woj. Lubuskie) odbyło się dwudniowe spotkanie pomiędzy brandenburskim oddziałem niemieckiego związku transportowców Ver.di  z polskim związkiem NSZZ „Solidarność”.
Obecni byli przedstawiciele z wielu zakładów pracy: Komunikacja Miejska we Frankfurcie, Komunikacja Autobusowa oraz Metro w Berlinie, Deutsche Post, Pekaes, Enea, Raben, Link, Organizacja Terenowa nr 3131 Kierowców Zawodowych, XPO Polska oraz Amazon Polska, a z dolnego śląska przyjechał także Przewodniczący OZ w Butter Sp o.o. – firma transportowa specjalizujące się  m.in. w przewozie świeżych warzyw.

Poza wymienionymi przedstawicielami z zakładów pracy byli także przedstawiciele struktur nadrzędnych w związkach, z Ver.di Sekretarz regionu, koordynator działu e-commerce w tym także Amazon’a, przedstawiciel Regionu Gorzowskiego oraz Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „S”.
Tematy poruszone podczas seminarium: bieżąca współpraca, szczególnie polskich pracowników w Niemczech oraz możliwości objęcia ich opieką i ochroną przez Ver.di. Szeroko omówione zostały zagadnienie szkoleń i przysposobienia do zawodu kierowcy zawodowego, Brak wyszkolonych kierowców w coraz większym stopniu daję się we znaki pracodawcom w Polsce i Niemczech.
Kampania Fair Transport – przebieg, wnioski i dalsze plany. Ciekawy temat to digitalizacja pracy, wkraczająca coraz szybciej w nowoczesną codzienną pracę, jej wpływ na efektywność oraz warunki płacowe i socjalne pracowników.
Z punktu widzenia KSTD kluczowym tematem są pracownicy delegowani, przykład firmy AB Texel i Butter, gdzie od zeszłego roku trwają rozmowy na temat umów o pracę i warunków płacowych.
Z początkiem tego roku 86 polskich kierowców z AB Texel Polska zostało zatrudnionych w Holandii na holenderskich umowach o pracę, w zeszłym roku 26 kierowców z polskiego oddziału przeniesiono do oddziału niemieckiego na niemieckie umowy ogólne – niestety nie są one satysfakcjonujące dla kierowców ponieważ stawki za godzinę są na poziomie płacy minimalnej. W tym roku trwają intensywne rozmowy z zarządem Royal Aware – właścicielem wszystkich spółek wchodzących w skład konsorcjum o lepsze warunki finansowe dla kierowców zatrudnionych w Polsce.
Na zakończenie ustaliliśmy także, że „Dzień Akcji” ETF (Europejska Federacja Pracowników Transportu) odbędzie się 14 października pod Poznaniem, dokładniej w Sadach przy drodze krajowej nr 92.