Polsko-niemieckie seminarium związkowe

W dniu 08 kwietnia 2016 r. w siedzibie niemieckiego związku Ver.di we Frankfurcie n/Odrą odbyło się pierwsze na ten rok polsko-niemieckie seminarium związkowe.
Stronę niemiecką reprezentował Sekretarz oraz Skarbnik Ver.di na region Brandenburgia oraz związkowcy z Deutsche Post oraz Transportu miejskiego z Berlina i Frankfurtu/O.
„Solidarność” reprezentowali przedstawiciele z przygranicznej Organizacji Zakładowej „Solidarność” w PeKaEs, członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „S” oraz związkowcy z firm Butter Sp. z o.o. oraz AB Texel GMBH.

Po raz pierwszy w seminarium uczestniczyli polscy członkowie związku Ver.di – pracownicy firmy AB Texel GMBH, jest to dowód na coraz lepszą współpracę pomiędzy naszymi związkami.
Podczas spotkania omówiliśmy harmonogram przyszłych wspólnych działań na rzecz rozwoju obu związków, przygotowaliśmy listę tematów do omówienia podczas następnego dwudniowego seminarium, które odbędzie się tym razem w Polsce. Przekazaliśmy sobie wzajemne opinie na temat prowadzonej kampanii Fair Transport Europa – jest to inicjatywa społeczna, mająca na celu zbieranie podpisów pod petycją aby skłonić Komisję Europejską do bardziej wnikliwego przyjrzenia się problemom występującym w transporcie drogowym a mianowicie: dumpingu socjalnego, wstrzymywanie wypłat wynagrodzeń, konkurowanie za pomocą zaniżania płac i świadczeń pracowników, itp…
Ważnym punktem spotkania było wystąpienie związkowców z firm Butter i AB Texel, których właścicielem jest Aware Royal Group, czyli można powiedzieć, że w zasadzie jest to jedna firma. W planach zarządu Aware jest przeniesienie kierowców z Polski do firmy niemieckiej na minimalnym legalnym wynagrodzeniu, czemu sprzeciwiają się kierowcy. Powód takiego stanu jest jasny, kierowcy oczekują poszanowania i nie życzą sobie zrównywania ich zawodu (który wymaga szczególnych kwalifikacji, dokumentów, wiążący się z poświęceniem pracy poza domem) do poziomu niskowykwalifikowanego pracownika.
W niemieckiej firmie AB Texel GMBH związkowcy także wskazywali na pewne aspekty umowy o pracę, które ich zdaniem mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem na terenie Niemiec, dlatego poprosili przedstawicieli Ver.di o pomoc prawną.
Warto dodać, że w negocjacjach z Aware Royal Group biorą udział związki zawodowe z Polski, Niemiec i Holandii, jak widać jest to wymóg nowych czasów aby skutecznie bronić interesów pracowników w przedsiębiorstwach transgranicznych. Wspólnie i wszystkimi dostępnymi siłami musimy zabiegać aby hasło „RÓWNA PRACA, RÓWNA PŁACA” mogło zaistnieć.
Następne seminarium zaplanowane jest na czerwiec bieżącego roku, gdzie omawiać będziemy m.in. sprawę „Amazon” oraz przygotowywać plan na tydzień akcji w październiku zwany ITF Action week – od International Transport Workers’ Federation – Globalnej Federacji Pracowników Transportu w którym afiliowana jest Krajowa Sekcja Transportu Drogowego „Solidarność”.
Pozdrawiam
Florian Rogorzyński/ Tomasz Michalak