Spotkanie partnerów społecznych w ramach Komisji ds. Dialogu Społecznego dla Sektora Drogowego- 2016r.

W dniu 19.01.2016r. odbyło się pierwsze z zaplanowanych na ten rok spotkanie partnerów społecznych w ramach Komisji ds. Dialogu Społecznego dla Sektora Drogowego. Tradycyjnie już uczestniczyły w tym spotkaniu trzy strony, przedstawiciele z DG MOVE (Departament Transportu przy Komisji EU) DG Employment (Departament ds. zatrudnienia Komisji Europejskiej), stronę związkową reprezentowała ETF (Europejska Federacja Pracowników Transportu ), Polskę reprezentowali: Przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” Tadeusz Kucharski oraz Zastępca Tomasz Michalak. Stronę pracodawców reprezentowała organizacja IRU (International Road Transport Union).

Podczas spotkania przedstawione zostały prezentacje: DG Employment – nt. struktury zatrudnienia, migracji ludności, wskaźników oraz miar dotyczących czasu spędzania poza krajem ojczystym oraz wynagrodzeń, konkluzja ze strony tego departamentu to „STATUS QUO” – czyli nie zmieniajmy nic, bo dobrze jest. To stwierdzenie zaskoczyło partnerów społecznych – pracowników i pracodawców, bo wiemy doskonale co jest do poprawy!

Przedstawiona została prezentacja dotycząca Sektorowego Zgromadzenia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Międzynarodowej Organizacji Pracy w transporcie drogowym, która odbyła się 12-16 październik 2015. Wymieniono szereg tematów tj. cel zrównoważonego rozwoju, zapewnienie dostępu do bezpiecznych, przystępnych systemów transportu, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz obszarów do poprawy tj. między innymi zaplecza socjalne dla kierowców wykonujących transport drogowy.

Rozmowy pomiędzy ETF i IRU  miały odbywać się wokół pięciu podstawowych punktów:

1.       Warunki socjalne w miejscu załadunku/ rozładunku – czyli dostęp do toalet oraz sanitariatów, w tym także ogólne warunki pracy (zaplecze socjalne na bazach)

2.       Prawo właściwe – czyli równa praca, równa płaca. Otrzymywanie wynagrodzenia właściwego dla kraju w którym wykonywana jest praca, a nie gdzie podpisana jest umowa o pracę.

3.       Powroty do domów – regularne odpoczynki 45 godzin muszą odbywać się w domu kierowcy.

4.       Język umowy o pracę – właściwy dla narodowości kierowcy, który taką umowę ma podpisać.

5.       Dostęp do służby medycznej oraz Europejska Karta Pacjenta.

Niestety, IRU (wewnętrznie skłócone) nie podjęło dialogu ze stroną przedstawicieli pracowników.

W tej sytuacji będziemy lobbować za zmianami w Komisji TRANS (wchodzi w skład DG MOVE) u polskich europosłów, członków tej komisji:

1.       Tomasz Piotr Poręba – Zastępca Przewodniczącego

2.       Bogusław Liberadzki- członek

3.       Elżbieta Katarzyna Łukacijewska – członek

4.       Janusz Zemke – członek

5.       Kosma Złotowski – członek

6.       Bogusław G. Piecha- lista rezerwowa

7.       Marek Plura – lista rezerwowa

Dobrze wiemy, że praca świadczona przez polskich kierowców jest najwyższej jakości, często wyższą niż kolegów kierowców z Europy Zachodniej. Polski transport odegrał niebagatelną role w budowaniu nowoczesnej Europy ale przed pracownikami jeszcze wiele wyzwań, aby zrównać wynagrodzenia polskich kierowców do standardów zachodnich oraz warunki socjalne i pracy .

Tekst przygotował:

Tomasz Michalak