Szkolenie "Przewidywane zmiany na rynku transportu drogowego w Unii Europejskiej".

W dniach 15-17.02.2016 r. (3 dni) odbyło się szkolenie pod nazwą Przewidywane zmiany na rynku transportu drogowego w Unii Europejskiej.

Warsztaty przygotowane zostały przez ETUI (Europejski Instytut Związków Zawodowych)  oraz ETF (European Transport Workers’ Federation) w Brukseli, w siedzibie ETF (Galeria Agora).

Całość koordynowana była przez Sekretarza Politycznego ETF Cristinę Tilling, uczestniczyli w nim najwyżsi przedstawiciele Europejskich Związków Eduardo Chagas – Sekretarz Generalny ETF oraz Roberto Parillo – Przewodniczący Sekcji Transportu Drogowego ETF.

 Wśród zgromadzonych uczestników spotkania  byli głównie reprezentanci transportowych związków zawodowych z Anglii, Francjii, Danii, Estonii, Rumunii, z Bułgarii, Czech oraz  z Niemiec – m.in. Monika Fijarczyk z biura doradztwa ds. pracy przy DGB  z Polski  byli – Zastępca Przewodniczącego KSTD NSZZ „S” Tomasz Michalak oraz Mariusz Golec – Kierowca z Raben Transport i Marian Cieślarski – Kierowca z H.Essers;

Szkolenie dotyczyło m.in. aspektów pracowników delegowanych (Rozporządzenie RZYM I) – czyli równa praca, równa płaca. Wizji transportu w Europie na najbliższą dekadę – w związku z planowanym wdrożeniem „smart tachograph” – do 2020 roku. Informowania oraz przekazywania wiedzy zwykłym kierowcom o ich prawach, o tym co się im najzwyczajniej należy z aktów prawa, które obowiązują od lat.

Ważnym punktem była prezentacja Mads Hvida dotycząca kampanii Fair Transport Europe – wszyscy chcemy większego poszanowania do wykonywanego przez nas zawodu, a co za tym idzie, większych zarobków.  Pracodawcom powinno zależeć na eliminowaniu patologii w transporcie.

Magnesy i inne zakłócacze, lewe tarczki lub wachlarze kart do tachografów powodują drastyczne zaniżenie stawek oraz niskie zarobki kierowców – to jest  NIEUCZCIWA KONKURENCJA. Owszem znajdzie się przedsiębiorca, który powie że to jest dobre, bo to wolny rynek – naszą odpowiedzią powinno BYĆ, JEST i BĘDZIE NADAL, że jeżeli chcesz stosować nielegalne praktyki w transporcie to zmień kontynent – może Afryka cię przygarnie.

Przy okazji tego szkolenia odbyły się jeszcze dwa inne wydarzenia:

1.       Akcje na parkingach w Holandii – promujące związek, przy współpracy ze związkami z Rumunii i Holandii.

2.       Spotkanie z Europarlamentarzystami  na tematy najbardziej pilne do uregulowania.

Jeżeli jesteś członkiem związku, znasz obcy język i masz chęć działać zgłoś się do Sekcji, potrzebujemy takich jak TY!

Tekst przygotował:

Tomasz Michalak – Zastępca Przewodniczącego KSTD NSZZ „S”.