AKCJA ZWIĄZKOWA W HOLANDII.

W sobotę i niedzielę 13 i 14 lutego 2016 roku przedstawiciele KSTD NSZZ „Solidarność” wspólnie z kolegami ze związków transportowych Holandii i Rumunii przeprowadzili akcję zachęcającą kierowców zawodowych do przystąpienia do związku, rozdawali ulotki, zbierali ankiety i przeprowadzali rozmowy na temat występujących problemów związanych z wykonywanym zawodem kierowcy. Miejsce akcji - parkingi w Holandii.
Akcja była bardzo udana, zebraliśmy mnóstwo ankiet, kilka deklaracji, ale przede wszystkim najważniejszy był kontakt z kierowcami, który był rzeczą kluczową.
Wiemy co jest do poprawienia, wiemy co musimy pilnie zrobić, mamy również pomysły jak to zrobić ale wiemy także jak bardzo potrzebujemy członków związku!

Nawet niektórzy polscy europosłowie zarzucają nam małą liczbę członków związku, dlatego prosimy Was - Kierowców, zapiszcie się do związku, zaproponujcie to swoim znajomy, duże uzwiązkowienie przekłada się na lepszą pozycję w negocjacjach.
Aktualne negocjacje jakie się toczą w Parlamencie Europejskim dotyczą "pakietu drogowego", w którym zawarte są wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące warunków pracy, płacy, odpoczynku, ubezpieczeń i wielu innych elementów życia w podróży kierowców zawodowych. Warto a nawet trzeba w tych negocjacjach uczestniczyć, nie można stać z boku i obojętnie przyglądać się jak inni nas rozgrywają, jak za nas podejmują decyzje w sprawach, które nas dotyczą. Stan jaki mamy dzisiaj to 3000 członków związku walczących w imieniu blisko  miliona polskich kierowców!
Obserwuj nas – www.solidarnosc.org.pl/kstd -  jeżeli popierasz nasze działania, identyfikujesz się z nimi zapisz się, poleć związek kolegom, bez Waszego wsparcia będzie trudniej osiągnąć sukces!