Konferencja poświęcona firmom typu leter-box w połowie okresu kampanii, Amsterdam 16-17 listopad 2015.

W dniach 16-17 listopad 2015 roku odbyła się: ETUC mid-term conference on the letter-box project,  w której uczestniczyli przedstawiciele pracowników (m.in. z ETF – European Transport Workers Federation, Europejskiej Federacji Pracowników Transportu),  pracodawców, przedstawicieli świata nauki (z Uniwersytetów w Amsterdamie i  w Tilburgu), ETUI oraz przedstawiciele struktur rządowych -  Holenderskiego Ministerstwa ds. Socjalnych i Zatrudnienia, Francuskiego Ministerstwa Infrastruktury, Transportu i Żeglugi Morskiej oraz Komisji Europejskiej. 
Przedstawicielami z Polski byli Tomasz Michalak – Zastępca Przewodniczącego Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” oraz Mariusz Golec – asystent językowy KSTD.
Konferencja nie miała charakteru typowo branżowego, czyli nie dotyczyła tylko transportu drogowego, celem było szersze przedstawienie zagadnienia „firm skrzynek pocztowych” w wielu wymiarach.

Definicja firmy „letter-box” czyli „skrzynki pocztowej” sprowadza się głównie do zakładania firm zależnych od głównej firmy, w krajach członkowskich UE, gdzie względy prawne lub ekonomiczne dopuszczają możliwość maksymalizacji zysków firmie głównej przez minimalizowanie do niezbędnego minimum kosztów firmy zależnej. Przykład z branży transportowej: Firma główna z Holandii, posiadająca bazę i sprzęt w Holandii zakłada firmę zależną w Polsce, gdzie zatrudniani są kierowcy na polskich warunkach i stawkach za pracę a wykonujących swoje obowiązki w Holandii. Postępując w ten sposób firma główna oszczędza duże pieniądze na pracownikach, choć zgodnie z holenderskim układem zbiorowym CAO – polski kierowca powinien wykonując pracę na terytorium Holandii zarabiać tak samo jak holenderski kierowca.

Omówione zostały przypadki  prowadzone przez kolegów z holenderskiego związku FNV, przy współpracy kolegów z Europy Wschodniej. Cel takiego działania jest zrównanie warunków płacowych ( do CAO ) niezależnie od miejsca podpisania umowy kierowcy wykonujących pracę w Holandii.

Podsumowaniem badań nad działalnością firm letter-box będzie publikacja szczegółowego raportu wraz ze studium przypadków. Podczas konferencji mieliśmy możliwość zapoznania się z projektem tego raportu, z pewnością po oficjalnej publikacji będzie to dla wielu dokument niezwykle interesujący.
Wartym zaznaczenia było stwierdzenie pana Jean-Michel Crandal  z francuskiego Ministerstwa Infrastruktury, Transportu i Żeglugi Morskiej, że tylko nasilone działania europejskich związków zawodowych może zmienić – uzdrowić sytuację w kwestii dotyczącej zawieranych umów oraz warunków pracy i płacy pracowników zatrudnianych przez firmy letter-box (skrzynki pocztowe), oznacza to tyle, że struktury unijne i ilość generowanych regulacji są zbyt słabe aby się przeciwstawić nieuczciwym korporacjom transgranicznym.

Oprócz przypadków dotyczących transportu omówione zostały jeszcze przypadki z branży mięsnej – z Niemiec, branży budowlanej z Belgii i Holandii – która od lat cieszy się złą sławą jeżeli mowa o warunkach płacowych, oraz z branży finansowej z Holandii, Księstwa Luksemburg i Irlandii – unikania płacenia podatków przez koncerny i korporacje wszelakich marek.

Finalna wersja raportu prawdopodobnie będzie dostępna z początkiem roku na stronach ETUC, a kolejna konferencja przewidziana jest na połowę przyszłego roku.

Tomasz Michalak
Zastępca Przewodniczącego
Krajowej Sekcji Transportu Drogowego
NSZZ „Solidarność”