Wspólna Deklaracja Europejskich Partnerów Społecznych

Wspólna Deklaracja Europejskich Partnerów Społecznych z konferencji ministerialnej w sprawie drogowego transportu towarów:  ujednolicenie europejskiej polityki społecznej.

Podkreślamy znaczenie strategiczne jakie ma dla gospodarki europejskiej drogowy transport towarowy.

 Ponownie wskazujemy potrzebę zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznegoi ochrony środowiska w sektorze drogowego transportu towarowego.

Towarowy transport drogowy jest obecnie uważany za jedną z głównych sił napędzających gospodarkę europejską, gdyż obejmuje około 75% całego lądowego transportu towarowego  i blisko 90% wartości wszystkich ładunków. Transport drogowy stanowi prawie 2% europejskiego PKB.

Podkreślamy znaczenie sektora transportu drogowego dającym zatrudnienie: ponad 6 milionów miejsc pracy w UE związanych bezpośrednio z transportem ciężarowym.

Przypominamy, że Komisja Europejska podkreśla w białej księdze, że transport drogowy będzie nadal odgrywał dominującą rolę w zasobach wydajności zrównoważonego systemu transportu w UE.

Jednocześnie przywołujemy oświadczenie partnerów społecznych z 07 grudnia 2012 w sprawie dalszego otwarcia rynku UE w zakresie drogowego transportu towarowego, przypominając swój pogląd, że w obecnych warunkach nie ma możliwości dalszego otwarcia rynku. Więcej w załączniku.


Wspólna deklaracja