Obrady grupy roboczej ds. Dialogu Społecznego.

W dniach 5 - 6 marca 2014 w siedzibie Europejskiej Federacji Pracowników Transportu Drogowego (ETF) odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. Dialogu Społecznego.
W spotkaniu udział  wzięli przedstawiciele Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”Przewodniczący Kucharski Tadeusz, Sekretarz Skroński Gerard

            Tematem spotkania było omówienie spraw związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy, warunkom pracy i płacy, z prawami i bezpieczeństwem pracy kierowców zawodowych oraz obronie społecznego wymiaru europejskiego sektora transportu drogowego przy jednoczesnym promowaniu ideałów, wartości  i solidarności ruchu związkowego.                                                             
Tradycyjnie, związki zawodowe zrzeszają i reprezentują pracowników danego sektora na szczeblu lokalnym lub krajowym. Jednak w takich sektorach jak transport drogowy poprzez mobilny charakter zawodu kierowcy zmiany jakie nastąpiły w Europie bez granic doprowadziły ,szczególnie po rozszerzeniu do głębokich zmian na rynku pracy, zaniedbań i złych praktyk pracowniczych. Związki zawodowe mają coraz więcej do czynienia z problemami społecznymi w sektorze, który coraz bardziej wymaga rozwiązań trans granicznych i międzynarodowej współpracy związkowej.
Przewodniczący KSTD w swoim wystąpieniu odniósł się do kwestii dumpingu społecznego stwierdzając między innymi : 

Przepisy zostały przyjęte, ale nie są przestrzegane. Tymczasem warunki socjalne, pracy i płace kierowców zawodowych w Europie stale się  pogorszają. Dotyczy to przede wszystkim kierowców z byłego bloku wschodniego. Kierowcy najbardziej narażeni na tego typu działania to pracownicy firm, w których pracodawcy przenoszą firmy za pomocą wątpliwych i złożonych systemów prawnych do innych krajów. Kierowcy w takich przypadkach są  uwięzieni w obcych krajach przez kilka miesięcy,  w całkowitej izolacji, bez kontaktu z rodzinami i bez możliwości radzenia sobie z problemami, których doświadczają. Są zatrudnieni przez agencje i fikcyjne firm tzw. „skrzynki pocztowe”, które mają siedzibę w różnych państwach członkowskich UE, co w efekcie uniemożliwia dochodzenie  do żądania zapłaty lub prawa do ubezpieczenia społecznego. Te nadużycia pozwalają firmom zaoszczędzić od 90% do 95% na kosztach pracy i składek na ubezpieczenie!  Te nadużycia powodują  nadmierną eksploatacją pracownika co wiąże się z przekroczonymi godzinami pracy, spaniem   w kabinach samochodów ciężarowych, bez dostępu do gorących posiłków, toalety, prysznica czy pralni.

•    95%  kierowców  uważa się za przedmiot dyskryminacji płacowej ze względu na ich narodowość.
•    95%  kierowców  spędza czas odpoczynku i weekendy w kabinach swoich ciężarówek.
•    80%  kierowców zmuszona jest gotować i jeść w swojej ciężarówce na co dzień.
•    80%  kierowcom  nie są wypłacane należności za działalność załadunku / rozładunku, choć  prawnie uważa się to za czas pracy.
•    80%  kierowców  ma świadomość występujących nieprawidłowości , ale nie będzie tego zgłaszała w obawie przed utratą pracy.

Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) domaga się od  instytucji europejskich  i rządów krajów członkowskich do przyjęcia środków prawnych             w odniesieniu do zawodowych kierowców oraz nad podjęciem działań  przeciwko degradacji miejsc pracy, warunków pracy oraz socjalnych  w transporcie drogowym!!!