Upały.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2018r.

KSTD – 01/08/2018

Pan Jan Buczek

Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Pan Maciej Wroński

Prezes Związeku Pracodawców Transportu i Logistyki, Polska

Szaowni Panowie Prezesi,  

         W ostatnich dniach w całej Europie wszyscy doświadczamy fali niezwykłych upałów. W tej sytuacji Rada Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” zwraca się za pośrednictwem Pana Prezesa do pracodawców o potraktowanie sytuacji jako wyjątkowej i nad wyraz uciążliwej. Apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość przy organizacji pracy a w szczególności wypoczynku i przerw w pracy kierowców zawodowych.

 Apelujemy bo nie obciążanie finansowo kierowców za przepał paliwa związany z utrzymywaniem pojazdów na chodzie (z włączonym silnikiem) w celu utrzymania pracy klimatyzacji 

w pojazdach podczas postoju. Wskazujemy także na potrzebę umożliwienia kierowcom korzystania z odpoczynków w klimatyzowanych pomieszczeniach w hotelach, motelach itp. wzdłuż korytarzy transportowych na trasie przejazdu. Temperatury w kabinach ciężarówek na postojach mogą sięgać 50°C, parkingi jak Państwo wiecie nie są w miejscach zacienionych. Sytuacja jest poważna i należy do niej podejść zdroworozsądkowo i z pełną odpowiedzialnością za stan zdrowia Waszych pracowników.

Zwracamy się również z prośbą do służb porządkowych, nadzorujących, kontrolnych i Policji o szczególną uwagę na zaparkowane pojazdy i przebywających w nich kierowców oraz otoczenie ich szczególną opieką i nadzorem a także nie reagowania (karanie) za pracujące silniki pojazdów w czasie postoju. Sytuacja jest wyjątkowa a nie zanosi się na poprawę (spadek temperatury) w najbliższych dniach. Bardzo dziękujemy za zrozumienie i pomoc kierowcom w tym trudnym okresie wykonywania ich ciężkiej pracy.

Z wyrazami szacunku

Za Radę KSTD

Gerard Skroński

Sekretarz KSTD

Tadusz Kucharski

Przewodniczący KSTD

Do wiadomości:

1.Minister Infrastruktury i Budownictwa.

2.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3.Główny Inspektor Transportu Drogowego.