Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego.

W dniu 21 września 2017 odbyło się szóste posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego, na którym poruszone były dwie kwestie:
1.    Dotycząca implementacji Rozporządzenia 403/2016
2.    Dotycząca bezpieczeństwa kierowców zawodowych.

Ad. 1
Strona społeczna wręczyła stronie rządowej stanowisko odnoszące się do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, dotyczące klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego w związku z koniecznością implementacji unijnego Rozporządzenia 403/2016. 
Strona społeczna wyraziła w ten sposób swój niepokój do propozycji zmian w nakładaniu mandatów z trybu wykroczeniowego na tryb administracyjny. Zmiana ta zwalnia służby kontrolne szczególnie inspektorów ITD z konieczności szczegółowego badania wszystkich okoliczności faktycznych towarzyszących naruszeniu prawa (zdaniem strony społecznej wprowadza bylejakość i rzetelność kontroli). Propozycja umożliwia nakładanie kar administracyjnych na podstawie winy obiektywnej, gdy nie bada się winy osoby obwinionej czyli tzw. widzimisię funkcjonariusza. Wystarczy samo stwierdzenie faktu naruszenia prawa i mamy podstawę do nałożenia mandatu.
Ad.2
Bezpieczeństwo kierowców zawodowych w odniesieniu do nasilających się ataków terrorystycznych w Europie zachodniej.
Przedstawiciel MSZ podał, że Wydział Konsularny w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku pomógł siedmiu kierowcom zawodowym i 1 242 kierowcom tzw. „amatorom”. MSZ jest w stałym kontakcie m.in. z władzami regionu Calais, który po licznych interwencjach m.in. z Polski zwiększył trzykrotnie liczbę patroli.
Przedstawiciel policji poinformował, że we Francji w centrum powiadamiania przebywa na stałe oficer kontaktowy (bez uprawnień władczych), służący pomocą. Czynne całodobowo jest także policyjne Biuro Przepływu Informacji, które otrzymuje meldunki dotyczące polskich obywateli potrzebujących pomocy. Takich zgłoszeń napływa około 360 tys. rocznie.
Kwestia bezpieczeństwa kierowców będzie kontynuowana.

Tadeusz Kucharski