Dyrektywa delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Koleżanki i Koledzy,

 w załącznikach przekazuję informację dotyczącą naszego wystąpienia w sprawie dyrektywy delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Tadeusz Kucharski

Wystąpienie KSTD

Odpowiedz Komisji Europejskiej