KSTD NSZZ „Solidarność” podpisała porozumienie o współpracy z Belgijskim związkiem ACV – CSC Transcom.

Rada Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” wspólnie z Belgijskim związkiem ACV – CSC Transcom zorganizowała dwudniowe spotkanie, którego celem było podpisanie porozumienia o szeroko rozumianej współpracy i wzajemnej pomocy związkowej dla Naszych członków. Współpraca ma obejmować swoim zakresem obszar na szczeblu międzynarodowym przy wzajemnym wspieraniu się nad projektami unijnych aktów wykonawczych (rozporządzenia i dyrektywy UE) dotyczących sektora transportu drogowego. Szczególny nacisk zostanie położony na przepisy dotyczące pracy i życia kierowców zawodowych w kontekście płacy minimalnej, osłony socjalnej, wypoczynków itp. oraz
w kwestii toczącej się obecnie dyskusji o pracownikach delegowanych.

Pierwszy dzień poświeciliśmy całkowicie na omówienie spraw związkowych, dolegliwości występujących w poszczególnych obszarach i stworzenia katalogu spraw do wzajemnego wspierania się oraz kolejności rozpatrywania zgłoszonych spraw pod względem ciężaru i wagi problemu.

Po zakończeniu dyskusji i omówieniu najważniejszych problemów z jakimi borykają się związkowcy na własnym podwórku i przeświadczeniu o potrzebie wzajemnej pomocy podpisaliśmy dokument o współpracy – porozumienie.
Porozumienie podpisali;
ACV – Transcom – Jan Sannen,
CSC – Transcom Roberto – Parillo
KSTD NSZZ “Solidarność” – Tadeusz Kucharski
KSTD NSZZ “Solidarność” – Gerard Skroński
W drugim dniu spotkaliśmy się ze stroną pracodawców. Nastąpiła wymiana zdań i poglądów oraz problemów, zastrzeżeń i uwag do konkretnych zjawisk występujących w transporcie drogowym. Każda ze stron zgłosiła również swoje uwagi i zastrzeżenia do pracy poszczególnych resortów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie firm transportowych i zatrudnionych tam pracowników.

ZDJĘCIA

POROZUMIENIE