Drogie koleżanki i koledzy – kierowcy zawodowi.

Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sprawa K 11/ 15) w sprawie ryczałtów za nocleg nie należy panikować natomiast należy zachować spokój i daleko idącą wstrzemięźliwość w podejmowaniu jakichkolwiek nieprzemyślanych i nerwowych działań.
Trybunał Konstytucyjny uznał 24 listopada 2016 roku, że przepisy o podróżach służbowych w administracji nie mogą mieć zastosowania do kierowców jeżdżących w transporcie krajowym i międzynarodowym. Trybunał Konstytucyjny wręcz wskazał, że te kwestie uregulowane obecnie w art. 21a powinny zostać oddzielnie uregulowane w przepisach dotyczących kierowców zawodowych, z uwzględnieniem specyfiki tego zawodu.

Jakiekolwiek naciski ze strony pracodawców na zwrot wypłaconych ryczałtów, bądź straszenie pozwami sądowymi, próbą ugody w powyższej kwestii należy wstrzymać się
z decyzjami do czasu kiedy na naszej stronie internetowej znajdzie się opinia ekspercka do w/w wyroku. To może trochę potrwać ponieważ wszyscy zainteresowani w sprawie oczekują opublikowania uzasadnienia przez TK do wydanego wyroku. Obecny stan rzeczy nie stanowi podstaw do obaw przed konsekwencjami za odmowę zawarcia ugody lub próby wymuszenia zwrotu wypłaconych kwot z tytułu ryczałtów.
Nieliczni pracodawcy, którzy przegrali sprawy w sądach o ryczałty (ewidentnie z własnej)
i już je wypłacili  oczywiście teraz straszą i będą Was straszyć różnymi konsekwencjami takie ich zbójeckie prawo. NIE NALEŻY SIĘ BAĆ!
Nasi prawnicy pracują nad przygotowaniem opinii prawnej i również zalecają spokój
i rozsądek.
My tego tematu tak nie zostawimy, będziemy walczyć o całościowe uregulowanie przepisów dotyczących czasu pracy, wypoczynku, czasu przebywania w podróży służbowej oraz kwestii najważniejszych tj. płacy minimalnej kierowców zawodowych w transporcie krajowym
i międzynarodowym oraz dodatków pieniężnych związanych z prawidłowym wypoczynkiem, wyżywieniem, codzienną higieną osobistą itp.