Posiedzenie Sektorowej Komisji Dialogu Społecznego.

W dniu 16.11.2015 odbyło się kolejne plenarne posiedzenie Sektorowej Komisji Dialogu Społecznego czyli: ETF - Europejskiej Federacji Pracowników Transportu,  IRU - Międzynarodowej Organizacji Pracodawców Transportu oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Podczas omawiania najpilniejszych spraw będących obecnie na tapecie przez wszystkich uczestników spotkania i gorąco poruszanych i omawianych przez parlamentarzystów europejskich w Komisji Transportu ustaliliśmy, że w mniejszych zespołach omówione zostaną następujące tematy:

- ponownie pochylimy się nad rozporządzeniami 1071 i 1072
- pasażerski transport drogowy, czas pracy kierowców autobusów i autokarów w kontekście „12 dni”
- przegląd dyrektywy 2003/59 w sprawie szkoleń kierowców i doprowadzenie prac do stanu zaawansowania
  umożliwiającego do zbliżenia stanowisk i zaprezentowania przed Komisją Transportu.
- dalszy etap negocjacji w sprawie delegowania pracowników i warunków socjalnych kierowców
  zawodowych w kontekście europejskich minimalnych standardów.
- przyjęto wstępnie program/harmonogram  prac Sektorowej Komisji Dialogu Społecznego.
- harmonogram spotkań Grupy Roboczej Miejskiego Transportu Publicznego.
Podsumowując, każde takie spotkanie ujawnia większe lub mniejsze problemy z różnych krajów. Tym razem dominowali przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Holandii w sprawie dotyczącej kierowców autobusów i autokarów co nie oznacza, że inne sprawy były mniej żarliwie rozpoznawane ale na pewno w spokojniejszej atmosferze. ETF ponownie położyło nacisk na podkreślenie przyjętego jednomyślnie zdecydowanego stanowiska w sprawie pracowników delegowanych oraz na brak możliwości odstąpienia czy zmiany tego stanowiska umożliwiającego wyłączenie transportu drogowego z dyrektywy o delegowaniu pracowników.
Pamiętajmy jednocześnie, że Pracodawcy także mają swoje ograniczenia i też potrafią liczyć. Upieranie się za wszelką cenę może prowadzić do rozbicia i wzajemnych antagonizmów nie dających się pogodzić. Niechęć, wrogość i nienawiść prowadzą do destrukcji i zdecydowanej zmiany partnerów również w aspekcie osobowym. DIALOG jest naszą wspólną drogą.