Ogólnopolskie Dni Protestu

Trzy reprezentatywne centrale związkowe: NSZZ „Solidarność”, FZZ i OPZZ powołały Międzyzwiązkowy Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy.  Jego zadaniem jest koordynacja zaplanowanych w dniach 11-14 września br. akcji protestacyjnych w Warszawie. 

Protest odbywać się będzie pod hasłem: „Dość lekceważenia społeczeństwa”

Związki zawodowe domagają się m.in.:

 

  • wycofania się przez rząd zmian w kodeksie pracy przedłużających maksymalnie do 12-miesięcy okres rozliczeniowy czasu pracy. Obecnie rozliczany jest on maksymalnie w ciągu 4 miesięcy.
  •  podwyższenia płacy minimalnej,
  • ograniczenia bezprawnego stosowania umów „śmieciowych”. Ponadto za jeden z najważniejszych postulatów protestów uznano zmianę Konstytucji w obszarze dotyczącym ustawy o referendum krajowym. Do tej pory rządząca większość była w stanie przeciwstawić się każdej obywatelskiej propozycji, nawet, jeśli pod wnioskiem zebrano ponad 2 mln podpisów, jak w przypadku przygotowanego przez „S” wniosku o referendum emerytalne.

Harmonogram ogólnopolskich dni protestu w Warszawie:

11 września w godz. 12.00 – 14.00 – dzień branżowy

Sześć pikiet pod sześcioma Ministerstwami:

Ministerstwo Zdrowia (ul. Miodowa)
Ministerstwo Transportu (ul. Chałubińskiego)
Ministerstwo Gospodarki (Pl. Trzech Krzyży)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (ul. Batorego)
Ministerstwo Skarbu (ul. Krucza)
Ministerstwo Pracy (ul. Nowogrodzka)

 Sekretariat Transportowców NSZZ „Solidarność” – Ministerstwo Transportu.

1.         Spotkamy się bezpośrednio pod Ministerstwem Transportu ul. Chałubińskiego godz. 12.00.

2.         Godz. 14.00 wręczenie petycji. Przemarsz uczestników pikiety pod Sejm RP al. Jerozolimskimi i ul. Kruczą 

3.         Godz. 14.00 – 19.00 przed Sejmem RP powstaje miasteczko protestacyjne, które czynne będzie przez trzy dni. Odpowiedzialnych z OM i OZ prosimy o zgłoszenie ile osób może zostać na noc.

            Nocne miasteczko przed Sejmem RP

12 września w godz. 12.00 – 19.00

Debaty przed Sejmem, co najmniej trzy dotyczące: zdrowia, przemysłu, szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nas obywateli, ale również socjalnego). Nocne miasteczko pod Sejmem RP.

13 września od godz. 12.00

Happening przed Sejmem. Przyjeżdżają członkowie NSZZ „S” z Regionów.

14 września – główna manifestacja

Przyjeżdżają członkowie NSZZ „S” z Regionów.

Miejsca spotkań zostaną podane we wtorek 27 sierpnia 2013 r.

Godz. 12.00 –  Wspólny marsz na Plac Zamkowy, gdzie zaplanowany jest finał akcji i kulminacja naszego protestu. Proponowany koniec akcji protestacyjnej godz. 16.00-17.00.

Po zakończeniu autobusy zawożą uczestników po wcześniejszym ustaleniu organizatorów na Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy lub do domu.

Autokary w Zarządach Regionów zamawiają bezpośrednio organizatorzy z OM i OZ. Sprawy wynajmu autobusów prosimy ustalać z Regionami oraz na kogo wystawić faktury. Sekretariat Transportowców dokonuje zwrotu za bilety z ulgą 99%  wraz z miejscówkami na podstawie załączonych list zbiorowych (grupy zorganizowane min. 8 osób).

Do 2 września br. zgłosić ile osób weźmie udział w proteście w dniu 11 września przed gmachem Ministerstwa Transportu z poszczególnych organizacji związkowych.

Szczegółowe informacje o przygotowaniach do dni protestu będą podawane na bieżąco !!!

Warszawa, 19 sierpnia 2013 r.