Drugie porozumienie związku NSZZ „Solidarność” z pracodawcą w firmie Butter Sp. z o.o.

Butter Sp. z o.o to firma transportowa z holenderskim kapitałem.

W dniu 16 sierpnia 2016 roku w Warszawie w siedzibie firmy  Butter Sp z o.o. odbyło się kolejne w tym roku spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność”  z Zarządem Spółki.

Stronę Pracodawcy reprezentował Prezes Marc Benning w asyście Pani mecenas, stronę związkową reprezentowali: Przewodniczący oraz Skarbnik OZ NSZZ „S” w Butter, mecenas Adam Wielgus z biura prawnego Regionu Mazowsze oraz Z-ca Przewodniczącego Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „S”.

 

Negocjacje płacowe rozpoczęły się blisko rok temu i trwały do czerwca i w między czasie mieliśmy do czynienia z przeróżnymi zwrotami akcji, łącznie z tym, że powstał plan przeniesienia etatów polskich kierowców do spółki niemieckiej na lepszych warunkach. Niestety nowopowstały niemiecki oddział pod nazwą AB Butter GmbH nie zagwarantował lepszych warunków a wręcz przeciwnie  zdecydowanie gorsze.  Dowody na to z łatwością można odnaleźć w 9-cio stronicowej umowie
o pracę, które mocno godzą w godność, dotychczasowe zaangażowanie oraz doświadczenie polskich kierowców w spółce.

Negocjacje trwały aż do momentu wyznaczenia mediatora przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu zakończenia sporu i podpisania porozumienia, do którego doszło w czerwcu.

Pracodawca zobowiązał się podwyższyć wynagrodzenia podstawowe na wynegocjowanym poziomie w uzgodnionych kategoriach stażowych od 1 czerwca 2016 roku.

Jak to się często zdarza nieprecyzyjne zapisy dokumentu końcowego stwarzają niedomówienia i nas ten problem nie ominął.  Musieliśmy ponownie pochylić się nad podpisanym porozumieniem i dokonać uszczegółowienia jego zapisów. Ostatecznie podczas spotkania w dniu 16 sierpnia strony porozumiały się w kwestii ostatecznej wersji porozumienia.

W najbliższym czasie nie przewidujemy kolejnych negocjacji z pracodawcą, zgodnie z porozumieniem kończącym spór zbiorowy pracodawca zagwarantował sobie spokój do 2018 pod warunkiem przestrzegania zapisów umowy. Oczywiście jesteśmy czujni i będziemy obserwować działania Spółki.

Tekst  przygotował:
Andrzej Białek
Przewodniczący OZ
NSZZ „Solidarność” w Butter Sp. z o.o.