Polsko-Niemieckie seminarium związkowe

W dniach 29 - 30 05 2015 w ośrodku "Kormoran" w Sulęcinie (Lubuskie) odbyło się coroczne Polsko-Niemieckie seminarium związkowe.
W spotkaniu uczestniczyli, ze strony Niemieckiej przedstawiciele związku  Ver.Di  reprezentujący sektor transportu i logistyki. Ze strony Polskiej przedstawiciele Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ Solidarność  oraz związkowcy z PEKAES, ND Polska.

Podczas seminarium szeroko omówiono zakres dalszej współpracy oraz przyszłych wspólnych spotkań  i akcji.
Strona niemiecka za pośrednictwem przedstawiciela DHL Deutsche Post zreferowała sytuację w tej firmie.
Firma DHL pozostaje w sporze zbiorowym ze swoim zarządem, (w firmie trwa strajk, zarząd zastępuje strajkujących pracownikami DHL Polska).
Przedstawiciele strony Polskiej przestawili sytuację w naszym sektorze. Omawiana była sytuacja na rynku pracy, tematy socjalne (między innymi wdrożenie przepisów MILog o płacy minimalnej).
Na zakończenie seminarium ustalony został wspólny termin przyszłego spotkania roboczego, oraz czas „Akcji tygodnia ITF”, który corocznie organizowany jest wspólnie w rejonach przygranicznych.
W tym roku tydzień Akcji ITF zorganizowany będzie w dniach 5 -10października, w tych to dniach na europejskich parkingach dla ciężarówek organizowane będą spotkania z kierowcami zawodowymi akcje promocyjne związków zawodowych  należących do ITF.
Nasza wspólna akcja (Solidarności  i Verdi) odbędzie się dnia 9 października 2015 i rozpocznie sie po stronie niemieckiej (parking Franfurter tor) a zakończy na którymś z parkingów A2 (Mostki, Poźrzadło).

Florian Rogorzyński
Skarbnik KSTD NSZZ „S”