Do wszystkich kierowców zawodowych, członków związku i sympatyków!!!

Rada Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” informuje, że wszystkie nasze propozycje do rządowego projektu zmian w ustawie o czasie pracy kierowców nie znalazły zrozumienia wśród przedstawicieli  rządu, parlamentarzystów a przede wszystkim pracodawców.

Zmiany dotyczyły w szczególności sposobu wynagradzania i wysokości płacy minimalnej oraz środków kompensacyjnych (diety i ryczałty) dla kierowców zawodowych w transporcie krajowym i międzynarodowym.

 Od ponad roku oczekujemy na propozycje rozwiązań systemowych w transporcie drogowym.

Kolejne spotkania z przedstawicielami rządu, parlamentu i pracodawców nie przyniosły pożądanych efektów w związku z powyższym jesteśmy zmuszeni powalczyć o swoje prawa, szacunek i godność w sposób przewidziany w statucie.

Na koniec kwietnia planujemy przygotowanie akcji protestacyjnej na wyznaczonych przejściach granicznych i drogach krajowych.

20 marca nasi koledzy będą brali udział w spotkaniu na którym omawiane będą sprawy związane z płacą minimalną w europie ze związkowcami z niemieckiego związku zawodowego Ver.Di.

W dniach 25 – 26 nasi przedstawiciele będą w Brukseli na akcji protestacyjnej kierowców zawodowych z krajów europy afiliowanych w ITF i ETF oraz będą omawiane kwestie wynagradzania kierowców zawodowych w całej europie oraz warunków socjalnych w transporcie drogowym.

Nastały czasy, że trzeba siłą wydzierać cywilizowane warunki pracy i płacy dla pracowników.

Bądźmy silni, zjednoczeni i zdeterminowani do działania na rzecz umocnienia szacunku dla kierowców zawodowych.

 

Tadeusz Kucharski

Przewodniczący KSTD

NSZZ „Solidarność”

Do wszystkich