Protest w PKS Ostróda

Pan Roman Smoliński

Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny

PKS Ostróda Sp. z o.o

         Rada Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”  popiera działania  organizacji związkowych w PKS Ostróda, mające na celu obronę praw pracowniczych, interesów zawodowych i społecznych oraz godności pracowników spółki. Ich dążenie do realizacji tych celów poprzez dialog jest jak najbardziej zasadne.

Dlaczego takiej formy porozumienia pracodawca nie akceptuje jest dla nas niezrozumiałe. Nie wywiązywanie się pracodawcy z przyjętych na siebie zobowiązań wynikających z Pakietu Gwarancji Socjalnych, jak również nie przestrzeganie Zakładowego Układu Zbiorowego doprowadziło do sporu zbiorowego i może również wkrótce doprowadzić do strajku w firmie. Zdecydowanie potępiamy takie poczynania pracodawcy. Apelujemy do Zarządu Spółki PKS Ostróda oraz Zarządu „Mobilis” o pilne podjęcie rozmów z przedstawicielami organizacji związkowych i na drodze dialogu  doprowadzić do podpisania porozumienia.

         Jednocześnie informujemy, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, deklarujemy swoje poparcie i wsparcie dla pracowników PKS w Ostródzie.

Z poważaniem

za Radę Krajową Sekcji Transportu Drogowego

Tadeusz Kucharski

Gerard Skroński

PKS Ostróda

PKS Ostróda 1

PKS Ostróda 2