Wybory na kadencję 2014-2018.

W dniu 26 maja 2014r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”, na którym dokonano wyboru władz na kadencję 2014 – 2018r. 

 W wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego wybrano Tadeusza Kucharskiego.

Do składu 5 osobowego Prezydium zostali wybrani :

·         Tomasz Michalak z firmy Raben Transport   – Z-ca Przewodniczącego

·         Jacek Kucza z firmy PKS  – Z-ca Przewodniczącego     

·         Gerard Skroński z firmy Orlen Transport – Sekretarz

·         Florian Rogorzyński z firmy Link  – Skarbnik

 Więcej informacji o składzie Rady i Komisji Rewizyjnej w zakładce „struktura”.

Najważniejsze zadania dla całej Rady to praca nad poprawą warunków pracy dla wszystkich zatrudnionychw sektorze transportu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem kierowców zawodowych. Zmiany w umowach o pracę oraz wyższe płace, diety, ryczałty za noclegi i inne dodatki wynikające z umów o pracę czy regulaminów wynagradzania. Pozyskiwanie członków związku to też jeden z priorytetów dla członków Rady.  Musimy dążyć, żeby Krajowa Sekcja Transportu Drogowego była największą organizacją związkową w sektorze transportu drogowego. Duża, silna KSTD po przez swoja wielkość będzie budzić szacunek i respekt dla dobrze zorganizowanych organizacji pracodawców.