Prawo do świadczeń rodzinnych

Krajowa Sekcja Transportu Drogowego zwróciła się do Komisji Krajowej z prośbą o podjecie działań mających na celu uzyskanie jednoznacznej opinii dotyczącej diet dla kierowców zawodowych z tytułu podróży służbowej. Pismo w załączniku.

Świadczenia rodzinne