zwolnienia

zwolnienia

Żywiecki supermarket Tesco do likwidacji

We wtorek, 6 czerwca, „Solidarność” Tesco otrzymała informację dotyczącą kolejnych zwolnień grupowych. Jako przyczynę pracodawca podał reorganizację zakładu pracy polegającą na zamknięciu z przyczyn ekonomicznych dziewięciu supermarketów. Na liście przeznaczonych do likwidacji placówek jest sklep Tesco Savia w Żywcu przy ul. Kościuszki. (więcej…)

Sprzeciw wobec zwolnień grupowych w PZU SA

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w PZU SA w związku z ogłoszeniem w dniu 9 marca programu zwolnień grupowych przez Zarząd PZU wyraża swój sprzeciw. Praktyka ta jest sprzeczna z ideami i celami jakimi kieruje się Solidarność.
Przede wszystkim są nimi ochrona praw pracowniczych, w tym prawa do pracy i godziwej płacy, a w efekcie tego godziwego życia. Mając powyższe na uwadze składamy na ręce Zarządu swój protest z jednoczesną propozycją natychmiastowych negocjacji mających na celu zminimalizowanie zwolnień i wypracowanie jak najlepszego pakietu odpraw.
Prze­wod­ni­cząca Komi­sji Zakła­do­wej
NSZZ „Soli­dar­ność” w PZU SA
Joanna Ratajczak