rozwój

rozwój

Solidarność w bielskim Hutchinsonie

– Od dawna mówiło się w zakładzie, że źle się dzieje, że trzeba coś zrobić, coś zmienić. W końcu postanowiłem zająć się tą sprawą – mówi Mieczysław Bienias, 34-letni magazynier z bielskiego zakładu spółki Hutchinson Poland. Sprawą zajął się skutecznie – dwa miesiące temu w jego zakładzie powstała „Solidarność”. Dziś należy do niej ponad 350 pracowników! (więcej…)

„Solidarność” w Bażanowicach

„W powiecie cieszyńskim działa jedna z najmłodszych stażem Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Podbeskidzie. W rejestrze organizacji związkowych widnieje pod pozycją 712. Działa od niespełna roku w zakładzie koreańskiej spółki Seoyon E-Hwa Automotive w Bażanowicach” – tak zaczyna się artykuł nt. związkowców z Bażanowic, opublikowany w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”. (więcej…)

Czas na związek!

– Związek jest reprezentantem załogi wobec pracodawcy we wszystkich kwestiach, a więc płacowych, socjalnych i bezpieczeństwa pracy. I to reprezentantem bardzo potrzebnym, o czym najlepiej przekonać się tam, gdzie związku nie ma – mówi przewodniczący podbeskidzkiej “Solidarności” marek Bogusz w wywiadzie, który ukaże się w “Głosie Ziemi Cieszyńskiej” w najbliższy piątek, 28 lipca. (więcej…)

„Solidarność” u Koreańczyków

ZWIĄZKOWE POCZĄTKI

Pod numerem 712 w rejestrze zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie została zarejestrowana Komisja Zakładowa, działająca w spółce Seoyon E-Hwa Automotive w Ustroniu. Tak jak trudna do wymówienia jest nazwa tej firmy, tak samo niełatwe są początki związkowej działalności w tej należącej do Koreańczyków spółki. (więcej…)