rocznica

rocznica

Nasza historia: XXXVII rocznica podbeskidzkiego strajku generalnego

Minęło 37 lat od chwili, gdy rankiem 27 stycznia 1981 roku rozpoczął się strajk generalny podbeskidzkiej „Solidarności”. Bardzo szybko protest ten objął swym zasięgiem niemal całe województwo bielskie. Trwał długie dziesięć dni. Szacuje się, że strajkowało ponad 400 zakładów pracy i instytucji – łącznie blisko 200 tysięcy ludzi! Przy okazji rocznicy warto przypomnieć tamto wydarzenie. (więcej…)

Gra „Tropami Solidarności”

Koksowniki przy moście na ulicy 11 Listopada i w parku Słowackiego, tajne drukarnie, podziemna radiostacja, konfrontacja zomowców i tajniaków z demonstrującą młodzieżą, brutalne przesłuchania na komendzie przy ulicy Rychlińskiego – to wszystko działo się w Bielsku-Białej w sobotę, 9 grudnia, na kilka dni przed 36. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Jakby czas się cofnął… (więcej…)

37. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku

Grupa naszych związkowców uczestniczyła w obchodach zorganizowanych 31.08.2017 r. w Gdańsku z okazji 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych,
Głównym wydarzeniem tego dnia była Msza Św. odprawiona w bazylice pw. Św. Brygidy Szwedzkiej, której przewodniczył ordynariusz diecezji gdańskiej ks. biskup Leszek Sławoj-Głódź. W kazaniu wygłoszonym do zebranych w świątyni, jak również do słuchaczy transmisji telewizyjnej i radiowej – przypomniał o znaczeniu zrywu robotniczego stoczniowców gdańskich w lecie 1980 roku.
Podkreślił również, że wiele postulatów z „Listy 21” nie zostało zrealizowanych, m. in. dotyczący wolnych sobót i niedziel. Zaapelował do obecnie rządzących o jak najszybszą realizację tych oczekiwań społecznych.

Ks. biskup odniósł się również od bieżącej sytuacji społeczno-politycznej. Były gorące podziękowania za wprowadzenie programu prorodzinnego „500+”. Upomniał również polityków przed kupczeniem sprawami dot. naszej Ojczyzny, skrytykował m.in. zachowanie urzędników unijnych i tych europosłów, którzy „donoszą” na własny kraj, chcąc uzyskać doraźne korzyści dla wąskiej grupy obywateli.
Na zakończenie Mszy. Św. wystąpił Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który przekazał pozdrowienia dla sygnatariuszy porozumień i wszystkich członków NSZZ „Solidarność”.
Po Mszy Św. ulicami Gdańska przeszła manifestacja związkowa, której celem był Plac Solidarności. Tam, w bardzo podniosłej oprawie, zostały złożone kwiaty pod bramą stoczniową nr 2, która stała się symbolem zrywu gdańskich stoczniowców w 1980 r.

W trakcie uroczystości środowiska tzw. totalnej opozycji, m.in. KOD-u, przeprowadziły przemarsz oraz wiecowanie na placu stoczni w okolicach budynku BHP (miejsca podpisania porozumień stoczniowych).
Przebieg tych „uroczystości” potwierdził interesowne zachowania KOD-u i wykorzystywanie daty podpisania porozumień, jak również symbolu „Solidarności” do partykularnych interesów określonych grup politycznych. Symbolem tego jest udział Lecha Wałęsy we Mszy Świętej, w której uczestniczył ze związkowcami z Solidarności, a następnie w spotkaniu organizowanym przez KOD. Ta dwubiegunowość pokazała nam hipokryzję. Wyraźnym zaprzeczeniem intencji tego święta stała się próba zakłócania momentu składania wiązanek kwiatowych pod bramą stoczni.
Uczestnicy naszego wyjazdu i świętowania oddali 1.09.2017 r. hołd obrońcom Westerplatte, nawiedzając groby żołnierzy i miejsca walk.

Wiceprzewodniczący ZR
Andrzej Madyda