podwyżki

podwyżki

Prezydent podpisał ustawę podwyżkową dla służby zdrowia

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę, 3 października,  tzw. ustawę podwyżkową dotyczącą pracowników służby zdrowia. Zdaniem prezydenta ustawa rozwiązuje problem zróżnicowania wysokości wynagrodzeń w służbie zdrowia w sposób systemowy. Dotąd bowiem zmiany wynagrodzeń w służbie zdrowia dokonywane były ad hoc i dotyczyły tylko poszczególnych grup osób pracujących w służbie zdrowia, co prowadziło do rozjeżdżania się systemu. Teraz się to zmieni.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw została przyjęta przez Parlament 13 września 2018 roku. W czasie przemówienia Prezydent podziękował „S” za udział w pracach nad tym dokumentem. Obecny na uroczystości podpisania Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że ustawa zmienia sposób patrzenia na środowisko służby zdrowia w Polsce. Szumowski podkreślił, że w procesie terapii uczestniczą osoby, które nie są np. lekarzami, czy pielęgniarkami. Są to na przykład technicy, inżynierowie, czy panie zajmujące się przyjmowaniem pacjentów. – Ta ustawa mówi, że te osoby też są ważne w tym systemie – powiedział minister.
Na uroczystości był też przewodniczący „S” Piotr Duda. Podkreślił on, że „S” zrzesza wszystkie grupy zawodowe, dlatego tak zabiegała, aby przyjąć tą ustawę. – Walczyliśmy w osamotnieniu, aby dziś ta ważna sprawa, bo dotycząca kwestii sprawiedliwości społecznej została uregulowana. To bardzo ważna ustawa dla wszystkich pracujący w ochronie zdrowia. Dziękuję tym którzy przyczynili się do powstania tej ustawy – powiedział Piotr Duda. Zaznaczył, że ustawa stanowi krok w kierunku w polepszenia sytuacji finansowej pracowników takich jak technicy, którzy wykonują pracę w szpitalach i innych placówkach medycznych.

Źródło: tysol.pl

Podwyżki dla pocztowców

Średnio o ponad 172 zł brutto wzrosną miesięcznie wynagrodzenia pracowników Poczty Polskiej.

pocztaPo negocjacjach związkowców, w tym „Solidarności” z zarządem spółki, w dniu 24 lipca br. doszło do podpisania porozumienia, w wyników którego wszyscy pracownicy objęci zakładowym układem zbiorowym pracy, których wynagrodzenie zasadnicze wynosi mniej niż 5 tys. zł brutto, a także kierowcy kierujący pojazdami powyżej 3,5 tony otrzymają podwyżki.

Łącznie 77 tys. pocztowców będzie otrzymywać wyższe pensje, które zostaną wypłacone w formie wyrównania od czerwca tego roku.

Najniższa płaca zasadnicza na poczcie będzie wynosiła 2420 zł brutto, a dla kierowców 3200 zł. brutto. Ponadto niemal każdy pracownik otrzymuje też premię miesięczną i roczną (tzw. trzynastkę) oraz dodatek stażowy. Całkowite wynagrodzenie będzie więc jeszcze wyższe.

Jest to już szósta podwyżka w Poczcie Polskiej od 2016 r., dzięki której pensje zasadnicze wzrosną łącznie o prawie 700 zł, a z dodatkami o ok. 1200 zł. brutto.

www.solidarnosc.gda.pl

 

Emerytury rosną średnio o około 50 złotych

Od 1 marca 2018 roku wszystkie świadczenia wzrosną przynajmniej o 2,7 proc., a może nawet o 3 proc. Najniższa emerytura, gwarantowana przez państwo dla każdego, kto przepracował minimum 20/25 lat (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) i ukończył 60/65 lat, wzrasta z 1000 zł do 1027 zł, czyli 876 zł netto, chociaż minister Elżbieta Rafalska zapewnia, że najniższa emerytura wzrasta o 30 zł, czyli 24 zł na rękę. Natomiast przeciętna emerytura teraz będzie wynosić 2222,01 zł (na rękę będzie to 1841 zł), czyli zostaje podwyższona o ponad 58 zł. Podaje się więc, polscy emeryci średnio dostaną po około 50 zł.

Zgodnie z medianą (wartość przeciętna, średnia, dzieląca wszystkie dane na pół) ma być to nawet 60 zł brutto, bowiem najbogatsi otrzymają ponad 100 zł brutto. Niestety, z powodu obniżenia wieku emerytalnego, nie zanosi się na 500+ dla emerytów. Być może do tematu powróci się w drugiej połowie roku. Mimo wszystko, będzie to najwyższa waloryzacja emerytur od pięciu lat. Wzrastają także renty z tytułu niezdolności do pracy o około 43,5 zł, a także renty rodzinne o ponad 50 zł.

Jak na razie podane sumy są jedynie wstępnymi założeniami, gdyż ostateczna wysokość podwyżek będzie znana w lutym 2018 r. i jest ona uzależniona od danych GUS na temat inflacji i wzrostu wynagrodzeń.

Źródło: www.solidarnosc.gda.pl

Potrzeba ustawowych zmian wynagradzania w ochronie zdrowia

NSZZ „Solidarność” podtrzymuje wyrażane wcześniej stanowisko, że pilnej nowelizacji wymaga ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących tak zawody medyczne jak również zawody niemedyczne. Zmiana ustawy musi objąć wszystkie grupy zawodowe w systemie ochrony zdrowia i musi zapewnić sprawiedliwy wzrost wynagrodzeń.

(więcej…)

Są podwyżki w cieszyńskim samorządzie i Celmie

We wrześniu ubiegłego roku organizacje NSZZ „Solidarność”, działające w jednostkach podległych Urzędowi Miasta w Cieszynie, rozpoczęły rozmowy na temat podwyżek wynagrodzeń w 2017 roku. W wyniku negocjacji w tych jednostkach, w których działają związki zawodowe, udało się wywalczyć wzrost płac. Dotyczy to pracowników Straży Miejskiej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Biblioteki Miejskiej oraz pracowników byłego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a obecnie Wydziału Sportu. Warto nadmienić, że od grudnia 2016 roku działa Organizacja Międzyzakładowa NSZZ :Solidarność” Pracowników Samorządowych w Cieszynie, obejmująca swym zasięgiem Urząd Miasta oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Także w spółce Celma Indukta w styczniu weszły w życie podwyżki wynagrodzeń. Na tym nie koniec, bo obecnie „Solidarność” prowadzi rozmowy, aby w maju doszło do kolejnych podwyżek – jest to uzależnione od wielkości sprzedaży i wyniku finansowego firmy.