Komunikat

Komunikat

Udostępnij na:

Koleżanki i Koledzy,

w ostatnich dniach spływają do poszczególnych jednostek organizacyjnych Związku informacje GUS o objęciu obowiązkiem sprawozdawczym: Sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych.
Ponieważ sprawa, a w szczególności rzeczywisty obowiązek udziału w badaniu są w tej chwili badane przez Biuro Eksperckie Komisji Krajowej, bardzo proszę na razie nie udzielać jakichkolwiek odpowiedzi na pismo z GUS.
Wkrótce zostanie przesłana do regionów instrukcja odnośnie postępowania w sprawie tego sprawozdania.

Ewa Zydorek
Sekretarz KK

Udostępnij na:

Author: admin