Oddziały Skoczów

Skoczów

Spotkanie z Sekretarza Stanu Stanisławem Szwedem

W piątek 4 marca 2016 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Cieszyńskiego (Cieszyn, ul. Bobrecka 29) odbędzie się spotkanie  Sekretarza Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława  Szweda ze związkowcami powiatu cieszyńskiego.
Tematem spotkania będzie szeroko rozumiana polityka społeczna Rządu RP.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Michał Marek- Przewodniczący NSZZ Solidarność O/Cieszyn

Czesław Chrapek – Przewodniczący NSZZ Solidarność O/Skoczów

Związkowcy w obronie stawów

Związki zawodowe, działające w Zakładzie Doświadczalnym Gospodarki Stawowej PAN w Gołyszu protestują przeciwko planom likwidacji tej placówki oraz pospiesznej wyprzedaży jej majątku, w tym około 500 hektarów stawów!
– Jest szansa, by uratować tę placówkę, więc na pewno jest o co walczyć. Można pozyskać unijne pieniądze i przywrócić zakładowi rentowność. Jeśli jednak teraz zacznie się sprzedaż majątku, to już niczego nie uratujemy przekonuje Czesław Chrapek, szef “Solidarności” Podregionu Skoczów, zaangażowany w obronę placówki PAN w Gołyszu i jej majątku.
W stanowisku, przyjętym przez związkowców z Gołysza, czytamy m.in. : “Jest wiele argumentów wskazujących na potrzebę utrzymania zakładu. Wystarczy tylko profesjonalne zarządzanie, a przy pomocy środków unijnych, które mają zostać uruchomione po 2016 roku, i wykorzystaniu wykwalifikowanej załogi można stopniowo, w kilkuletnim procesie przywrócić znaczącą rentowność. Podejmowane działania likwidacyjne i wyprzedaż majątku Skarbu Państwa skończy się tym, że utracony zostanie bezpowrotnie kolejny podmiot mogący na bazie swoich doświadczeń stanowić istotny element innowacyjnej gospodarki”.

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości

W imieniu Burmistrza Miasta Skoczowa oraz własnym serdecznie zapraszam członków NSZZ “Solidarność” na obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2015 r.

PROGRAM

8.00 – Zbiórka w siedzibie NSZZ “Solidarność” O/ Skoczów, ul. Bielska 18
8.15 – Złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową NSZZ “Solidarność”

8.30 – RYNEK
– wciągnięcie flagi na maszt
– wspólne odśpiewanie pieśni patriotycznych
– przemarsz pod pomnik “Naszym Bohaterom”
UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE POMNIKA

10.00 – KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY
Nabożeństwo w intencji Ojczyzny

12.00 – RYNEK
– prezentacja grupy rekonstrukcyjnej
– wojskowa grochówka

TEATR ELEKTRYCZNY
16.00 i 19.15
– pokaz filmu pt. “PILECKI”
19.00 – wręczenie nagród w gminnym konkursie historycznym dotyczącym życia i działalności rotmistrza Witolda Pileckiego

18.00 – KOŚCIÓŁ ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA – Msza św. w intencji Ojczyzny

Serdecznie zapraszam

Przewodniczący NSZZ Solidarność O/Skoczów
Czesław Chrapek

Informacja

W dniu 1 października 2015 r. o godz. 16.00 w siedzibie NSZZ “Solidarność” Oddział Skoczów, ul. Bielska 18, odbędzie się spotkanie z udziałem Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność” Marka Bogusza, który omówi działania Komisji Krajowej oraz Zarządu Regionu.

Gościem spotkania będzie Poseł Stanisław Szwed. Tematem wystąpienia będzie aktualna sytuacja społeczno-polityczna w kraju oraz zmiany w Kodeksie Pracy.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Obecność Przewodniczących Komisji Zakładowych obowiązkowa.

Przewodniczący
NSZZ “Solidarność” O/Skoczów
Czesław Chrapek

Zawody wędkarskie

W dniu 20.06.2015 r. na łowisku w Bąkowie odbyły się zawody wędkarskie w kategorii gruntowej i spławikowej dla dorosłych oraz dowolnej dla dzieci. Łącznie udział wzięło 57 zawodników.

W kategorii gruntowej zwyciężyli:
1 miejsce – Łątka Piotr (Aluprof)
2 miejsce -Zaręba Józef (Aluprof)
3 miejsce – Borowiec Marcin (Paged)

W kategorii spławikowej zwyciężyli:
1 miejsce -Karwaszewski Maciej ( Trelleborg)
2 miejsce -Zwardoń Krystian (Aluprof)
3 miejsce – Sudoł Mirosław (Silesia)

Wśród dzieci najlepszymi okazali się – Hubert Pustówka, Dominik Chmielewski, Oliwia i Dominik Gaweł, Dawid Pasterny oraz rodzeństwo Michałek.

W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim zawodnikom.
Dziękujemy również głównemu sponsorowi zawodów – Przedsiębiorstwu Górniczemu SILESIA, a także Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” przy Teksid Iron Poland Sp. z o.o. oraz Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ “Solidarność” Skotan – Kuźnia Polska.

Czesław Chrapek

Zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego ZR

W dniu 20.06.2015 r. na łowisku w Bąkowie odbędą się zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie.

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w kategoriach: gruntowej i spławikowej oraz ogólnej dla dzieci. Zbiórka zgłoszonych zawodników o godz. 8.15.

Każdy zawodnik, po stawieniu się w miejscu zawodów, zgłasza się do organizatora w celu określenia kategorii, uiszczenia opłaty, pobrania bloczków i karty zawodów.
Zawody odbędą się w godz. od 9.00 do 13.00.
Prosimy o punktualne przybycie.

Serdecznie zapraszam
Czesław Chrapek

INFORMACJA

Zapraszam członków Komisji Zakładowych zrzeszonych w O/Skoczów na zebranie, które odbędzie się w dniu 26. 02 .2015 r. o godz. 16.00 w siedzibie Oddziału w Skoczowie przy ul. Bielskiej 18.

PROGRAM
1. Sprawozdanie z prac parlamentu – Poseł Stanisław Szwed
2. Informacje z prac Zarządu Regionu
3. Sytuacja w zakładach pracy
4. Żołnierze Wyklęci – obchody w Skoczowie
5. Sprawy różne

Serdecznie zapraszam

Przewodniczący O/Skoczów
Czesław Chrapek