Oddziały Cieszyn

Cieszyn

Wielkanocna refleksja

Nadchodzi kolejny czas Triduum Paschalnego, a w tym dzień Wielkiego Czwartku. Tradycja Kościoła uznaje czwartek przed Wielkanocą za uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Apostołowie otrzymali od Jezusa wezwanie do odpowiedzi na Jego polecenie: „Czyńcie to na moją pamiątkę”.

Pierwsza Pascha otworzyła Żydom nowy rozdział w ich życiu. Był to czas poświęcony wyłącznie Bogu we wspólnym świętowaniu, a nie w samotności. Czas, w którym ludzie interesowali się swoimi sąsiadami w potrzebie, czas, gdy nikt nie czuł się lepszy z powodu swojej władzy, pozycji lub roli społecznej. Był to czas, kiedy wszyscy byli jednością, wszyscy postępowali zgodnie z tymi samymi regułami i jedli ten sam posiłek. W końcu nadszedł czas, aby polegać na Bożej mocy i potędze. Obchody te miały umocnić ich jako jeden naród i wzmocnić ich wiarę w obecność Boga, który miał ich wyzwolić.

Tę rzeczywistość uobecnia Eucharystia. Kościół czerpie swoje życie z Eucharystii. Kościół to my – ochrzczeni siostry i bracia w Chrystusie. Ewangelia mówi o szczególnym przygotowaniu, które Jezus polecił swoim uczniom. Ci, którzy chcą dotrzeć do stołu Pana, muszą się wpierw oczyścić. Mamy świadomość podziałów wśród nas, dlatego konieczność oczyszczenia umysłu, by niwelować podziały między nami. Musi to nastąpić, bo w Eucharystii Chrystus oddaje się w ofierze dla Ojca ze względu na nas. Nasz więc udział nie może zakłada „połowiczne w niej uczestnictwo”.

W naszych czasach ludzie tak łatwo unikają sakramentu pojednania, stając się zatem jedynie powierzchownymi uczestnikami Eucharystii. Eucharystia musi mieć głęboki wpływ na nasze życie. Musi ona emanować na nasze codzienne życie, w aktach dobroci, życzliwości i szczerości.

W Wielkanoc dawajmy świadectwo, że Pan żyje – zmartwychwstał. Doświadczajmy Jego obecności w sakramentach świętych, szczególnie Eucharystii, kiedy przyjmujemy Go żywego i prawdziwego. Życzę, abyśmy przeżywali nasze chrześcijaństwo jako bycie w Chrystusie, Panu naszym Zmartwychwstałym.

   Alleluja!

ks. prałat Zbigniew Powada, kapelan NSZZ „Solidarność”

Kolejne organizacje z Cieszyna wybrane na nową kadencję

W ubiegłym tygodniu Organizacja Zakładowa przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.  oraz przy Celma Indukta SA  dokonały wyboru władz  związkowych na nową kadencję w latach 2018 – 2022 . W siedzibie zakładu przy ul. Słowiczej 59  pracownicy zrzeszeni w Spółce ZGK  wybrali  dotychczasowego Przewodniczącego Zdzisława Jarosza, który podczas zebrania omówił najważniejsze sprawy z mijającej kadencji oraz bieżącą sytuację dotyczącą przebiegu negocjacji płacowych  z Zarządem Spółki. Podczas dyskusji dokonano ustaleń co do dalszego procesu rozmów  z udziałem przedstawicieli KZ.

Związkowcy z  Celmy  za pośrednictwem delegatów wybrali  Władysława Krzempka na funkcję Przewodniczącego, dla którego będzie to już 6 kadencja.  W. Krzempek  podziękował delegatom za zaufanie. Gościem zebrania delegatów był Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ ,,Solidarność” Marek Bogusz , który podczas swojego wystąpienia przedstawił  aktualne informacje z pracy w Regionie. Ponownie wybrany Władysław Krzempek złożył na ręce przedstawicieli (wieloletnich działaczy) odchodzących ze składu Komisji Zakładowej oraz z Komisji Rewizyjnej podziękowania za wytrwałą pracę na rzecz związku.  Obecnie  zakład w Cieszynie zrzesza 172 członków.

 

Wybory w PPG Polifarb Cieszyn SA

W dniu 9 marca br. w siedzibie zakładu PPG Polifarb Cieszyn SA odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Organizacji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność”, działającej w tutejszym zakładzie. Podczas zebrania  przedstawione zostały  najważniejsze sprawy z działalności Organizacji w mijającej kadencji 2014 – 2018 r.
W wyniku wyborów na kadencję 2018-2022 Przewodniczącym Organizacji Zakładowej został  Mirosław Kitowski, dla którego będzie to 6 kadencja we władzach związku.
M. Kitowski podziękował przedstawicielom Komisji Zakładowej za dotychczasową pracę na rzecz organizacji oraz zebranym delegatom za obdarzenie go zaufaniem. Podczas dyskusji omówiono plany na przyszły okres, podkreślając rolę nowych liderów związkowych na poszczególnych wydziałach zakładu. Organizacja Zakładowa zrzesza obecnie 310 członków.

„Solidarność” w Bażanowicach

„W powiecie cieszyńskim działa jedna z najmłodszych stażem Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Podbeskidzie. W rejestrze organizacji związkowych widnieje pod pozycją 712. Działa od niespełna roku w zakładzie koreańskiej spółki Seoyon E-Hwa Automotive w Bażanowicach” – tak zaczyna się artykuł nt. związkowców z Bażanowic, opublikowany w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”. (więcej…)

Świąteczne refleksje: NIE BÓJ SIĘ! PAN JEST Z TOBĄ!

Przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego powoli dobiegają już końca, a świąteczna atmosfera wypełnia radością nasze serca. Zanim zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy, a ustrojone w naszej świątyni choinki i żłóbek rozbłysną pełnym blaskiem, pochylmy się nad Słowem, które kieruje do nas Bóg. (więcej…)

Pikieta przed Mokate zawieszona

Po kilkunastodniowej wojnie nerwów przedstawiciele zarządu spółki Mokate w Ustroniu rozpoczęli rozmowy ze związkowcami. Ich efektem jest porozumienie o współpracy, podpisane w piątek, 8 grudnia. – Dziękuję wszystkim z całego kraju, którzy wsparli „Solidarność” w Mokate. To dzięki nim do tej spółki powrócił dialog – mówi Marek Bogusz, szef podbeskidzkiej „Solidarności” ogłaszając zawieszenie ogólnopolskiej pikiety przed bramami Mokate, która była zaplanowana na piątek, 15 grudnia. (więcej…)

Obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości

11 listopada w Cieszynie odbyły się uroczystości upamiętniające 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele  NSZZ „Solidarności” z Oddziału w Cieszynie.
W bogatym  programie  rocznicowym  m. in.  złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą powołanie Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego oraz  (w asyście  orkiestry)  pod Pomnikiem upamiętniającym Legionistów.