Sekretariat

Posty autora

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Od wielu lat regularnie, w każdą drugą niedzielę miesiąca, w bielskiej katedrze pw. św. Mikołaja sprawowana jest Msza św. w intencji Ojczyzny. Jej inicjatorem i najczęściej głównym celebransem jest ks. prałat Zbigniew Powada, proboszcz parafii katedralnej, a równocześnie duszpasterz świata pracy i kapelan podbeskidzkiej „Solidarności”.

Ostatnia Msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona 12 czerwca, miała wyjątkowy charakter. Była to ostatnia Msza przed przerwą wakacyjną, a już dziś wiadomo, że po wakacjach ks. prałat Zbigniew Powada nie będzie już proboszczem parafii katedralnej. Była to więc okazja do złożenia mu podziękowań za wieloletnią posługę duszpasterską oraz życzeń, by po wakacyjnej przerwie kontynuował swe dotychczasowe obowiązki jako kapelan „Solidarności” i duszpasterz świata pracy. Nie było to więc pożegnanie, a jedynie zamknięcie pewnego rozdziału. W imieniu podbeskidzkiej „Solidarności” podziękowania i życzenia Księdzu Zbigniewowi złożyła przewodnicząca „Solidarności” Fiata Wanda Stróżyk. Swe słowa podziękowania dołączyli współzałożyciele w 1984 roku Duszpasterstwa Świata Pracy, Henryk Urban i Mirosław Styczeń.  Z kolei słowa uznania dla wszystkich uczestników comiesięcznej modlitwy za Ojczyznę przekazał zgromadzonym ks. prałat Stanisław Puchała, który akurat prowadził w bielskiej katedrze Misje Święte. To było niezaplanowane przez nikogo zrządzenie Opatrzności: na co dzień ks. Puchała jest… kapelanem śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”!

Zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego

W dniu 11.06.2016 r. na łowisku PZW Skoczów “Stara Żwirownia” w Ochabach odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego NSZZ “Solidarność” Region Podbeskidzie.
Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach – gruntowej i spławikowej.

W kategorii gruntowej zwyciężyli:
1.  BABIJ Grzegorz – PG Silesia – 7890 pkt
2.  GOLIASZ Krzysztof – PAGED – 1550 pkt
3.  KOZIK Józef – PAGED – 1330 pkt
4.  IWANIEC Józef – GT Poland – 775 pkt
5.  ŁĄTKA Piotr – Aluprof – 510 pkt

W kategorii spławikowej zwyciężyli:
1.  NOWAK Janusz -Straż Miejska Cieszyn – 6795 pkt
2.  KOŁODZIEJ Michał – PPG Cieszyn – 4440 pkt
3.  GACH Arkadiusz – ADLER – 4180 pkt
4.  FUTOMA Paweł – PAGED – 2610 pkt
5.  MICHAŁEK Marcin – ADLER – 2235 pkt

Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez ZR Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”, KZ NSZZ “Solidarność” Teksid Poland Skoczów oraz MK NSZZ “Solidarność” Skotan – Kuźnia Polska Skoczów.

Czesław Chrapek

 

Ograniczenie handlu w niedzielę

logo WOLNA NIEDZIELA btZarząd Regionu Podbeskidzie włącza się do akcji zbierania podpisów w sprawie projektu Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Zachęcamy wszystkich związkowców, ich rodziny oraz sympatyków do włączenia się w ten program.
Zebrane podpisy można składać w Oddziałach ZR (poniżej adresy) lub w siedzibie ZR w Bielsku-Białej w godz. od 8.00 do 16.00.

Do pobrania:

1.  Lista poparcia »
2.  Projekt ustawy »
3.  Uzasadnienie projektu »
4.  Instrukcja zbierania podpisów »
5.   Logo akcji »
6.  Plakat »
7.  Ulotka »

 

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW

43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 58, poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
609 436 566

32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21, wtorek: 8.00 – 13.00, czwartek: 8.00 – 13.00
33/842-57-67

43-430 Skoczów, ul. Bielska 18, poniedziałekpiątek: 8.00 – 16.00
696 600 333

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Semika 1, poniedziałekpiątek: 8.00 – 16.00
691 729 560

34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 4, wtorek i czwartek: 8.00 – 16.00
603 769 965

Posiedzenie Prezydium WRDS

01.06.2016 r. odbyło się w Katowicach posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył przew. WRDS Dominik Kolorz. Tematem posiedzenia była m.in. zasadność i możliwości wykonania remontu linii kolejowej nr 190 (Bielsko-Biała/Cieszyn) wraz z likwidacją ograniczeń stałych oraz przywróceniem na tej linii ruchu pociągów osobowych i towarowych.
W trakcie debaty  głos zabrali: zastępca przew. Regionu Podbeskidzie NSZZ „S” Andrzej Madyda, który w imieniu Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” uzasadnił złożony wniosek, a następnie Starosta Cieszyński Janusz Król,  przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Szymon Oleksiuk oraz inni zaproszeni goście związani z PKP-PLK, Kolejami Śląskimi, PKP Cargo i Urzędem Marszałkowskim.
Uczestnicy dyskusji wyrazili akceptację i gotowość do realizacji wyżej wymienionego projektu.
Elementem, który utrudnia szybkie przeprowadzenie tej inwestycji jest brak środków finansowych.
Wszyscy wspólnie uznali, że należy podjąć intensywne działania „lobbujące” w celu pozyskania  funduszy na realizację w/w projektu komunikacyjnego.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

30.05.2016 r. w Sali Sejmu Śląskiego, z udziałem Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Michała Wójcika odbyło się kolejne posiedzenie WRDS. W znacznym stopniu poświęcone ono zostało planowanym zmianom w kształceniu zawodowym oraz ocenie debaty na temat przyszłego modelu polskiego szkolnictwa, które ma być zaprezentowane 27 czerwca 2016 r.
Istotne informacje dot. sytuacji w szkolnictwie woj. śląskiego, w tym zawodowego, przedstawiła Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer.
W spotkaniu i przeprowadzonej debacie wzięli udział reprezentanci Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” –  zastępca przewodniczącego Andrzej Madyda oraz przedstawiciel Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Leszek Tomalak. Na zakończenie tej części obrad zostały przyjęte dwa stanowiska, dotyczące kształcenia zawodowego.
W drugiej części obrad dot. spraw organizacyjnych, WRDS przyjęło kilka stanowisk i informacji. Szczególnie istotna (w znaczeniu naszego Regionu) była informacja udzielona członkom WRDS  przez Andrzeja Madydę w sprawie sytuacji w spółce Proseat z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Została przedstawiona geneza powstałego konfliktu oraz obecny stan negocjacji. WRDS nie podjęła żadnych decyzji w powyższej sprawie, oczekując dalszego rozwoju sytuacji i stanowisk stron sporu.
Zostały również przyjęte ważne stanowiska m.in. dot. strategii zagospodarowania rzeki Wisły (łącznie z górnym jej biegiem obejmującym nasz region). Przyjęto stanowisko dot. wstrzymania działań mających na celu zmianę struktury właścicielskiej jednostek ochrony zdrowia, których właścicielem jest samorząd województwa śląskiego – m.in. Szpitala w Ustroniu, Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich. Wypracowano także stanowisko dot. nieuzasadnionego różnicowania niektórych pracowników samorządowych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów.

Źródło zdjęć – http://www.kuratorium.katowice.pl/?page=EventPage&eventId=606

Płaca minimalna? Minimum 1970,25 zł!

Trzy centrale związkowe: NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ przyjęły wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2017 r. wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z FUS. Zdaniem związków wynagrodzenie minimalne w 2017 r. powinno wynosić co najmniej 1970 zł 25 gr.

Związki zaproponowały, by wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniósł nie mniej niż 5,7 proc., wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – nie mniej niż 10,9 procent, a wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę – nie mniej niż 6,5 proc. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien, zdaniem związków zawodowych, wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2016 r. zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2016.

Centrale związkowe zastrzegają sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent w przypadku zmiany przez stronę rządową proponowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 r. Wskazały też potrzebę systemowej gwarancji waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych tak, by zapewniały utrzymanie siły nabywczej tych świadczeń.
Nie udało się niestety zawrzeć wcześniej porozumienia wszystkich partnerów społecznych, tj. związków zawodowych i pracodawców reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego.

(Serwis informacyjny KK)

ZWIĄZKOWY FESTYN JUŻ ZA NAMI…

Późną nocą w sobotę, 21 maja, na terenie Browaru Zamkowego w Cieszynie zakończył się tradycyjny Podbeskidzki Festyn Rodzinny NSZZ „Solidarność”. Pogoda dopisała, więc z mnóstwa przygotowanych atrakcji skorzystały tłumy ludzi…

– Nasz tradycyjny festyn rodzinny jest nie tylko okazją do odpoczynku i dobrej zabawy dla związkowców i ich rodzin, ale także formą promocji „Solidarności” i jej działań – powiedział do zebranych przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz, otwierając festyn wraz z burmistrzem Cieszyna Ryszardem Macurą. Wśród gości festynu byli wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, senator Andrzej Kamiński, radna wojewódzka Ewa Żak, a także wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Bogdan Biś i szef Sekretariatu Metalowców Bogdan Szozda. We wspólnej zabawie wzięli udział nie tylko związkowcy i ich rodziny z terenu oddziałów Cieszyn i Skoczów, ale także liczne grupy z Bielska-Białej, Żywca, Czechowic-Dziedzic, Oświęcimia i innych części Podbeskidzia.

W programie festynu znalazło się mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych – między innymi gry, konkursy, zabawy. Przygotowano zjeżdżalnie, dmuchane zamki, tory przeszkód. Były bańki mydlane, słodycze, klauni, a nawet umundurowane grupy rekonstrukcji historycznych… Organizatorzy zapewnili też dobrą muzykę oraz pyszne jedzenie. Była też możliwość zwiedzania Browaru Zamkowego.

***

Festyn współfinansowany był przez Miasto Cieszyn, a organizowany pod honorowym patronatem burmistrza Ryszarda Macury. Partnerem przedsięwzięcia był Powiat Cieszyński, a patronat prasowy sprawował „Głos Ziemi Cieszyńskiej”.

Sponsorami festynu i nagród byli między innymi parlamentarzyści Stanisław Szwed i Andrzej Kamiński, a także Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, SKOK Stefczyka, Twoja Kasa, Centrum Kształcenia Kierowców „7 BIEG” w Cieszynie, „8 Pokoi” OFKA Cieszyn, Paged Meble S.A. w Jasienicy, Nadwiślańska Agencja Turystyczna – Hotel ZIEMOWIT w Ustroniu, spółka Ceva Logistics Bielsko-Biała  oraz Beskid Trans w Żywcu.

Nowa „Solidarność Podbeskidzia” w nowym „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”

W najnowszym wydaniu „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” z piątku, 20 maja, znajdziemy nowy numer „Solidarności Podbeskidzia”, a w nim m.in. artykuły o podwyżkach płac w spółce Celma Indukta, o oblężonym przez związkowców dziale prawnym „Solidarności”, o kiermaszu charytatywnym młodych związkowców w Skoczowie oraz o dwudziestu latach działalności „Solidarności” w cieszyńskiej Straży Miejskiej. Jest też obszerna informacja wiceministra Stanisława Szweda o najnowszych działaniach i planach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej… Zapraszamy do lektury!