Sekretariat

Posty autora

Wyjazd na grzyby do Istebnej

Koło Emerytów  NSZZ ,,Solidarność”, działające przy Celma Indukta w Cieszynie zorganizowało w dniu 11 września 2019 r.  wyjazd na grzyby do Istebnej.  Obfitym zbiorom towarzyszyła świetna zabawa, tym bardziej, że w dniu  wyjazdu swoje  urodziny obchodziła  Przewodnicząca Koła Anna Wnętrzak. Podczas grillowania wręczono solenizantce  pamiątkowy upominek oraz odśpiewano tradycyjne ,,STO LAT” .
W imprezie uczestniczyło 40 osób.

Poniżej  prezentujemy wybrane okazy ze zbiorów.

Na pielgrzymkowym szlaku

Blisko 40-osobowa grupa  związkowców wraz z rodzinami uczestniczyła w dniach 6 -8 września br. w pielgrzymce do Lichenia, którą zorganizowała Organizacja Zakładowa   NSZZ  ,,Solidarność” działającą przy Celma – Indukta w Cieszynie.
W programie wyjazdu,  oprócz miejsca docelowego, czyli Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, nie mogło zabraknąć również Jasnej Góry w Częstochowie oraz  nawiedzenia  Bazyliki św. Józefa Robotnika  w Kaliszu.
W miejscach kultu religijnego złożono intencje dziękczynne za dotychczasową opiekę nad rodzinami, środowiskiem ludzi pracy oraz  za Ojczyznę.

Festyn Związkowy w Rudniku

W dniu 7 września 2019 r. w Rudniku na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej odbył się  Festyn Związkowy,  zorganizowany przez  Organizację Zakładową  NSZZ ,,Solidarność” działającą przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.  w Cieszynie.
W programie imprezy znalazło się wiele atrakcji  dla dzieci i dorosłych – m. in. konkurs przeciągania liną , rzut kulą , rzut podkową  do beczki  i tradycyjne pieczenie kiełbasy.
Świetną zabawę  zapewnił uczestnikom DJ Tomek .

Dziękuję  Organizatorom  za  wspaniałą zabawę oraz atmosferę towarzyszącą imprezie.

Michał Marek
Koordynator O / Cieszyn NSZZ „Solidarność”

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Klub SIP organizuje szkolenie dla Zakładowych Społecznych  Inspektorów Pracy w dniach 14-18 października 2019 r. w Szczyrku w hotelu “Zagroń” (ul. Wrzosowa 21).

Zapisy przyjmuje i informacji udziela Koordynator ds. BHP Zarządu Regionu Podbeskidzie  NSZZ “Solidarność”  Piotr Górny – tel. 603 542 598.

Zaproszenie i karta zgłoszenia do pobrania »

 

Ograniczenie bezprawnych zwolnień – to wielki sukces „Solidarności”

Już sąd I instancji nieprawomocnym orzeczeniem będzie mógł przywrócić do pracy bezprawnie zwolnionego pracownika. To wielki sukces “Solidarności”, która w październiku 2017 r. wspólnie z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro szukała rozwiązań tego problemu podczas konferencji “Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania”. Dzisiaj te rozwiązania – choć jeszcze nie wszystkie – stają się faktem.

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie w listopadzie 2019 r. wprowadza przepis, że już sąd pierwszej instancji jeśli uzna zwolnienie za bezprawne, skutecznie może nakazać dalsze zatrudnianie zwolnionego pracownika bez czekania na prawomocne orzeczenie. To może aż o połowę skrócić czas, w którym pokrzywdzonemu pracownikowi przywrócone zostanie zatrudnienie. Obecnie przepisy ochronne są fikcyjne, bo z powodu przewlekłości postępowań sądowych bezprawnie zwolnieni pracownicy nawet kilka lat pozostawali bez pracy.

Nowe przepisy, to ogromny sukces Solidarności, która od lat zabiegała o zmiany. Warto przypomnieć w tej kwestii konferencję z udziałem Ministra Sprawiedliwości – „Wolność zrzeszania, czy wolność zwalniania”, która odbyła się 16 marca 2018 r.

ml
Źródło: https://www.tysol.pl

Wzrastają najniższe wynagrodzenia pracowników medycznych!

Kwota bazowa, na podstawie której obliczane są minimalne wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia, wzrosła z 3,9 tys. zł do 4,2 tys. zł. 19 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne.

fot.Shutterstock
Obliczając wynagrodzenia, pracodawcy muszą wziąć pod uwagę nową kwotę bazową. Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne weszła w życie w sierpniu 2017 roku. Zostały w niej określone minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych, które powinny zostać osiągnięte w poszczególnych grupach zawodowych w 2022 roku.
Jak informuje Halina Cierpiał, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność w Katowicach, podwyższenie kwoty bazowej oznacza, że od lipca podwyżkami objęci zostaną niemal wszyscy pracownicy medyczni. Niestety, wzrost płac nie będzie równomierny. – Płace zasadnicze np. pielęgniarek z tytułem magistra, diagnostów czy fizjoterapeutów po studiach wzrosną od ok. 150 do 180 zł. Z kolei osoby zarabiające najmniej, czyli m.in. sanitariusze, masażyści, sekretarki medyczne i technicy medyczni dostaną po 50, 60 zł  – mówi Cierpiał.
Działające w placówkach ochrony zdrowia związki zawodowe mogą wynegocjować z pracodawcami wyższe podwyżki, niż wynikałoby to z ustawy. Jeżeli jednak w danej placówce nie zostanie podpisane porozumienie płacowe, wówczas dyrekcja wyda jednostronne zarządzenie dotyczące wzrostu wynagrodzeń.
W takiej sytuacji jakichkolwiek podwyżek mogą zostać pozbawieni pracownicy zatrudnieni w administracji i obsłudze. To skutek niesprawiedliwych w ocenie związkowców zapisów ustawy, wedle których pracodawcy w placówkach ochrony zdrowia mogą, ale nie muszą podwyższać wynagrodzeń tym grupom pracowników, kiedy rośnie zapisana w ustawie kwota bazowa.
www.solidarnosckatowice.pl / aga
Źródło: www.tysol.pl